Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 9 - 2008-
 TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG XÁO TRỘN
(Thao Thức 9) -2008-

  -2010-
 

Chia sẻ dịp Tết

 

Dịp Tết, tôi ước mong được sống bầu khí gia đình, với những gì là tình nghĩa nhất, chân thành nhất.

Ước mong đó là chọn lựa đơn sơ của một người già, về hưu, mang nhiều suy yếu.

Trong tình trạng như vậy, tôi xin thân tặng tất cả gia đình dân Chúa một chút quà thiêng liêng. Ðó là chia sẻ cái nhìn của tôi về năm Mậu Tý.

Tôi thấy:

 1/ Sẽ có nhiều dao động mới trong đời sống tôn giáo

Dao động đó được nhận thấy rõ trong những chọn lựa của người tín hữu. Thí dụ: Chọn tiền của, chọn danh vọng, chọn sĩ diện, chọn “cái tôi” hơn là chọn Chúa.

Khi những dao động tôn giáo gặp dao động văn hoá, xã hội, kinh tế, chúng sẽ cùng nhau làm nên một làn sóng ngầm nguy hại.

 2/ Sẽ có nhiều khủng hoảng mới trong lĩnh vực sức khoẻ linh hồn

Sức khoẻ linh hồn là sinh hoạt của các nhân đức và các ơn Chúa Thánh Thần.

Sinh hoạt này sẽ bị quậy phá bởi những bận rộn về phát triển vật chất, phát triển tổ chức, phát triển các giá trị trần tục.

Khi những khủng hoảng này gặp những khủng hoảng về sức khoẻ sinh lý và sức khoẻ tâm lý, chúng sẽ làm nên một đe doạ rất lớn cho sự ổn định và phát triển đạo đức.

 3/ Sẽ có nhiều phá hoại mới trong đời sống Hội Thánh

Những phá hoại mới này mang hình ảnh con chuột.

Phá hoại bằng cách gậm nhấm dần dần những giá trị đạo đức.

Phá hoại bằng cách gieo rắc bệnh tật vào các cánh đồng truyền giáo và ngay tại các gia đình.

Phá hoại bằng cách lẩn trốn, giấu mặt như đoàn chuột trong đêm.

Khi những phá hoại âm thầm này gặp những phá hoại công khai trong Hội Thánh và xã hội, chúng sẽ tàn phá vừa mạnh mẽ vừa kín đáo nhiều công trình thiêng liêng.

 4/ Sẽ có những hy vọng mới trong Hội Thánh

Sẽ có những cầu nguyện nhiều hơn.

Sẽ có những sám hối nhiều hơn.

Sẽ có những tỉnh thức nhiều hơn.

Sẽ có những dấn thân nhiều hơn.

Những hy vọng mới này sẽ là muối đất trà trộn vào đời, nhờ đó sẽ có nhiều gương sáng hơn, nhiều sức sống đổi mới hơn.

ù

Cái nhìn trên đây của tôi về năm mới giúp tôi cảm nghiệm được sự mong manh, sự yếu đuối, sự bé nhỏ của chính mình.

Tôi là một kẻ nghèo, nên sẽ chạy đến với Ðức Mẹ của những người nghèo. Tôi mong tất cả chúng ta cũng sẽ làm như vậy.

Tượng Ðức Mẹ cuối nhà thờ Long Xuyên nhắc tới sự kiện Ðức Mẹ hiện ra ở Banneux. Nơi đó Ðức Mẹ được tôn vinh là Mẹ của những người nghèo.

Xin Mẹ của những người nghèo đoái thương đồng hành với chúng ta là những người nghèo mọi ngày của năm mới và của suốt đời. Nhờ vậy, chúng ta sẽ cùng Mẹ Maria được vui thực, được sống thực, được hy vọng thực, cho riêng mình và cho Quê hương Việt Nam mến yêu của ta.

Long Xuyên, ngày 26 tháng 01 năm 2008