Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 9 - 2008-
 TỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG XÁO TRỘN
(Thao Thức 9) -2008-

  -2010-
 

Niềm vui trở về

 

Trong đời sống đạo, người tín hữu có nhiều niềm vui. Niềm vui thuộc nhiều loại khác nhau, thuộc nhiều thời gian khác nhau.

Ở đây, tôi xin chia sẻ về niềm vui trở về. Trở về có nhiều hình thức, như:

Từ tình trạng tội lỗi trở về tình trạng đạo đức.

Từ tình trạng nguội lạnh trở về tình trạng sốt sắng.

Từ tình trạng an thân và hưởng thụ trở về tình trạng dấn thân và từ bỏ.

Từ tình trạng tự mãn phô trương trở về tình trạng khó nghèo khiêm tốn.

Và nhiều thứ trở về khác.

Trở về là bỏ cái không tốt để tới cái tốt, mà đáng lẽ mình phải chọn. Cái tốt đó là Tin Mừng Phúc Âm, là chính Chúa Phục sinh.

 Mấy nét của niềm vui trở về

Mỗi lần người tín hữu trở về như vậy là mỗi lần họ cảm nhận được niềm vui. Niềm vui này rất thiêng liêng, được chia sẻ từ Chúa Giêsu, do Chúa Thánh Thần thúc đẩy, và hướng về Chúa Cha.

Ðoạn Phúc Âm sau đây giúp chúng ta dễ hiểu: “Nhóm Bảy Mươi hai trở về, hớn hở nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục. Ðức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống... Tuy nhiên, các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời...

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc 10,17-212).

Khi đem bài Phúc Âm trên đây dọi vào mọi biến cố trở về, tôi thấy Chúa ban cho người trở về niềm vui có ba đặc tính:

- Vui, vì được thoát khỏi quyền lực ác thần.

Thực vậy, lòng con người có một vùng tối. Ác thần ra vào đó, để phá Nước Trời trong con người. Nhưng khi con người được ơn trở về, vùng tối đó bị rút nhỏ lại, quyền lực ác thần bị hạ.

- Vui, vì tên của người trở về được ghi trên trời.

Ðó là ơn rất trọng. Càng trở về, tên họ càng được ghi sâu ghi đậm trên trời.

- Vui, vì họ thấy mình yếu đuối hèn mọn, nhưng được Chúa xót thương.

So sánh mình với những bậc giàu sang thông thái, người trở về thấy mình được yêu thương đặc biệt.

 Một chứng từ sống động

Những năm gần đây, tôi được may mắn tham dự vào sự trở về của hai tín hữu. Cả hai cùng rất hận thù Hội Thánh. Cả hai cùng thuộc một nhóm coi việc trả thù các tư tế là lẽ sống. Cả hai cùng phục tùng một quyền bính có chủ trương phải căm ghét triệt hạ giáo phẩm, giáo sĩ. Họ hăng say thu gom các lửa ghen ghét, để việc trả thù của họ được càng ngày càng lan rộng và quyết liệt.

Nhưng sự người ta không làm được, thì Chúa đã làm. Dần dần họ đã được Chúa đổi lòng. Họ đã trở về. Hành trình trở về của họ là rất dài và rất cam go. Hôm nay, họ đã ra đi. Họ chết trong ơn trở về.

Theo những gì họ viết cho tôi, tôi thấy họ đã cảm được một niềm vui lạ lùng do ơn trở về. Niềm vui lạ lùng đó có thể được hiểu như sự trút bỏ một gánh rất nặng, để được bồi dưỡng bởi lòng hiền lành và khiêm nhường của Chúa phục sinh. Họ không nói rõ, nhưng những gì họ chia sẻ đã gợi ý cho tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu phán sau đây: “Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy, và học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Thầy thì êm ái, và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

Ðem bài Phúc Âm trên đây soi vào trường hợp trở về của hai người đó, tôi thấy, khi trở về, họ đã rất vui.

- Họ vui vì thoát khỏi gánh nặng quyền lực Satan.

- Họ vui vì họ cảm thấy mình được đưa vào bầu trời thiêng liêng của Chúa.

- Họ vui vì được nghỉ ngơi trong trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa.

Sự trở về của hai người tín hữu thân thương đó đã giúp tôi suy nghĩ nhiều về sự sám hối. Nó trở thành nguồn vui âm thầm cho tôi trong những ngày tôi đang cần trở về với Chúa một cách sâu xa hơn.

 Niềm vui trở về của mục vụ nơi tôi

Sự trở về của tôi lúc này tập trung vào lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện xưa: “Lạy Cha... nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha mọi đàng” (Mt 14,36). Tôi trở về với thánh ý Chúa.

Thánh ý Chúa là: Tôi phải cậy nhờ vào ơn thánh trong sống đạo và truyền đạo.

Cậy nhờ vào ơn thánh Chúa là phải tập trung vào Ðức Kitô. Thay thế trung tâm Chúa Giêsu bằng những trung tâm khác là sai. Phải trở về.

Cậy nhờ vào ơn thánh đòi phải cầu nguyện và sám hối. Thay thế cầu nguyện và sám hối bằng những tổ chức ồn ào là sai. Phải trở về.

Cậy nhờ vào ơn thánh đòi phải thấm nhuần Lời Chúa. Thay thế Lời Chúa bằng những lời khác là sai. Phải trở về.

Cậy nhờ vào ơn thánh đòi phải mộ mến Mình Thánh. Thay thế Mình Thánh bằng những tôn sùng khác là sai. Phải trở về.

Cậy nhờ vào ơn thánh đòi phải chấp nhận mầu nhiệm thánh giá. Chối từ mầu nhiệm thánh giá là sai. Phải trở về.

Cậy nhờ vào ơn thánh đòi phải trung thành với điều răn mới của Chúa. Thay thế điều răn mới của Chúa bằng những điều răn mới của bất cứ ai là sai. Phải trở về.

Ngoài ra, ý Chúa là mọi sự tôi có, mọi sự tôi nhận, mọi sự tôi cho đi, mọi sự tôi chịu, tất cả đều phải là những tuyên xưng. Tôi tuyên xưng niềm tin của người con hèn mọn đang trên đường về với Cha. Niềm tin đó pha trộn niềm vui. Niềm vui này riêng tư, nhưng vẫn có thể kể lại như một chia sẻ, mà mọi người con Chúa đều có quyền được tham dự.

Long Xuyên, ngày 4 tháng 4 năm 2008