Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 8 - 2007-
 ĐƯỜNG NÀO TA ĐANG ĐI (Thao Thức 8) -2007-
  -2007-
 

Giám mục Bùi Tuần
trả lời phỏng vấn
TẠP CHÍ CÔNG TÁC TÔN GIÁO

1/ Thưa Cụ, xin Cụ có thể nói rõ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của chủ đề “Sống đạo hôm nay” theo tinh thần Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những ưu tư của Cụ về vấn đề này là gì?

 GM. BÙI TUẦN: Tôi đã được về hưu nhiều năm. Nên tôi xin trả lời theo giới hạn hiểu biết và thẩm quyền của người hưu.

Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra chủ đề “Sống đạo hôm nay”. Nội dung nhấn mạnh đến yêu thương phục vụ. Tôi thấy nội dung này rất căn bản Phúc Âm và cũng rất hợp thời.

Nếu tôi có ưu tư về vấn đề này, thì không về nội dung, nhưng về áp dụng. Thí dụ:

Nếu tôi áp dụng “yêu thương phục vụ” một cách vụng về, nghiêng về phía người giàu hơn phía người nghèo, thì tôi sẽ vô tình chia rẽ nội bộ.

Nếu tôi áp dụng “yêu thương phục vụ” một cách hẹp hòi, tập trung vào nội bộ Công giáo, quên phía ngoài Công giáo, thì tôi sẽ vô tình chia rẽ tôn giáo.

Nếu tôi áp dụng “yêu thương phục vụ” một cách hồn nhiên, hợp tác với chính quyền, để giải quyết hài hoà các vấn đề tranh chấp trong dân, thì tôi có thể sẽ rơi vào nguy cơ bị một số người kết án tôi là thân cộng, theo nghĩa chia rẽ chính trị.

Tôi mong “yêu thương phục vụ” sẽ không chỉ thuộc về tôn giáo, mà cũng thuộc về văn hoá dân tộc Việt Nam. Hình thành được như thế sẽ đòi nhiều cố gắng của mọi người và của mọi giai đoạn lịch sử.

 2/ Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ, sâu sắc, vấn đề này tác động như thế nào đến đời sống tôn giáo nói chung và đời sống của đồng bào Công giáo ở Việt Nam nói riêng?

 GM. BÙI TUẦN: Theo thiển ý của tôi, việc hội nhập quốc tế có mặt hữu nghị và cũng có mặt kể như xâm lăng. Xâm lăng về mặt văn hoá là điều tôi lo là có thể xảy ra. Nên phải rất thận trọng.

 3/ Cụ đánh giá như thế nào về chính sách tự do, tín ngưỡng của Nhà Nước ta, nhất là sau khi Nhà Nước ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo?

 GM. BÙI TUẦN: Tôi mong Nhà Nước đối xử với mọi tôn giáo một cách đồng đều. Tôi rất mong các tôn giáo cũng tự biết sống với nhau trong tinh thần tương thân tương ái. Ðiều đó đòi phải có những tế nhị sâu sắc.

Thí dụ: Giáo phận Long Xuyên của tôi nằm ở trong miền đất đa số dân theo đạo Phật giáo Hoà Hảo. Bên phía chúng tôi thì mở mang cơ sở, tổ chức lễ lạy, rao giảng giáo lý, một cách khá rầm rộ. Còn phía tôn giáo bạn thì âm thầm. Tôi sợ tình hình như thế có thể gây nên những khoảng cách và thắc mắc đối với một số người không nhỏ.

 4/ Trước thềm năm Ðinh Hợi và trước sự kiện Thủ tướng nước ta sắp sang thăm và làm việc tại Toà Thánh Vatican, Cụ giám mục có điều gì chia sẻ, nhắn gởi tới cộng đồng tín hữu Công giáo Việt Nam?

 GM. BÙI TUẦN: Việc Thủ tướng Nước ta thăm Toà Thánh Vatican, nếu được thực hiện, thì sẽ cho thấy chính sách tôn giáo của Nhà Nước ta không giống của Trung Quốc. Chính sách tôn giáo của Nhà Nước ta là chính sách của một nước độc lập.

Tôi nghĩ đây là một sự kiện cần được chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt. Vì đây là sự kiện vừa chính trị vừa tôn giáo. Việt Nam có nhiều tôn giáo, cho nên sự kiện này trở nên dễ nhạy cảm.

Ngoài ra có thể Toà Thánh sẽ nhắc đến nhân quyền. Còn Việt Nam có thể sẽ nhấn mạnh đến chủ quyền. Do đó chuyến thăm cấp cao này có thể sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ xã giao thông thường.

Long Xuyên, ngày 20 tháng 01 năm 2007