Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

BIẾT KHAO KHÁT CHÚA

 

 

1.

Mấy ngày nay, Đức Mẹ luôn nhắc nhở tôi thế này: Con ơi, con hãy cảm tạ Chúa về nhiều ơn lành mà Chúa đã thương ban cho con.

2.

Tôi hỏi Đức Mẹ: Con đã nhận được rất nhiều ơn Chúa ban, theo Mẹ thì ơn nào là trọng nhất?

Đức Mẹ trả lời: Ơn trọng nhất là ơn được làm con của Chúa.

3.

Đức Mẹ nói thêm: là con của Chúa thì phải năng gặp gỡ Chúa.

4.

Gặp gỡ Chúa là cầu nguyện với Chúa.

5.

Cầu nguyện với Chúa là lắng nghe Chúa.

6.

Con sẽ nghe được Chúa nói với con nếu con thực sự khao khát Chúa.

7.

Riêng tôi, tôi luôn khao khát Chúa.

Khao khát đó là do tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần là Đấng giúp tôi cầu nguyện bằng cách thổi vào hồn tôi sự khao khát Chúa.

8.

Tôi nên như trẻ thơ, khao khát Chúa như khao khát mẹ hiền.

9.

Tôi sung sướng được là con của Chúa chứ không phải tôi sung sướng vì được là linh mục, là giám mục.

10.

Sung sướng vì được là con của Chúa, được gọi Chúa là Cha và sẽ được Chúa cho ở với Ngài trên thiên đàng mãi mãi.

11.

Đức Mẹ khuyên tôi: lúc này hơn bao giờ hết, con hãy cảm tạ Chúa về ơn được Chúa nhận làm con của Ngài.

12.

Đức Mẹ nói thêm: Khi con thực hiện điều đó, con sẽ là khí cụ của Chúa.

13.

ĐK: Chúa chăn nuôi tôi nên đời tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa ở cùng tôi thì đời tôi đâu còn sợ gì.

1. Có Chúa đưa dẫn bước tôi đi, nên tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài thả tôi đi nằm nghỉ. Trong nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, Ngài cho tôi vào uống, Ngài lo bồi dưỡng lại tâm hồn tôi.

2. Chúa dẫn tôi bước trên đường lành, uy danh Ngài là sức mạnh. Tôi chẳng lắng lo gì, vì có Chúa ở cùng tôi. Cho dù thung lũng tối tăm, thì roi với gậy Chúa là chính niềm an bình cho hồn tôi.

3. Chúa đã dọn sẵn cho bàn tiệc, ngay trước mặt kẻ đối phương. Trên đầu Chúa xức dầu, rượu hồng tươi ôi đầy dư. Nhân từ ân sủng Chúa ban theo tôi suốt đời sống, và trong nhà Chúa Trời tôi định cư.

Long Xuyên, ngày 10.05.2023