Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 9 - 2008-
 TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG XÁO TRỘN
(Thao Thức 9) -2008-

  -2010-
 

Nên biết trước

 

Cuối tháng 5 có lễ kính Thánh Tâm Chúa. Lễ đó sẽ là ngày cầu xin ơn thánh hoá linh mục. Nhân dịp này, nhiều nơi tại Việt Nam sẽ tổ chức phong chức linh mục cho nhiều phó tế.

Ngày 30 tháng 5 năm nay vì thế sẽ trở thành quan trọng. Quan trọng cho mọi thành phần Hội Thánh, nhưng sẽ quan trọng đặc biệt đối với các linh mục.

Ðể tính cách quan trọng này gây được nhiều kết quả tốt, chúng ta nên gẫm suy nhiều hơn về thánh chức linh mục. Có nhiều đề tài để gẫm suy. Ở đây, tôi chỉ xin gợi ý về một đề tài đã giúp tôi rất nhiều trong đời linh mục. Ðề tài đó là: Nên biết trước.

 1/ Linh mục nên biết trước những đau khổ chờ đợi mình

Ðọc Phúc Âm, chúng ta thấy: Chúa Giêsu đã biết trước và đã loan báo trước về những đau khổ đợi chờ Người.

Chúa Giêsu loan báo trước điều đó nhiều lần nhiều cách. Ở đây chỉ xin nhắc lại lần Chúa nói trước về thân phận của Người. Thân phận của Người là thân phận hạt lúa chôn vào lòng đất.

Chúa nói:

Thật, Thầy bảo thật anh em
Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất,
Mà không chết đi,
Thì nó sẽ trơ trọi một mình.
Còn nếu nó chết đi
Nói mới sinh được nhiều hạt khác
” (Ga 12,24).

Với hình ảnh hạt lúa được gieo vào lòng đất và chết đi, Chúa Giêsu loan báo trước về thân phận của Người và của các môn đệ.

Hình ảnh hạt lúa được gieo vào lòng đất và chết đi không nói gì về vinh quang, trái lại nó nói nhiều về sự khiêm tốn, sự âm thầm của những từ bỏ và những hy sinh.

Ðời sống linh mục phải luôn là như thế. Dù trong chức vụ nào, ở địa vị nào, với tuổi tác nào, người linh mục vẫn phải là hạt lúa gieo vào lòng đất và chịu chết đi.

Thường xuyên phải là thế. Hằng ngày phải như vậy. Không phải thời bị bắt bớ mới gặp số phận đó. Nhưng thời bình cũng phải nêu gương hình ảnh đó. Nghĩa là ơn gọi linh mục coi đời sống từ bỏ là cái gì thuộc căn bản.

Khi Mẹ Maria được Chúa chọn làm Mẹ Ðấng Cứu thế, Ðức Mẹ cũng đã được báo trước về những khổ đau sẽ gặp. “Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” (Lc 2,35). Lời tiên tri Simon đã chúc phúc cho Ðức Mẹ bằng những lời tiên báo rất gợi hình về đau khổ lớn lao.

Từ lâu nay, những lời báo trước trong các lễ thụ phong, lễ tạ ơn, đã có phần xa hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, và cũng xa hình ảnh một trái tim bị lưỡi gươm đâm suốt. Thay vào những hình ảnh đó, người ta đưa ra hình ảnh ám chỉ chức cao quyền trọng. Chuyển hướng như thế muốn nâng linh mục lên, nhưng thực ra vô tình nó kéo linh mục xuống. Càng nâng lên kiểu đó, thì càng giới thiệu một con người linh mục bước xuống bậc thang tục hoá.

Tinh thần tục hoá đang có khuynh hướng đề cao hình ảnh linh mục tốc độ. Nghĩa là một loại linh mục mau thành công về địa vị, về tiền bạc, về quyền bính, về đấu tranh. Ðó là cơn cám dỗ rất nguy hiểm cần phải cảnh giác.

 2/ Linh mục nên biết trước về những yếu đuối của mình

Phúc Âm thánh Matthêu đã ghi lại sự Chúa Giêsu báo trước về những yếu đuối của môn đệ như sau: “Bấy giờ Ðức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Hôm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác... Phêrô liền thưa: Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây sẽ chẳng bao giờ vấp ngã. Ðức Giêsu bảo ông: Thầy bảo thật anh: Nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh sẽ chối Thầy 3 lần. Ông Phêrô thưa lại: Dù phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 26,31-35). Tất cả những gì Chúa Giêsu báo trước đều đã xảy ra đúng như vậy.

Các tông đồ đã được Chúa báo trước về sự yếu đuối của mình, mà vẫn không tránh được cảnh tự mình rơi vào hố sâu tội lỗi. Phương chi những người không đón nhận ơn báo trước. Vì thế, người linh mục thực sự đạo đức sẽ rất biết ơn đối với những báo trước về sự yếu đuối của mình. Chính bản thân mình cũng hãy tự biết trước và tự báo trước về khả năng phạm tội nơi mình là rất lớn.

Sự luôn biết trước về tình trạng yếu đuối của mình sẽ giúp cho linh mục biết sống khiêm nhường. Người khác sa ngã, thì chính ta cũng có thể sa ngã. Hôm nay ý chí ta khẳng định ta sẽ không xấu như người nọ người kia, nhưng biết đâu thực tế tương lai sẽ cho thấy ý chí đó sẽ không cứu được ta rơi vào đàng tội.

 3/ Linh mục nên biết trước những biến chuyển kinh hoàng có thể xảy ra nhiều ít cho mình

Phúc Âm thánh Matthêu, đoạn 24, cho thấy Chúa Giêsu báo trước sẽ có những biến chuyển xấu, như:

- Ðền thờ sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào (Mt 24,2).

- Sẽ có những giặc giã và tin đồn giặc giã (Mt 24,6).

- Sẽ có những ngôn sứ giả xuất hiện và lường gạt nhiều người (Mt 24,11).

- Sự tội sẽ gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi (Mt 24,12).

- Sẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi (Mt 24,7).

Những biến chuyển trên đây đã được báo trước. Nhiều người hiểu các biến chuyển đó theo nghĩa đen. Nhiều người cũng hiểu thêm theo nghĩa bóng. Và như thế, các biến chuyển đó luôn xuất hiện trong đời mọi người, không cách này thì cách khác.

Riêng tôi, khi suy gẫm về những biến chuyển xấu, mà Chúa Giêsu báo trước, tôi đã có nghĩ tới những thiên tai, nhưng tôi nghĩ nhiều hơn đến những tai hoạ do con người gây ra.

Những kẻ gây ra có thể là ở ngoài Hội Thánh, mà cũng có thể ở trong Hội Thánh.

Dù xuất phát từ đâu, mọi tai hoạ Chúa báo trước đều làm tôi lo sợ. Lo sợ đó sẽ được coi là lành mạnh, khi nó giúp tôi biết khiêm nhường chạy đến với Chúa và bám vào Chúa.

Kinh nghiệm cho thấy: Sống những biến chuyển đó với đức tin nhiều linh mục đã kết luận: Không phải tôi đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn tôi và sai tôi đi.

ù

Mấy nhắc nhở trên đây về sự nên biết trước sẽ giúp chúng ta cầu nguyện sốt sắng hơn cho các linh mục được nên thánh.

Thời nay, các linh mục đang bị nhiều thử thách. Biết trước điều đó chính là một ơn Chúa ban. Xin hãy đón nhận ơn Chúa với lòng khiêm tốn cảm tạ.

Long Xuyên, ngày 16 tháng 4 năm 2008