Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

 

 

1.

Trong tháng này, có ngày lễ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II.

Tôi nhớ lại những kỷ niệm của tôi với Đức Thánh Giáo hoàng. Tôi nhận thấy có một kỷ niệm sâu sắc và một kỷ vật của Đức Giáo Hoàng mà tôi còn giữ đến bây giờ. Kỷ vật ấy là chiếc đồng hồ đeo tay.

2.

Đó là thời gian tôi còn học ở Rôma, sau giờ cơm tối, Đức Giáo Hoàng kêu tôi lại và Ngài tặng cho tôi chiếc đồng hồ đeo tay của Ngài.

Sứ điệp Ngài gửi đến tôi đó là:

Từng giờ từng phút, hãy khám phá và nhận ra thánh ý Chúa.

3.

Ngay giờ đây, tôi cầu nguyện theo sứ điệp của Ngài và tôi hỏi Đức Mẹ:

Làm sao để con khám phá và nhận ra thánh ý Chúa từng giây phút?

Đức Mẹ trả lời: Con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để nhận ra ý Chúa.

4.

Tôi suy niệm theo điều được Đức Mẹ hướng dẫn. Tôi thấy tỉnh thức và cầu nguyện là hai mắt xích để nhận ra ý Chúa. Hai mắt xích này gắn liền chặt chẽ với nhau:

Người tỉnh thức thì sẽ thực hành cầu nguyện và người cầu nguyện liên lỉ sẽ giữ được trạng thái tỉnh thức.

5.

Mắt xích thứ nhất là tỉnh thức,

Tỉnh thức chính là điều mà Chúa đã kêu mời các môn đệ của Ngài phải giữ lấy và thực hành:“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24, 42)

Người tỉnh thức thì là người nhận biết được sự thực: Thực thể chính mình, Thực chất của sự việc, Thực trạng của mọi biến cố và cuộc sống.

Do nhận thức được thật giả, người tỉnh thức sống thật và không để bản thân bị lôi theo những điều hư ảo của đời sống. Mà người tỉnh thức thì quan sát và suy niệm theo gương mẫu Đức Mẹ, “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2, 19)

Kết quả của tỉnh thức là sự sẵn sàng: Sẵn sàng xin vâng như Đức Maria.

Tỉnh thức thì nhận ra thánh ý Chúa và sẵn sàng thi hành thánh ý Chúa.

6.

Mắt xích thứ hai là cầu nguyện,

Cầu nguyện là phương thế để tỉnh thức.

Cầu nguyện là vũ khí giúp chúng ta không rơi vào cám dỗ của ác thần.

Vì, cầu nguyện giúp phân biệt thật và giả trong bối cảnh rối ren hiện nay:

Đạo đức thật hay giả, ngôn sứ thật hay giả, thánh ý Chúa hay đang là mưu kế ác thần.

Đặc biệt hơn hết, cầu nguyện giúp chúng ta gắn mình vào Chúa, giúp Ngài lớn lên trong cuộc đời chúng ta như lời thánh Phaolo, “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20)

Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cũng là mẫu gương tuyệt vời của cầu nguyện để chúng ta noi theo.

Cầu nguyện là phương thế để giúp ta tỉnh thức, nhận ra ý Chúa và có sức mạnh để thi hành ý Chúa.

7.

Để giữ vững niềm tin và nhận ra thánh ý Chúa trong đời. Chúng ta được mời gọi tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

Vậy chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Để khi Thiên Chúa ngự đến bất ngờ, Chúa vẫn thấy niềm tin trên mặt đất và vẫn có người luôn sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong vinh quang.

Long Xuyên, ngày 11.10.2023