Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 8 - 2007-
 ĐƯỜNG NÀO TA ĐANG ĐI (Thao Thức 8) -2007-
  -2007-
 

Chờ đợi gì ở cuộc đàm phán
giữa Vatican và Việt Nam

Theo TTXVN và các hãng thông tấn nước ngoài AP, Reuters, phái đoàn cao cấp Toà Thánh Vatican đã tới Hà Nội, bắt đầu đàm phán với các quan chức Việt Nam từ ngày 6/3.

Tin này đang được các giới công giáo Việt Nam đón nhận với nhiều hy vọng.

Ðể nói lên phần nào tình cảm tích cực đối với cuộc đàm phán này, chúng tôi đã phỏng vấn chớp nhoáng một số nhân vật, độc giả. Dưới đây là những cảm tưởng được ghi lại:

1/ ÐGM. BT: Ðiều tôi mong đợi nhất ở cuộc đàm phán này là vấn đề giám mục được giải quyết tốt và sớm cho những nơi còn thiếu.

Danh sách đề cử được thiết lập kỹ do các Ðấng Bản quyền.

Toà Thánh điều tra và chọn.

Nhà nước thoả thuận, sau khi xem xét về mặt tư cách xã hội.

Tình hình Ðất Nước và Giáo Hội đang chuyển biến. Theo tôi, nhân sự Giáo Hội cần phải có đủ khả năng đáp ứng.

Thí dụ khả năng đổi mới nếp sống đạo, để đức tin được vừa sâu vừa cởi mở, khả năng góp phần xây dựng sự hợp nhất trong nội bộ, đoàn kết với các tôn giáo bạn, và giúp xã hội thăng tiến. Nhất là khả năng đào tạo các nhân sự nòng cốt trong giáo phận.

Ưu tiên, các ngài phải là những chứng tá Phúc Âm giữa một xã hội đang và sẽ bị các trào lưu văn minh thế tục rủ rê và quyến rũ.

Hiện nay còn một số giáo phận chưa có giám mục, một số giáo phận gần tới ngày giám mục của mình về hưu, một số giáo phận cần giám mục phó hoặc phụ tá.

Kinh nghiệm cho thấy: Tình hình Ðạo của một giáo phận sẽ tuỳ thuộc khá nhiều ở các vị chủ chăn, nhất là Ðấng Bản quyền.

Tôi rất mong cuộc đàm phán này sẽ sớm giải quyết vấn đề nhân sự. Còn vấn đề bang giao thì nên giải quyết từng bước. Tôi không muốn bàn tới vấn đề đó.

Long Xuyên, ngày 7 tháng 3 năm 2007