Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

Ý THỨC KHIÊM NHƯỜNG
QUA KINH VỰC SÂU

 

 

1.

Trong tình hình nhiều đau thương mất mát hiện nay. Tôi xin Đức Mẹ hướng dẫn tôi nên làm gì?

2.

Đức Mẹ khuyên tôi: Con hãy cầu nguyện theo kinh Vực Sâu.

3.

Vâng lời Mẹ, tôi xin Mẹ hướng dẫn tôi cầu nguyện theo kinh đó.

4.

Khi cầu nguyện, tôi cảm nhận được Đức Mẹ giúp cho tôi nhận thức mình là kẻ có tội hèn mọn. Được như hôm nay, tất cả là nhờ vào lòng Chúa thương xót chứ không do công trạng gì của tôi.

5.

Càng cầu nguyện bằng kinh Vực Sâu, tôi càng thấy vui. Vui vì qua đó, tôi thấy điều cần cho tôi mọi nơi mọi lúc là sự khiêm nhường.

6.

Hãy khiêm nhường, hãy khiêm nhường, hãy khiêm nhường.

7.

Đức Mẹ dạy tôi Thứ nhất, hãy khiêm nhường. Thứ hai, khiêm nhường hơn nữa. Thứ ba, luôn luôn khiêm nhường.

8.

Đức Mẹ nói: Con càng khiêm nhường thì con càng là con của Mẹ. Khiêm nhường là biểu hiện của đời sống đức tin.

9.

Đức Mẹ nhắc nhở: Con hãy cẩn trọng phân định đâu là khiêm nhường thật, đâu là khiêm nhường giả.

10.

Tôi băn khoăn và lo lắng: Khiêm nhường rất khó, phân định được càng khó. Tôi nhớ và tôi nhờ vào lời Chúa dạy: “Hãy đến với ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (Mt 11,29)

11.

Tôi chỉ biết cầu nguyện để mình học với Chúa và với Mẹ là gương mẫu khiêm nhường để tôi sống khiêm nhường thật. Tôi cầu xin mỗi ngày để tôi ý thức mình cần khiêm nhường qua lời kinh Vực Sâu

12.

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.

Long Xuyên, ngày 16.08.2023