Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

MÙA XUÂN TÂM HỒN

 

 

1.

Xuân đang đẹp trong thiên nhiên. Xuân đang đẹp trên đất nước. Nhưng xuân đẹp nhất là xuân trong lòng người. Xuân đẹp trong lòng người, khi lòng người mang những đức tính tốt, không ngừng vươn tới mức độ đẹp hơn, và luôn luôn vươn tới những vẻ đẹp mới.

Những đức tính tốt làm nên mùa xuân tâm hồn đã được Đức Kitô nêu lên trong Phúc Âm, đặc biệt là trong bài giảng về Tám Mối Phúc. Xin kể ra đây những đức tính căn bản: đó là đức bác ái xót thương, đức khiêm nhường đơn sơ, đức hiền từ hoà nhã, đức công chính đầy phấn đấu.

Những đức tính trên đây tự chúng vốn đẹp. Theo cái nhìn của Phúc Âm, chúng chỉ là dấu chỉ sự thắng thế của sức mạnh điều thiện trên điều ác. Hơn nữa, khi nhìn thấy ai có những đức tính tốt đó, người ta có thể nhận ra sự hiện diện của ơn thánh cứu độ. Một cách nào đó, những người mang mùa xuân tâm hồn như thế sẽ là chứng nhân của Nước Trời; một Nước Trời tươi đẹp trong lòng họ.

Sở dĩ với những đức tính đó, họ là chứng nhân của Nước Trời, bởi vì những đức tính ấy mang một chiều kích rất cao, rất sâu. Thí dụ đức tính xót thương, bác ái, công bình, mà Đức Kitô hay nhấn mạnh trong các đức tính làm nên mùa xuân tâm hồn, phải mang tầm vóc can đảm phi thường. Xin nhắc ở đây chỉ vài lời Người đã dạy:

Anh em hãy biết xót thương, như Cha trên trời là Đấng hay thương xót. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em tha thứ, thì sẽ được Chúa thứ tha” (Lc 6,36-38).

Tóm lại, “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta” (Mt 7,12).

Nghe những lời Chúa dạy, tôi nghĩ rằng: Mùa xuân tâm hồn là một hồng ân Chúa ban, nhưng đòi sự cộng tác của con người. Nghĩa là chúng ta phải phấn đấu với chính mình, để từ bỏ cái tôi hẹp hòi ích kỷ kiêu căng cứng cỏi của mình, để đón nhận những cái tốt Chúa trao tặng. Phải phấn đấu bằng một nền tu đức quân bình sáng suốt. Đức Kitô dạy: “Anh em hãy bước vào cửa hẹp, vì cửa rộng thênh thang sẽ dẫn đến hư hỏng” (Mt 7,13). Phải phấn đấu bằng sự bỏ ý riêng mình, để tuân phục thánh ý Chúa. Đức Kitô dạy: “Không phải những ai kêu: Lạy Chúa, lạy Chúa, sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai làm theo ý Cha trên trời” (Mt 7,12).

Như thế, mùa xuân tâm hồn là kết quả của một hành trình nội tâm, luôn vươn lên lý tưởng, phấn đấu với chính mình, hướng về bác ái phục vụ con người. Đồng thời cũng hướng về tuân phục thánh ý Chúa. Một mùa xuân tâm hồn như thế sẽ toả ra hương thơm bình an, yêu thương, công chính.

Nếu “xem quả thì biết cây” là một tiêu chuẩn để đánh giá con người và đánh giá tôn giáo, dân tộc, thì khi gặp được những mùa xuân tâm hồn như tôi vừa phác hoạ, người ta sẽ đánh giá tốt về chúng ta, về đất nước chúng ta, về tôn giáo chúng ta. Và như thế thiết tưởng, đó là cách tốt nhất để làm chứng cho đạo ta, cho dân tộc ta, trong đời thường và trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn nhất.

Với cái nhìn như trên, tôi xin thân ái cầu chúc anh chị em một mùa xuân tâm hồn đẹp nhất. Amen.

Mùng Một xuân Bính Tý, tại Long Xuyên, 19-02-1996.

+ GB. BÙI-TUẦN, Giám mục phó giáo phận Long Xuyên.

----------------------------------------------
Mời nghe tiếng Đức Cha thời còn trẻ:
https://www.youtube.com/watch?v=CQi2cv-K0g8

Long Xuyên, ngày 19.02.2023