Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 9 - 2008-
 TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG XÁO TRỘN
(Thao Thức 9) -2008-

  -2010-
 

Bài chia sẻ
trong thánh lễ Kim Khánh Linh mục
của Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quí

Linh Mục theo Thánh Phêrô

 

Hôm nay (06.6.2008), chúng ta mừng lễ Kim Khánh Linh mục của Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quí. Cha Phêrô xin tôi giảng. Ðức Cha Giuse cũng hợp ý với Ngài. Tôi xin vâng. Ðây sẽ là một chút chia sẻ tâm tình hơn là một bài giảng.

Tôi quen biết Cha Phêrô, từ khi chúng tôi còn học chung tại Ðại Chủng Viện thánh Albertô Nam Ðịnh. Liên hệ vẫn được duy trì trong những thời gian kế tiếp. Ðó là thời gian ngài đi du học, thời gian ngài dạy ở Ðại Chủng Viện thánh Tôma Long Xuyên, thời gian ngài phục vụ ở Pháp và bên Ðức.

Sự hiểu biết về Cha Phêrô, tuy rất giới hạn, nhưng cũng giúp tôi tạ ơn Chúa về một số điểm cụ thể, trong lễ Kim Khánh này.

1/ Trước hết, xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho Cha Phêrô đức tính đón nhận mọi sai đi mục vụ một cách vui lòng.

Thánh tông đồ Phêrô xưa đã khuyên các bậc kỳ mục rằng: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. Hãy lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng một cách vui lòng, như Thiên Chúa muốn” (1 Pr 5,2).

Khi thánh tông đồ nói về sự trao phó đoàn chiên, Ngài hiểu sự trao phó là do Chúa và Hội Thánh. Trao phó là một sự sai đi. Linh mục nhận sự sai đi một cách vui lòng. Thái độ vui lòng không cấm có những trao đổi, bàn bạc, nhưng vẫn coi quyết định sau cùng là thuộc bề trên.

Cha Phêrô đã luôn đón nhận mọi sai đi như thế. Do đó, người ta gọi Cha là người tốt lành. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tinh thần khiêm tốn đó.

2/ Thêm vào ơn ấy, xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho Cha Phêrô một đức tính khác, đó là thực hiện bổn phận một cách nhiệt tình tận tuỵ.

Thánh tông đồ khuyên các kỳ mục rằng: “Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa trao phó, không phải vì ham hố tư lợi thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ” (1 Pr 5,2).

Nhiệt tình tận tuỵ cũng là đức tính mục vụ khá nổi của Cha Phêrô. Ở đây, tôi chi xin nhắc đến việc Cha nhiệt tình tận tuỵ đối với những bệnh nhân, những người già yếu, những người nghèo túng, những người trong thử thách. Cha coi họ là đoàn chiên được Chúa trao cho Cha cách riêng.

Vì thế, không thiếu người gọi Cha là mục tử nhân lành. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tinh thần bác ái đó.

3/ Sau hết, xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho Cha Phêrô đức tính biết hướng dẫn đoàn chiên bằng nêu gương sáng.

Thánh tông đồ khuyên các vị kỳ mục rằng: “Ðừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên” (1 Pr 5,3).

Cha Phêrô đã thực hiện lời khuyên đó một cách có lựa chọn. Tôi thấy Cha đã hướng đoàn chiên của Cha đi theo con đường hoà hợp, hoà giải, yêu thương và hy vọng. Gương sáng của Cha về con đường đó đã coi như một đường lối ngôn sứ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển truyền giáo cho đồng bào Việt Nam trong nước và ngoài nước.

Sự lựa chọn đó khiến nhiều người gọi Cha là mục tử hiền lành. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tinh thần truyền giáo đó.

Hiền lành, nhân lành, tốt lành là những đức tính được Phúc Âm đề cao.

Ðể tạ ơn Chúa vì bấy nhiêu ân huệ, chúng ta cầu xin Chúa cho Cha Phêrô luôn biết nói với Chúa Giêsu lời mà thánh tông đồ Phêrô xưa đã nói: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa” (Ga 21,27). Lời trên đây vừa là một tuyên xưng lòng mến, vừa là một sám hối chân thành, vừa là cách đối phó với mọi thử thách.

4/ Ðời linh mục, dù vắn, vẫn thường mang nặng yếu đuối, vẫn gặp nhiều thử thách, phương chi đời linh mục dài 50 năm.

Thánh tông đồ Phêrô viết: “Anh em đang bị lửa thử thách. Ðừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Ðược chia sẻ những đau khổ của Ðức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu” (1 Pr 4,12-13).

- Xin tạ ơn Chúa, vì thánh chức linh mục cao quý.

- Xin tạ ơn Chúa, vì cuộc đời linh mục làm chứng cho Chúa.

- Xin tạ ơn Chúa, vì con người linh mục theo tinh thần thánh Phêrô.

- Xin tạ ơn Chúa, vì Chúa là phần gia nghiệp của Cha Phêrô và cũng là phần gia nghiệp của tất cả chúng ta. Amen.

Long Xuyên, ngày 06 tháng 6 năm 2008