Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ LÀM CHO TÔI

 

 

1.

Hôm nay, 30 tháng Tư, là ngày tôi được tấn phong Giám Mục.

Để nhớ về ngày đó một cách có ý nghĩa, tôi xin Đức Mẹ thương giúp tôi.

Đức Mẹ trả lời tôi: Con hãy kể lại những gì Chúa đã làm cho con từ ngày đó đến nay.

Tôi nói: Mẹ là người biết hơn hết những gì mà Chúa đã làm cho con, xin Mẹ thương nhắc cho con biết.

Đức Mẹ trả lời:

2.

Ơn thứ nhất Chúa đã làm cho con là cho con nhận thức Chúa luôn ở cùng con.

Chúa như người cha luôn ở cùng người con yêu dấu của mình và cho con được gọi Chúa là Cha.

3.

Ơn thứ hai mà Chúa ban cho con là cho con luôn nhận thức bản thân cần trở về với Chúa vì con là kẻ yếu đuối.

4.

Ơn thứ ba là con luôn nhận thức mình cần được Chúa cứu.

5.

Ơn thứ tư là Chúa cho con nhận thức bản thân rất cần cảm tạ Chúa vì muôn vàn điều tốt lành Chúa đã làm cho con.

6.

Chúa đã làm tất cả những điều đó một cách lạ lùng.

7.

Đức Mẹ cho tôi thấy: Được cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa đã thương ban.

8.

Vẻ đẹp nhất nơi ngài là sự hiền lành và khiêm tốn. Tôi xác tín Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng như vậy!

9.

Hôm nay, giờ này, tôi đang cùng với Đức Mẹ tạ ơn Chúa.

10.

Tôi cùng với Đức Mẹ phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Phó thác cũng chính là một cách cảm tạ Chúa.

11.

Tôi phó thác trọn vẹn con người và cuộc sống tôi cho Chúa.

12.

Tôi phó thác là tôi xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho tôi.

13.

Lạy Chúa, xin thương xót con.

14.

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã rủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. (Vì vậy đến muôn đời) Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.

1. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu Người triệt hạ khỏi toà cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Is-ra-el cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Long Xuyên, ngày 30.4.2023