Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 8 - 2007-
 ĐƯỜNG NÀO TA ĐANG ĐI (Thao Thức 8) -2007-
  -2007-
 

Nữ tỳ Maria

Hiện nay, sống đạo đang được đặt thành vấn đề thời sự quan trọng. Ít là trong Giáo Hội Việt Nam. Vấn đề này đã và đang được suy nghĩ, bàn bạc và dẫn tới những chọn lựa để thực hành. Sao cho đạo Công giáo tại đất nước này được trở về nguồn và phát triển theo đúng hướng Phúc Âm.

Với mục đích đó, tôi xin vắn tắt trình bày suy nghĩ của tôi về cách sống đạo của Ðức Mẹ Maria.

Theo tôi, điểm nổi bật nhất trong đời sống đạo của Mẹ Maria là vâng phục ý Chúa một cách đơn sơ khiêm nhường.

Xin phép nêu lên vài chi tiết mà thôi.

 1/ “Nhậm chức” và khấn hứa một cách đơn sơ khiêm nhường

Việc Thiên Chúa sai Tổng lãnh thiên thần Gabriel đến báo cho Ðức Maria tin Chúa chọn Mẹ làm Mẹ Ðấng Cứu thế là một biến cố kỳ diệu cao cả. Có thể coi đây là mộtlễ truyền chức”.

Nếu gọi đó là một “lễ truyền chức”, thì lễ truyền chức này cao trọng hơn mọi lễ truyền chức khác. Thế mà, “lễ truyền chức” này đã được thực hiện một cách hết sức âm thầm. Vẻ đẹp của nó được nhận ra ở thái độ Ðức Mẹ tỏ ra bối rối ngỡ ngàng sợ hãi. Mẹ nhận mình chỉ là người đầy tớ Chúa (x. Lc 1,38). Chức cao quyền trọng Chúa trao là ơn hoàn toàn nhưng không. Mẹ chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Tâm hồn Mẹ đơn sơ khiêm tốn như một đoá hoa quý ẩn mình trong một đời thường bình dị.

Mẹ đón nhận lời truyền tin với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn. Rồi Mẹ trả lời Tổng lãnh thiên thần cũng với tâm hồn khiêm tốn đơn sơ trong sáng: “Xin vâng”. “Xin vâng” là một lời khấn hứa.

Mẹ “xin vâng” với tất cả tâm tình phó thác, hoàn toàn sẵn sàng để Chúa dùng mình vào bất cứ chương trình nào.

Thế là “lễ truyền chức” và khấn hứa đã xong. Rất đơn sơ, rất khiêm nhường. Nhưng lại rất đẹp lòng Chúa. Từ đây một kỷ nguyên mới đã mở ra.

 2/ Tạ ơn Chúa một cách đơn sơ khiêm nhường

Sau khi được mang chức làm mẹ Ðấng Cứu thế, Ðức Mẹ đã đi thăm viếng bà Isave. Mẹ lên đường một mình cách đơn sơ khiêm tốn.

Vừa thấy Ðức Mẹ, bà Isave được ơn Chúa soi sáng, đã cất tiếng chào Ðức Mẹ và khen ngợi Ðức Mẹ vì ơn đặc biệt Chúa đã ban cho Ðức Mẹ. Ðức Mẹ rất xúc động. Ðức Mẹ đã tạ ơn Chúa bằng những lời tán tụng rất đơn sơ khiêm nhường.

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa.
Thần trí tôi hớn hở vui mừng,
vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới...
” (Lc 1,46-48).

Ðức Mẹ nhìn nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn, được Chúa đoái thương nhìn đến.

Với thân phận nữ tỳ hèn mọn, Ðức Mẹ chỉ biết vâng phục, chỉ biết làm những gì Chúa sai bảo, chỉ biết sẵn sàng thực hành bất cứ sự gì là thánh ý Chúa. Với thái độ trút bỏ tuyệt đối cái tôi hẹp hòi của mình, Ðức Mẹ tạ ơn Chúa vì được Chúa đoái nhìn đến, để thuộc về Chúa một cách trọn vẹn.

Nếu gọi biến cố Ðức Mẹ đi viếng bà Isave là một dịp Ðức Mẹ tạ ơn Chúa, thì lễ tạ ơn này đã rất đơn sơ, đã rất khiêm nhường.

Sau việc tạ ơn này, Ðức Mẹ lại tiếp tục sống ơn gọi một cách đơn sơ khiêm nhường với cuộc sống ẩn dật giữa các phong trào đời đạo đầy ồn ào và phức tạp.

 3/ Ði đàng thánh giá một cách đơn sơ khiêm nhường

Khi Ðức Mẹ dâng Chúa Hài Ðồng trong đền thờ, tiên tri Simeon đã nói: “Thiên Chúa đã đặt hài nhi này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Hài nhi này còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra” (Lc 2,34-35).

Những lời tiên tri trên đây đã ứng nghiệm. Chúa Giêsu, con Mẹ, đã chịu bao đau khổ xác hồn. Ðau khổ của con cũng là khổ đau của mẹ. Ba mươi năm hoà mình vào đời sống nghèo ở Nagiarét. Ba năm công khai giảng dạy bị công kích bởi chính nội bộ. Sau cùng là con đường vác thập giá lên núi Sọ và bị đóng đinh vào nhục hình cho đến tắt thở.

Nếu đời Chúa Giêsu là một đời thánh giá, thì Ðức Mẹ đã chia sẻ cuộc đời ấy một cách rất đơn sơ khiêm nhường. Ðức Mẹ ý thức thánh giá là một chọn lựa, mà Chúa muốn, Chúa chọn để chứng tỏ tình yêu vô biên của Người muốn cho đi tới cùng để cứu nhân loại. Vì thế, Ðức Mẹ coi chọn lựa đó của Chúa cũng là chọn lựa của Mẹ. Ðã chọn lựa, thì không kêu ca trách móc, phản kháng om sòm. Ðã chọn lựa thánh giá để cùng với Chúa cứu đời, thì coi thánh giá là một ân huệ. Ðơn sơ khiêm nhường là như thế.

ù

Trên đây là mấy suy nghĩ của tôi về cách sống đạo của Ðức Mẹ.

Thiết tưởng sống đạo của Ðức Mẹ Maria vẫn là một mời gọi gởi tới mỗi người chúng ta. Tất nhiên, thời này xã hội đã đổi thay nhiều. Nhưng chính vì những đổi thay đó đang đẩy rất nhiều người xa rời Phúc Âm, nên việc trở về với gương mẫu đơn sơ khiêm nhường, vâng phục ý Chúa nơi Ðức Mẹ phải kể như một giải pháp đúng đắn cần noi theo. Hợp thời, nhưng vẫn theo tinh thần Mẹ Maria.

Nhân dịp Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI thăm Nam Mỹ, báo chí khắp thế giới loan báo về tình hình Công giáo tại đây. Số người công giáo bỏ Hội Thánh Công giáo để sang các giáo phái mỗi năm mỗi nhiều. Ðang khi ở Âu châu, số người dửng dưng với đức tin càng ngày càng tăng. Cảnh hướng ngoại và băng hoại không còn hiếm trong Giáo Hội.

Thói quen sống theo ý mình hơn theo ý Chúa là một cách hưởng thụ. Nó đang trở nên bình thường. Truyền bá cách sống đó là một cách phá đạo, nhưng xem ra vẫn phổ biến.

Nhìn người mà nghĩ đến mình. Mỗi người chúng ta nên hết sức lo cho đời sống đức tin của mình. Ðức Mẹ ở Fatima đã thiết tha nhắc nhở. Sống theo gương Ðức Mẹ được có Chúa ở cùng, chúng ta hy vọng chắc chắn sẽ được lên trời với Chúa.

Long Xuyên, ngày 12 tháng 5 năm 2007