Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 9 - 2008-
 TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG XÁO TRỘN
(Thao Thức 9) -2008-

  -2010-
 

Cảnh báo cuối năm

 

Cuối Năm Ta, các cộng đoàn lớn nhỏ trong Hội Thánh Việt Nam thường làm tổng kết. Tổng kết những gì, và vì mục đích gì?

Câu trả lời thường rất hồn nhiên. Tức là tổng kết các thành tích, để mừng nhau và tạ ơn Chúa.

 Lời Chúa cảnh báo

Nói thế không sai theo cái nhìn chủ quan tự nhiên. Nhưng Chúa thấu suốt mọi sự, Người cảnh giác chúng ta hai điều. Ðiều thứ nhất là đừng phô trương, điều thứ hai là hãy khiêm nhường. Hai điều đó đã được Chúa Giêsu nói rõ ràng trong bài Phúc Âm Lễ Tro, năm nay trùng vào ngày 30 Tết.

Về việc bố thí từ thiện, Chúa phán: “Khi các ngươi bố thí, thì đừng thổi loa trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ.

“Quả thực Ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi.

“Còn ngươi có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc ngươi bố thí được giữ kín, và Cha các ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6,1-4).

Về việc cầu nguyện, Chúa phán: “Khi các ngươi cầu nguyện, thì cũng chớ làm như kẻ giả hình, họ ưa cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đường, để thiên hạ trông thấy.

Quả thực Ta bảo các ngươi rằng: Họ đã được thưởng công rồi.

“Còn ngươi, khi cầu nguyện thì hãy vào phòng, đóng cửa lại mà cầu xin với Cha ngươi, Ðấng ngự nơi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6,5-6).

Về việc ăn chay khổ chế, Chúa phán: “Khi các ngươi ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta.

Quả thực, Ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi.

“Còn ngươi, khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết việc ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha ngươi, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi” (Mt 6,16-18).

 Thực thi lời Chúa cảnh báo

Trong những thế kỷ đầu của Hội Thánh, những lời Chúa phán dạy trên đây đã được hầu hết cá nhân và cộng đoàn đức tin thực hiện nghiêm túc. Không ai thêm, không ai bớt. Mọi người đều biết đạo mình chỉ phải dựa vào một Chúa mà tồn tại và phát triển.

Nhưng với tình hình lịch sử biến chuyển, lời Chúa trên đây đã được thực hiện với nhiều linh động. Vì nhu cầu vận động dư luận, nhu cầu chia sẻ, nhu cầu truyền đạo cần dựa phần nào vào kinh tế, văn hoá. Nên không thiếu nơi cảm thấy phải dùng đến nhiều hình thức cởi mở. Không nói là để phô trương, nhưng sẽ nói là để khích lệ trong nội bộ, và để làm chứng đạo mình trước thế gian.

Bây giờ, chẳng may với phong trào thế tục dâng cao, lời Chúa phán dạy trên bị một số người coi như từ chối. Thực tế cho thấy nhiều hình thức phô trương quá mức đã trở nên bình thường.

Cùng với việc phô trương mình, tệ hại là có việc khinh chê, kết án hạ giá người khác, chỉ để nâng mình lên.

Trong các thứ phô trương, thì phô trương quyền lực xem ra đang diễn tiến tinh vi và nguy hiểm.

Trong tình hình như thế, tôi vẫn tin vào lời Chúa. Nếu thực sự là phô trương, thì phải tránh. Nếu phải cởi mở, thì vẫn giữ tinh thần khó nghèo khiêm tốn. Nên, khi suy gẫm bài Phúc Âm Lễ Tro, ngày 30 Tết tới này, tôi vẫn coi đây là một cảnh báo quan trọng.

 Nhu cầu hiện nay

Nếu đây là cảnh báo quan trọng, thì ta nên nhìn hiện tình đạo tại Việt Nam dưới ánh sáng Phúc Âm, nhất là tình hình cộng đoàn của ta. Nên nhìn sâu, nhìn xa.

Hiện nay, phần đông đồng bào Việt Nam nói chung và tín hữu Việt Nam nói riêng đều cảm thấy mình đang vác trên mình nhiều gánh nặng. Họ rất muốn tìm được một điểm tựa, để được nghỉ ngơi và được bồi dưỡng. Tìm ở đâu? Thưa ở Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Lời Chúa trên đây cho thấy ý Chúa. “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28-29).

Chính ở sự Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, mà Người trở nên điểm tựa, nơi nghỉ ngơi và nguồn bồi dưỡng cho chúng ta.

Nếu Chúa Giêsu ngự trong chúng ta, biến chúng ta cũng nên hiền lành và khiêm nhường, thì hy vọng chúng ta cũng sẽ được nên điểm tựa, nơi nghỉ ngơi và nguồn bồi dưỡng cho nhiều người xa gần.

Hiền lành và khiêm nhường cũng là những đức tính của văn hoá nhân bản và truyền thống dân tộc Việt Nam, mà ngày Tết hay đề cao. Con người ta được kể là cao thượng nhờ những đức tính ấy.

Với lòng tin, chúng ta đón nhận lời Chúa cảnh báo ngày cuối năm. Nhờ đón nhận lời Chúa cảnh báo đó, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết tìm đến Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Nên nhớ cầu xin ơn đó với tất cả lòng khiêm tốn. Vì “Chúa chống lại kẻ kiêu căng, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Pr 5,5).

Sau cùng, nhân dịp cuối Năm Ta, tôi xin được phép tâm sự về riêng tôi.

Năm đang qua là năm Chúa ban cho tôi nhiều hạnh phúc.

Hạnh phúc, vì tôi được đón nhận nhiều yêu thương và phục vụ, mà các thành phần Nước Trời đã ưu ái dành cho tôi, mặc dầu tôi bất xứng.

Hạnh phúc, vì tôi được chia sẻ phần nào nhiều yêu thương và phục vụ, mà Hàng Giáo phẩm Việt Nam đã tận tâm dành cho Dân Chúa và Dân Tộc, mặc dầu tôi yếu đuối.

Hạnh phúc, vì tôi được tham dự vào mầu nhiệm thánh giá, mà Chúa Cứu thế thường không ngại dành cho các môn đệ Người thương, mặc dầu tôi chỉ là môn đệ hèn hạ.

Với lòng khiêm nhường sám hối, tôi xin tạ ơn Chúa muôn đời.

Long Xuyên, ngày 8 tháng 01 năm 2008