Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

NHỚ VỀ ĐỨC BENEDICTO

 

 

1.

Tôi may mắn được gặp Đức Benedicto nhiều lần, khi Ngài còn là Hồng Y.

2.

Ấn tượng sâu sắc nhất Ngài để lại nơi tôi, đó là Ngài khuyên tôi về cầu nguyện.

3.

Theo Ngài, cầu nguyện là gặp gỡ Chúa.

4.

Nhờ Ngài hướng dẫn, tôi luôn coi tôi là một vực thẳm chứa đầy tội lỗi.

Chúa cúi mình xuống vực thẳm đó, để tìm tôi.

5.

Chúa tìm tôi từ vực thẳm đó để tha thứ cho tôi.

6.

Có thể nói: Không phải tôi tìm Chúa, mà là chính Chúa tìm tôi.

7.

Được nhận ra mình là một vực sâu tội lỗi, tôi không buồn, mà lại cảm thấy vui.

8.

Khi nhận ra chính Chúa đi tìm tôi, tôi có gì đau đớn, đều nói với Chúa một cách tin tưởng hết sức.

9.

Đức Benedicto hay trao cho tôi chuỗi tràng hạt mân côi.

Như vậy, tôi xác tín Đức Mẹ luôn ở bên tôi.

10.

Đó là điều rất an ủi cho tôi.

11.

Hôm qua, khi nghe tin Đức Benedicto qua đời, tôi tự nhiên hỏi Ngài: Liệu con đây có được theo Ngài không?

12.

Ngài thưa: “Không”, rồi Ngài cho tôi nhận ra thánh ý Chúa là hết sức quan trọng

13.

Hãy vâng phục thánh ý Chúa trong sự sống và trong cái chết.

14.

ĐK. Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong.

1. Xin dạy con đường nẻo Ngài, xin dìu con từng bước đi, qua ngàn gian khổ có Chúa bên con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than.

2. Đêm ngày con hằng khẩn cầu, như đời con hằng bấy lâu, luôn được tươi màu giữa những thương đau, Ngài hỡi! Ngài là nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình đời đẹp xinh, để lòng con vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình thân.
(GIA NGHIỆP ĐỜI CON - Lm. Thái Nguyên)

Long Xuyên, ngày 1.1.2023