Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 8 - 2007-
 ĐƯỜNG NÀO TA ĐANG ĐI (Thao Thức 8) -2007-
  -2007-
 

Ðôi lời tâm sự
của Ðức Cha GB. Bùi Tuần

Lúc này, tôi có cảm tưởng: Phòng họp Toà Giám mục Long Xuyên chúng tôi đây đang là một không gian văn hoá.

Ðây là văn hoá các tương quan.

Văn hoá các tương quan là một thứ văn hoá đang phát triển mạnh: Văn hoá các tương quan gồm nhiều thứ, như

1/ Tương quan giữa đời và đạo,

2/ Tương quan giữa sách báo và não trạng quần chúng,

3/ Tương quan giữa tình yêu và chân lý,

4/ Tương quan giữa tư tưởng và hành động,

5/ Tương quan giữa tâm linh và những chọn lựa cuộc sống,

6/ Tương quan giữa tiềm thức, môi trường và giáo dục,

7/ Tương quan giữa thầy và trò, giữa già và trẻ, giữa gia đình và xã hội,

Còn nhiều tương quan khác nữa.

Trong phòng họp này, chúng ta thấy văn hoá tương quan là một hiện tượng sống động rất rõ, rất đẹp.

Cách đây 2 ngày, tức 28/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có điện thoại cho tôi. Thủ tướng chia sẻ với tôi đôi chút về:

- Tương quan giữa Việt Nam và Toà Thánh Vatican,

- Tương quan giữa Nhà Nước Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam,

- Tương quan giữa ổn định chính trị và phát triển đời sống đồng bào,

- Tương quan giữa chính trị và tín ngưỡng,

- Tương quan giữa hiện tượng đang xảy ra ở Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp với tình hình địa phương.

Tôi thấy xây dựng văn hoá các tương quan đòi hỏi cố gắng của nhiều cái trí và của nhiều cái tâm.

Bộ “Thao Thức” là một công việc rất nhỏ, trong đó có thao thức về các tương quan. Tôi biết công việc của tối rất giới hạn. Thủ tưởng tỏ nhã ý muốn có một bộ.

Với tất cả tâm tình khiêm tốn, tôi xin cảm ơn Ðức Cha Giuse, Ban tổ chức, các Quý vị và tất cả Anh Chị Em.

Long Xuyên ngày 30/4/2007