Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA

 

 

1.

Lúc này tôi rất mệt mỏi.

Tôi tâm sự tình trạng đó của tôi cho Đức Mẹ.

2.

Đức Mẹ an ủi và hướng dẫn tôi thế này:

Bằng nhiều cách, Chúa đang đánh thức lương tâm con, để con biết lo cái phải lo hơn hết. Đó là con hãy thực hiện điều Chúa Giê-su đã phán:

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong kẻ ấy, thì kẻ ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5).

3.

Vâng lời Mẹ,

tôi xin Chúa giúp tôi biết sống mật thiết với Chúa,

như cành nho gắn chặt vào thân cây nho.

4.

Nhờ vào Thánh Thể và cầu nguyện,

mọi ngày và mọi lúc,

tôi đều sống mật thiết với Chúa Giê-su.

5.

Sống mật thiết với Chúa Giê-su là một thao thức.

6.

Khi sống mật thiết với Chúa Giê-su, tôi thực đã sống như lời thánh Phaolô đã nói:

Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20)

7.

Khi sống mật thiết với Chúa: Chúa không đánh động tôi bằng đau khổ, nhưng Chúa đánh động tôi bằng tình yêu.

Sống mật thiệt với Chúa: tôi cảm nhận được Ngài che chở, bảo bọc đời tôi. Trong Chúa, tôi hát mừng như vua Đa-vít:

Lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.” (2 Sm 22,3)

7.

Sống mật thiết với Chúa tôi nhận được niềm vui.

Vì, Chúa ở cùng tôi, Chúa ấp ủ đời tôi.

8.

Niềm vui của việc sống mật thiết với Chúa còn mang lại bình an:

như gà con núp dưới cánh gà mẹ, như trẻ con ngồi trên đầu gối mẹ.

Sự bình an này Chúa đã hứa ban cho những ai sống mật thiết với Ngài:

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em.” (Ga 14,27)

9.

Sống mật thiết với Chúa như bài hát Chúa Là Cây Nho – Lm. Ân Đức:

1. Chúa là cây nho, con là cành nho, cũng như muôn cành kết hiệp cùng cây. Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho, con là cành nho, Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa. Con muốn con là từ đây như người bạn thân.

ĐK. Để từ đây con xưng Chúa tình thương là Thiên Chúa là Đấng con tôn thờ. Để từ đây sống luôn trong niềm tin một niềm tin thiết tha yêu mặn nồng. Để từ đây con hoan chúc tình thương Ngài dủ thương phận bé thơ thấp hèn. Để từ đây con sẽ là bài ca một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa.

Long Xuyên, ngày 18.08.2023