Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 9 - 2008-
 TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG XÁO TRỘN
(Thao Thức 9) -2008-

  -2010-
 

Dấn thân của
người môn đệ Ðức Kitô

 

Thời nay là thời của những mẫu gương. Nhiều mẫu gương đang trở thành lý tưởng.

Lý tưởng trở thành một thứ thần thánh.

Thần thánh đến mức trở thành đấng cứu độ.

Trong một tình hình như thế, người môn đệ Ðức Kitô sẽ sống vững niềm tin này: Chỉ có Ðức Giêsu thành Nadarét là Ðấng cứu độ. Chỉ có Thiên Chúa đã được mạc khải trong Ðức Giêsu thành Nadarét là Thiên Chúa duy nhất. Ngoài Thiên Chúa ấy, sẽ không có Thiên Chúa nào khác.

Trong niềm xác tín ấy, người môn đệ Ðức Kitô sẽ làm chứng mình thuộc về Thiên Chúa ấy bằng đặc điểm nào?

Thưa bằng đặc điểm dấn thân.

Dấn thân này gồm ba lãnh vực:

- Dấn thân sống theo ý Chúa Cha,

- Dấn thân cho phần rỗi mọi người.

- Dấn thân cách riêng cho những người nghèo khổ.

 1/ Dấn thân sống theo ý Chúa Cha

Ðức Kitô nói: “Tôi sống nhờ Chúa Cha” (Ga 6,57).

Lương thực của tôi là làm theo ý Ðấng đã sai tôi” (Ga 4,34).

Vì thế, Ðức Kitô thường xuyên gắn bó và liên hệ với Chúa Cha. Có thể nói: Những gắn bó và liên hệ ấy chính là những dấn thân.

Dấn thân nói đây phải được hiểu một cách sâu xa. Nó được thể hiện ít ra bằng những việc sau đây.

a) Cầu nguyện.

Cầu nguyện là sinh hoạt thường xuyên của Ðức Kitô. Phúc Âm nhấn mạnh hơn đến sự Người cầu nguyện trong những biến cố quan trọng. Như trước khi bước vào giai đoạn công khai rao giảng, trước khi làm các phép lạ, trước khi chọn các tông đồ, trước khi tự nộp mình đi vào cuộc tử nạn.

Theo gương Ðức Kitô, các môn đệ Ðức Kitô sẽ coi việc cầu nguyện là một việc rất quan trọng. Cầu nguyện cũng là con đường mà người môn đệ Ðức Kitô trở về Nguồn là Thiên Chúa tình yêu.

b) Sám hối đền tội.

Ðức Kitô không sám hối và đền tội cho mình, nhưng Người sám hối và đền tội cho nhân loại vì tội lỗi nhân loại. Sám hối và đền tội của Ðức Kitô được thể hiện dưới nhiều hình thức, nhất là đi vào cửa hẹp.

Sống cửa hẹp là sống hiền lành, khiêm nhường, khó nghèo, gánh tội, đền thay cho người khác. Những đau đớn Người chịu sẽ là của lễ dâng lên Chúa Cha, để đưa nhân loại sa ngã trở về Nguồn là Thiên Chúa vô cùng trong sáng.

Theo gương đó, các môn đệ Ðức Kitô cũng lấy việc sám hối đền tội như hình thức dấn thân trở về với Chúa Cha.

c) Vâng lời.

Dấn thân theo ý Chúa Cha được thể hiện nhất bằng sự Ðức Kitô vâng lời. Nhất là khi vâng lời đòi từ bỏ ý riêng, để bước xuống thân phận khổ cực hèn hạ.

Ðức Kitô đã vâng lời bước xuống mọi bậc thang đau khổ, như mặc lấy thân phận người nghèo, bị xua đuổi, và sau cùng bị chết nhục nhã trên thánh giá.

Vâng lời của Ðức Kitô là một dấn thân tuyệt vời, để gắn bó với ý Chúa Cha.

Theo gương đó, người môn đệ Ðức Kitô sẽ coi việc vâng lời như một đặc điểm chính xác của dấn thân.

Bây giờ, chúng ta xem qua một hình thức dấn thân khác của người môn đệ Ðức Kitô, đó là dấn thân cho phần rỗi nhân loại.

 2/ Dấn thân cho phần rỗi nhân loại

Khi nói đến việc dấn thân cho phần rỗi nhân loại, người ta hay nghĩ tới sinh hoạt bí tích, Lời Chúa, nhiều thứ hoạt động, nhiều hình thức đấu tranh.

Nhưng nói cho cùng, dấn thân hợp với Ðức Kitô nhất và cũng hữu hiệu nhất là lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Dấn thân kiểu đó được diễn tả súc tích trong kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô. Như:

Ðem yêu thương vào nơi oán thù.
“Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục.
“Ðem an bình vào nơi tranh chấp.
“Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
“Ðem tin kính vào nơi nghi nan.
“Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
“Dọi ánh sáng vào nơi tối tăm.
“Ðem niềm vui đến chốn u sầu
”.

Sống tích cực đẩy lùi tiêu cực bằng nhiều phương cách. Nhưng phương cách căn bản nhất vẫn là: Nhờ Ðức Kitô, cùng với Ðức Kitô và trong Ðức Kitô. Ðức Kitô trong chính người môn đệ Ðức Kitô. Như thánh Phaolô khẳng định về chính mình: “Không phải tôi sống, mà là Ðức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Chính Người sẽ tái sinh chúng ta vào sự sống Thiên Chúa.

Như vậy, việc dấn thân cho phần rỗi các linh hồn là công việc của đời sống nội tâm. Mọi kế hoạch hoạt động, cho dù có vẻ xả thân đến đâu, nếu thiếu một nền tu đức sống mật thiết với Chúa Giêsu, sẽ không đưa lại gì thực sự thiết thực cho phần rỗi các linh hồn.

Còn một dấn thân khác đang rất cần cho người môn đệ Ðức Kitô thời nay, đó là dấn thân cách riêng cho những người nghèo khổ.

 3/ Dấn thân cách riêng cho những người nghèo khổ

Lớp người nghèo khổ là một địa chỉ mà Ðức Kitô rất quan tâm. Họ là những người nghèo túng, bệnh nạn, cô đơn, bị loại trừ. Họ cũng là những người tội lỗi, bị ma quỷ và các thói hư tật xấu trói buộc sai khiến. Họ là những người bị các ác thần xâm nhập hoặc toàn phần hoặc từng phần.

Trong dấn thân cho lớp người nghèo khổ, người môn đệ Ðức Kitô sẽ hoan nghênh và tham gia mọi cố gắng tự nhiên và siêu nhiên, về văn hoá xã hội, và tất cả những gì có liên quan đến việc giải cứu và thăng tiến lớp người nghèo khổ.

ù

Sau một thoáng nhìn về dấn thân nơi người môn đệ Ðức Kitô, chúng ta khiêm tốn nhận rằng:

- Nơi nhiều người môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay có những phản chiếu về Ðức Giêsu thành Nadarét.

- Nơi nhiều cộng đoàn dòng tu và giáo xứ, giáo phận, có phảng phất hương thơm đời sống Ðức Giêu thành Nadarét.

Những hành trình dấn thân theo Ðức Kitô vẫn nhiều.

Nhờ đó, mà bóng tối bớt được nhiều mảng tối. Ðược thế mà thôi, cũng đã là một niềm vui lớn cho chúng ta.

Xin hân hoan tạ ơn Chúa hết lòng.

Long Xuyên, ngày 29 tháng 10 năm 2008