Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 9 - 2008-
 TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG XÁO TRỘN
(Thao Thức 9) -2008-

  -2010-
 

Bài chia sẻ trong thánh lễ kính thánh Gioan Baotixita,
tại nhà nguyện Toà Giám Mục Long Xuyên,
ngày 24/6/2008

Nâng tâm hồn lên

 

Vâng lời Ðức Cha Giuse, tôi xin chia sẻ trong thánh lễ kính thánh Gioan Baotixita hôm nay.

Thánh Gioan Baotixita được Chúa sai vào đời, để dọn đường cho Chúa.

Theo tôi, dọn đường cho Chúa là dọn lòng người trong một chặng đường lịch sử nhất định.

 1/ Lịch sử tôn giáo thời thánh Gioan Baotixita đã xuất hiện thế nào?

Thưa, nó đã xuất hiện như một cơ chế tôn giáo ổn định.

Giai cấp lãnh đạo tôn giáo ổn định. Ðó là các thượng tế, các kỳ lão, các luật sĩ, tất cả đều giữ vững địa vị của mình.

Nếp sống đạo ổn định. Ðó là giữ đạo theo luật và tục lệ, từ luật ngày Sabba đến luật răng đền răng, tất cả đều vững bền.

Ranh giới đạo về lãnh thổ, về dân tộc, về đền thờ, tất cả đều rõ rệt, không thay đổi.

Ổn định trên đây đúng là nguy hiểm. Có nhiều điều cần đổi mới mà không thay đổi. Sự nguy hiểm này tạo nên một tâm lý chật hẹp và xơ cứng. Lòng người như bị trói buộc, như bị chìm xuống, như bị cằn cỗi, thiếu lửa, thiếu hồn.

Trước tình hình như vậy, thánh Gioan đã dọn đường cho Chúa thế nào?

 2/ Cụ thể là bằng cách nâng tâm hồn người ta lên

Lên đâu? Thưa là sám hối từ bỏ tội lỗi, để lên với Ðức Kitô, để gặp Ðức Kitô, để đón nhận Ðức Kitô, để sống với Ðức Kitô, để cùng với Ðức Kitô thực thi thánh ý Chúa Cha.

Suốt đời, thánh Gioan Baotixita đã chỉ khuyên mọi người hãy nhìn lên và nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu. Ngài nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian” (Ga 1,29).

Thánh Gioan Baotixita xác tín: Chỉ bằng cách nâng tâm hồn người ta lên, để sẵn sàng tin vào Ðức Kitô như thế, thì mới thực sự dọn đường cho Chúa đến.

Nhưng, thánh Gioan Baotixita cũng biết: Ðể có thể nâng tâm hồn người ta lên, thì chính Ngài phải nhờ vào một sức thiêng từ trên xuống. Tự mình không làm được.

Sức thiêng từ trên xuống, đó là ơn thánh hoá mà Ðức Mẹ Maria đã dành cho Gioan, khi Gioan còn trong lòng mẹ.

 3/ Thánh Gioan Baotixita đã dọn đường cho Chúa như thế đó. Còn chúng ta thì sao?

Tôi có cảm tưởng là cách chúng ta dọn đường cho Chúa hiện nay là đa dạng. Người thì nhấn mạnh đến cách này. Người thì nhấn mạnh đến cách kia. Những cách đó có thể tốt tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể của lịch sử. Nhưng thiết tưởng, ta không nên coi thường cách dọn đường của thánh Gioan Baotixita.

Theo kinh nghiệm suốt đời mục vụ, tôi luôn nhận thấy cách dọn đường của thánh Gioan Baotixita là hợp với Phúc Âm nhất, sinh hiệu quả nhiều nhất.

Bỏ cách đó, tôi e rằng sẽ gặp nguy. Bởi vì hiện nay, lòng người ta và lòng chúng ta dễ bị chìm xuống hố sâu chứa đựng những giá trị phù phiếm, hố sâu những khát vọng của cái tôi xác thịt, hố sâu những áp lực của muôn vàn thế lực phản Chúa. Hơn nữa, hiện tình là rất phức tạp. Lòng người cũng rất phức tạp. Nhiều người hôm nay đang bị cám dỗ ngả lòng mình về những giá trị tưởng rằng sẽ có sức cứu độ. Một tình hình như thế càng đòi chúng ta phải tỉnh táo, phải luôn tin vào Ðức Kitô là Ðấng Cứu chuộc duy nhất, phải luôn nâng tâm hồn lên với Người. Người là kho tàng sống động, mà ta cần gắn bó. Ta sẽ nếm được ở kho tàng đó niềm vui cứu độ, không gì sánh được.

Nhiều khi chúng ta cảm thấy lòng mình nặng nề, đi xuống. Chúng ta hãy xin Ðức Mẹ giúp ta nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu, trong lời nói, trong việc làm, nhất là trong cuộc sống toả sáng về sự từ bỏ tội lỗi và về sức sống thiêng liêng.

Xin hết lòng cảm ơn Ðức Cha Micae, Ðức Cha Giuse, quý cha và tất cả anh chị em về mọi nâng đỡ đã dành cho người đầy tớ hèn mọn của Chúa đây.

Xin thánh Gioan Baotixita bầu cử cho chúng ta.

Long Xuyên, ngày 24 tháng 6 năm 2008