Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

NƯƠNG NÁU NƠI TRÁI TIM CHÚA

 

 

1.

Những ngày gần đây, tình hình diễn biến phức tạp.

Tôi hỏi Đức Mẹ tôi nên làm gì trong tình hình này?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Con hãy chạy đến với Trái Tim Chúa Giê-su qua kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giê-su”.

Vâng lời Mẹ, tôi cầu nguyện và chạy đến với Trái Tim Chúa.

3.

Khi đọc kinh, tôi thấy hân hoan và bình an khi tôi chạy đến với Trái Tim Chúa. Như lời bài hát “Thánh Tâm Chúa Giê-su nguồn êm ái dịu dàng”.

Cũng chính Chúa Giê-su đã mời gọi chúng ta đến với Ngài để được no thỏa ân tình, no đầy tình yêu và bình an. Chúa nói:

Hãy đến với ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11,29b)

4.

Thật vậy, chính tôi và nhiều người cũng nói với tôi, khi chạy đến nương náu nơi Trái Tim Chúa Giê-su, người ta được nghỉ ngơi, được an ủi và được bổ sức.

Suy niệm và cầu nguyện qua kinh cầu Trái Tim Đức Chúa Giê-su, tôi thấy Trái Tim Chúa Giê-su có những đặc tính sau.

5.

Thứ nhất, Trái Tim Chúa Giê-su là kho tàng của mọi điều thiện hảo.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.

6.

Thứ hai, Trái Tim Đức Chúa Giê-su là nguồn ơn cứu rỗi, là nguồn an ủi và chữa lành mọi người.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.

Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời.

7.

Thứ ba, Trái Tim Chúa Giê-su hằng chờ đợi để ấp ủ những ai chạy đến cùng Trái Tim Chúa.

Vì, “Thiên Chúa là tình yêu, và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy”(1 Ga 4:16),

Và, “Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13).

Nên, Chúa hằng chờ đợi chúng ta, “Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng ý định cứu dân Người khỏi tay thần chết.” (Tv 32).

Mà, “Tình yêu phải đáp đền bằng tình yêu”, chúng ta hãy chạy đến với Trái Tim Chúa để Chúa chữa lành những đau khổ của chúng ta.

Long Xuyên, ngày 03.09.2023