Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

"THẦY SẼ Ở CÙNG CÁC CON..."

 

 

1.

Mấy ngày nay, bằng nhiều cách, Đức Mẹ khuyên tôi hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu phán xưa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)

2.

Tôi hỏi Đức Mẹ: Chúa ở lại với con như thế nào?

3.

Đức Mẹ trả lời:

Chúa ở lại với con qua:

+ Những con người tốt.
+ Những luật lệ tốt.
+ Những đoàn thể tốt.
+ Những dư luận tốt.
+ Những cảnh báo tốt.
+ Những gương sáng
+ …

4.

Đặc biệt là Chúa ở lại với các con qua Bí tích Thánh Thể.

5.

Trong nhà Chầu hay còn gọi là Tạm, đó là nơi có Chúa ngự trị.

6.

Chúa ngự trị nơi đó dưới hình bánh để ở lại với con cái Chúa.

7.

Riêng tôi, tôi thường được nghe Chúa gọi tôi nơi nhà Tạm.

8.

Chúa gọi tôi hãy đến với Chúa để lãnh ơn tha tội, để lãnh ơn biết sống Tin Mừng trong tình hình hiện nay.

9.

Chúa ở lại với tôi để tôi biết phân định: Điều gì nên làm? Và làm như thế nào?

10.

Như xưa những ai ở trong con tàu của ông Noê, thì được cứu; còn nay những ai ở trong con tàu đức tin của Đức Mẹ, cũng sẽ được cứu.

11.

Nhất là nhờ Đức Mẹ mà chúng ta biết thế nào yêu thương thực sự, như lời Chúa phán xưa: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

12.

ĐK: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen, gìn giữ đức Ái, yêu Chúa mến thương anh em.

Long Xuyên, ngày 30.05.2023