Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

CẢM TẠ NHỮNG NÂNG ĐỠ QUÍ BÁU

 

 

1.

Lúc này là cuối năm. Lòng tôi rộn ràng. Tôi khao khát những gì có thể mang lại cho tôi hạnh phúc. Với tâm thức đó, tôi cầu xin Đức Mẹ.

2.

Đức Mẹ dạy tôi: Con hãy tuyên xưng những gì mà con đang cảm nghiệm làm nên hạnh phúc cho con.

3.

Tôi nhìn vào đời tôi, thì thấy những gì đã và đang làm nên hạnh phúc cho tôi. Tôi thấy rất nhiều.

4.

Tôi nhìn vào đời tôi thì tôi nhận ra hạnh phúc của tôi lúc này là được nhiều người nâng đỡ.

5.

Nâng đỡ là chấp nhận tôi, không cho tôi là đối tượng dư thừa, không cho tôi là một gánh nặng cho họ.

6.

Là tha thứ lỗi lầm của tôi.

7.

Là không cho những yếu đuối của tôi là gánh nặng cho họ.

8.

Chính họ là những bó hoa để đời tôi được đẹp hơn.

9.

Họ nâng đỡ tôi thì chính là họ đi tìm tôi hơn là tôi đi tìm họ.

10.

Nâng đỡ tôi còn là giúp tôi vượt qua những bất ngờ đau đớn đang xảy ra trên đất nước chúng tôi.

11.

ĐK. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ.

1. Chúa biết tâm tư con héo úa, ngày và đêm con kêu van Chúa. Chúa là nguồn sáng tươi hy vọng, xin cứu hồn về chốn hư vong.

2. Chúa biết con đây bao yếu đuối. Đường đời muôn gian nguy giăng lối. Chúa là đường dẫn soi trên trần. Xin dắt dìu về ánh Thiên nhan.

3. Hãy giúp con kiên trung đoan hứa. Trọn đời con xin dâng hiến Chúa. Dưỡng nuôi con sống trong thánh tịnh. Kính tiến Người bài hát tôn vinh.
(Xin Thương Đỡ Nâng - Dao Kim)

Long Xuyên, ngày 18.01.2023