Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

CHÍNH CHÚA CHỌN CON

 

 

1.

Hôm nay là lễ mừng kính thánh Đa-minh. Nhân dịp này tôi xin Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì để kính nhớ thánh nhân.

2.

Đức Mẹ hướng dẫn tôi:

Con hãy theo gương Thánh Đa-minh, nhận thức ơn gọi không tự riêng mình, nhưng mà là do Chúa chọn và sai đi.

3.

Xưa Chúa Giê-su có lần đã nói rất rõ với các môn đệ:

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. (Ga 15,16).

4.

Vâng lời Đức Mẹ, tôi đã suy gẫm và dò xét lại hành trình ơn gọi của mình.

Tôi xác tín chính Chúa đã chọn tôi khi ngay tôi còn trong lòng mẹ.

5.

Tôi xin kể lại câu chuyện mà chính mẫu thân tôi đã kể lại và tôi hôm nay là nhân chứng cho câu chuyện ấy và cho Chúa.

6.

Mẫu thân tôi kể:

Tối hôm đó, bố và mẹ cùng đọc kinh chung. Sau đó, mẹ đọc kinh riêng. Đang khi mẹ đọc kinh riêng, thì mẹ thấy một sự lạ. Có một ngọn nến bỗng xuất hiện, phía sau có một chiếc ghế trống.

7.

Mẹ tôi sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục đọc kinh.

8.

Sau đó, có một vị phẩm phục như giám mục xuất hiện và ngồi lên ghế trống đó. Và kìa, có ai như Đức Mẹ hiện ra đặt tay cho vị giám mục đó.

9.

Ngày tôi được chọn làm Giám Mục, tôi nhớ lại và tôi tin. Hôm nay, tôi nghĩ lại và hiểu ra chính Chúa đã chọn tôi từ khi tôi còn trong dạ mẹ.

10.

Qua kinh nghiệm đó, tôi nghĩ nhiều vị cũng được Chúa chọn gọi theo ý muốn của Ngài từ trước.

Thiên Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.” (Is 49,1)

11.

1. Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn lòng mẹ. Ngài nhớ đến tôi khi tôi còn trong thai mẹ. Ngài cho miệng tôi nên như ngọn gươm bén, nên như mũi tên nhọn. Ngài giữ gìn tôi an vui dưới tay của Ngài.

ĐK. Tôi ca ngợi Chúa vì tôi đã được tác thành cách lạ lùng. Công việc của Chúa thật lớn lao và luôn kỳ diệu biết bao.

2. Chúa phán cùng tôi từ nay tôi thuộc về Ngài. Ngài đã sai tôi đem Tin Mừng cho khắp nơi. Trở nên ánh sáng cho muôn người soi lối trong đêm tối mịt mù. Và sức mạnh tôi luôn trong cánh tay của Ngài.

3. Chúa tác thành tôi một cách ôi thật lạ lùng. Tình Chúa bao dung khi tôi cũng không đáng gì. Và tôi ra đi loan Tin Mừng cứu rỗi can chi nỗi nhọc nhằn. Vì Chúa hằng luôn bao che đỡ nâng đời tôi

Long Xuyên, ngày 08.08.2023