Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO KHỔ

 

 

1.

Ngày mai là sinh nhật Đức Mẹ,

Tôi xin Đức Mẹ chỉ dạy tôi nên làm gì để làm quà cho Đức Mẹ?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Con hãy cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo khổ trong khả năng của con, vì khi giúp đỡ và phục vụ họ là đang phục vụ chính Chúa.”

Vâng lời Mẹ, tôi cầu nguyện cho người nghèo khổ và đặc biệt là những ai đang làm công tác bác ái hướng đến người nghèo.

3.

Thực tôi nghĩ món quà quý có thể dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ là phục vụ những người nghèo khổ.

Đó là những người nghèo không chỉ vật chất, tinh thần mà còn là thiếu sự an ủi, bình an.

Đó là những người đang đau khổ về thể chất, tinh thần và tâm linh.

Khi làm những việc đó, ta không chỉ làm cho họ mà còn là làm cho chính Chúa, như Chúa nói trong Tin Mừng:

Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

4.

Như vậy, mọi người được mời gọi để hướng về những người khốn cùng, chúng ta được mời gọi giúp đỡ và phục vụ họ.

Mà cách thức chúng ta phục vụ đó là:

Thứ nhất, phục vụ cách cụ thể,

không phải trong suy nghĩ mà phải thực hiện cách cụ thể,không phải trong tương lai mà thực hiện ngay bây giờ, trong hiện tại.

Thứ hai, phục vụ cách quảng đại,

cho đi mà không cần nhận lại, cho đi vì tình yêu mà không cần toan tính.

5.

Qua việc phục vụ người nghèo, ta không chỉ đang cho đi, mà ta còn được nhận lại:

Ta nhận lại được NIỀM VUI TIN MỪNG tràn ngập tâm hồn.

Vì qua những người túng quẫn, ta gặp Chúa. Qua việc phục vụ người khác như chính Chúa, ta được niềm vui Tin Mừng. Một niềm vui luôn luôn mới mẻ, và luôn được chia sẻ.

Ta nhận được một KHO TÀNG TRÊN TRỜI,

như lời Chúa nói với anh thanh niên, “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.” (Mt 19,21).

6.

Khi tôi suy niệm và cầu nguyện cho công việc bác ái, có hai hình ảnh hiện lên trong tôi:

Mẹ Teresa Calcutta, một đời lo cho người túng quẫn, cơ nhỡ, nghèo khổ.

Riêng địa phận Long Xuyên, tôi thấy có cha Trương Bửu Diệp đã làm gương, Ngài lo cho người nghèo, và thậm chí chết cho người nghèo.

Tôi cũng được biết, hiện nay nhiều anh em linh mục đã và đang lo cho người nghèo.

7.

Trong hoàn cảnh hiện tại của tôi, trong tuổi già đau yếu, tôi thấy thông cảm cho những người dễ bị tổn thương. Tôi hằng cầu nguyện và ước mong cho công cuộc phục vụ và mục vụ cho những người ngoài rìa xã hội. Ước mong cho những người “ở vùng ngoại biên” được quan tâm, chăm sóc và ủi an.

Xin dâng cho Đức Mẹ lời nguyện xin ủi an và che chở đối với những người nghèo và những người đang làm công tác bác ái như món quà dâng Mẹ. Amen.

Long Xuyên, ngày 07.09.2023