Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

SỐNG TRONG BÌNH AN CỦA CHÚA

 

 

1.

Mấy ngày nay, nhất là lúc này, Đức Mẹ khuyên tôi hãy sống trong sự bình an của Chúa.

2.

Tôi hỏi Đức Mẹ: Thế nào là sống trong sự bình an của Chúa?

Đức Mẹ trả lời: Con hãy đọc lại Phúc Âm đoạn Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài về sự bình an.

3.

Chúa phân biệt rõ hai thứ bình an: một là thứ bình an do Chúa ban tặng, hai là thứ bình an do thế gian ban tặng.

4.

Sự bình an do Chúa ban tặng dẫn con người đến cõi phúc đời đời còn sự bình an do thế gian ban tặng mang nguy cơ đưa con người đến cõi diệt vong.

5.

Tôi hỏi Đức Mẹ có nhắc điều đó cho con cái của Mẹ không? Thì Mẹ trả lời: Mẹ đã nhắc tại Fatima.

6.

Ngày nay, tình hình đang chuyển biến một cách phức tạp và nguy hiểm, Mẹ muốn các con của Mẹ hãy tìm đến sự bình an trong Chúa.

7.

Đức Mẹ cho tôi biết: Thời gian không còn nhiều, con hãy tìm sự bình an của Chúa ngay chính lúc này, kẻo sẽ quá muộn.

8.

Để có được sự bình an của Chúa chúng ta phải biết khao khát sự bình an đó.

9.

Riêng tôi, tôi đón nhận sự bình an của Chúa một cách đơn sơ, đó là luôn biết cậy dựa vào Đức Mẹ.

10.

Tôi sống với Đức Mẹ như trẻ thơ tựa nép bên lòng mẹ hiền. Sống như vậy tôi thấy mình thật hạnh phúc.

11.

Mọi sinh hoạt lớn nhỏ tôi đều xin Đức Mẹ thương giúp. Có Mẹ ở bên. Tôi cảm thấy an tâm.

12.

Tôi an tâm nhất là vì được Đức Mẹ dẫn tôi đến với Chúa, với tâm thức luôn sám hối, luôn sống lời xin vâng của Đức Mẹ.

13.

1. Mẹ ơi! đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng. Mẹ ơi! đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

ĐK: Xin Vâng Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin Vâng Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm nay tương lai và suốt đời

2. Ngày xưa Mẹ hằng tin tưởng Chúa Trời, Mẹ luôn sống vui giữa đời, chấp nhận hy sinh yêu Chúa không ngơi. Ngày nay niềm tin của Mẹ rực sáng, dội vang theo cùng năm tháng, với Mẹ đoàn con thưa tiếng Xin Vâng.

3. Mẹ ơi, Mẹ tin nơi Chúa an bài, Mẹ xin phúc ân cho đời, nơi Mẹ đoàn con xin đến nương thân. Mẹ ơi ! Niềm vui bên Mẹ chan chứa, được luôn trung thành theo Chúa, Xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

Long Xuyên, ngày 25.09.2023