Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 8 - 2007-
 ĐƯỜNG NÀO TA ĐANG ĐI (Thao Thức 8) -2007-
  -2007-
 

Kính gởi Cha Nguyễn Thái Hợp
Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình

Vài suy nghĩ về
tương lai Hội Thánh Việt Nam

Tương lai Hội Thánh Việt Nam sẽ khác bây giờ. Cái khác đó sẽ tuỳ thuộc vào những biến chuyển.

Có những biến chuyển xảy đến tự động. Có những biến chuyển do ta chủ động.

Một thoáng nhìn đến những biến chuyển đó là bước đầu cho một lộ trình xây dựng tương lai.

Chia sẻ của tôi sẽ rất vắn tắt.

 1/ Những biến chuyển đang tự động xảy tới cho Hội Thánh Việt Nam

a) Biến chuyển về cái nhìn đối với phẩm trật Hội Thánh.

Não trạng thần thánh hoá giáo sĩ đang lung lay. Giáo dân dần dần khám phá ra những yếu đuối và giới hạn của các ngài. Kết quả là nhiều người bớt lòng kính trọng hàng giáo sĩ. Họ vẫn tin vào Thiên Chúa của Hội Thánh. Nhưng họ bớt tin vào Hội Thánh của Thiên Chúa.

Phản ứng trước biến chuyển này mang nhiều điểm khác nhau.

- Có giáo sĩ biết vậy với nỗi buồn.

- Có giáo sĩ lại tăng cường giáo lý và quyền bính để khẳng định sự thần thánh của bậc giáo sĩ.

- Có giáo sĩ chấp nhận chuyển biến một cách bình tĩnh và cố gắng canh tân mình theo chân lý.

b) Biến chuyển về sự phát sinh và phát triển các tôn giáo khác.

Biến chuyển này vừa được quần chúng quan tâm, vừa được các phương tiện truyền thông đề cao. Phản ứng trước biến chuyển này cũng đa dạng.

- Có nơi công giáo rất mờ mịt về biến chuyển đó.

- Có nơi công giáo vẫn khép kín trong sự tự đắc truyền thống tự tạo. Họ vẫn coi thường các tôn giáo khác.

- Có nơi công giáo theo dõi biến chuyển này, để biết người biết ta, và từ đó có những sáng kiến củng cố đức tin và cởi mở đối thoại.

c) Biến chuyển về hiện tượng các trào lưu tự do đang tràn vào Ðất Nước và Hội Thánh.

Các trào lưu tự do đang tràn mạnh như: Tự do hưởng thụ. Tự do lương tâm không quy chiếu vào luật lệ đạo đức nào. Tự do ngôn luận không còn biết tôn trọng sự thật và văn hoá đối xử.

Phản ứng trước biến chuyển này cũng khá rõ:

- Có người công giáo đón nhận và hưởng ứng.

- Có người công giáo không cảnh giác, tới đâu hay đó.

- Có người công giáo tăng cường cầu nguyệntỉnh thức.

 2/ Những biến chuyển thiết tưởng ta cần chủ động

a) Mở rộng cái nhìn về Nước Trời hơn là chỉ nhìn về Hội Thánh. Nước Trời rộng hơn Hội Thánh.

b) Quan tâm nhiều đến vai trò cộng đoàn hơn là đến vai trò hàng giáo phẩm trong việc truyền giáo. Thời Giáo Hội sơ khai, quan tâm như thế rất được đề cao.

c) Quan tâm đến việc làm chứng cho Chúa bằng hướng đi vào đời phục vụ con người, đồng thời với hướng đi vào nhà thờ, tham dự lễ nghi thờ phượng Thiên Chúa.

d) Bảo vệ những nét đẹp của đời tu nơi mọi tín hữu, đặc biệt là nơi bậc giáo sĩ, tu sĩ. Tại Việt Nam, hầu hết dân chúng còn giữ thói quen quý trọng nét đẹp đời tu, như đời sống nghèo, chiêm niệm, từ bỏ mình và khiêm nhường, bác ái.

ù

Viết tới đây, tôi cảm thấy đầu óc quá mệt. Sức khoẻ của tôi thường xuyên vốn yếu. Tuổi già thêm bệnh càng làm yếu thêm.

Dù sao, sự kiện nhiều anh chị em vẫn chờ đợi ý kiến đóng góp của những người già yếu cũng được coi là một biến chuyển đẹp trong Hội Thánh Việt Nam, đang khi phần đông vẫn quả quyết một cách đơn giản gọn ghẽ là: Tương lai thuộc về giới trẻ.

Long Xuyên, ngày 6 tháng 6 năm 2007