Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

SỐNG ĐƠN SƠ

 

 

1.

Bắt đầu tháng 10, tháng hoa dâng Đức Mẹ

Tôi xin Đức Mẹ chỉ dạy tôi nên làm gì để tặng “hoa” cho Đức Mẹ?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Con hãy dâng cho Mẹ đóa “hoa lòng” là sự đơn sơ.

Vì đó là điều Chúa Giê-su, con Mẹ đã dạy: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như trẻ nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.”(Mt 18,3-4).

Vâng lời Mẹ. Tôi cầu nguyện và suy ngẫm, tôi thấy:

Cần trở nên đơn sơ và phó thác đời mình cho Chúa và cho Đức Mẹ.

Có như vậy, đời sống mới có bình an thật.

3.

Sống đơn sơ là không hề dễ trong thời buổi hiện nay.

Tôi thường nhìn ngắm hai điều để tập sống đơn sơ, đó là:

Thứ nhất, vâng lời Mẹ nhắn nhủ ở Fatima: Sám hối, Tôn sùng Mẫu Tâm, Năng lần hạt mân côi.

Thứ hai, noi theo gương mẫu Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

4.

Tại Fatima, Đức Mẹ không chọn người quyền thế để hướng dẫn. Nhưng Đức Mẹ đã hiện ra và hướng dẫn ba trẻ nhỏ.

Hình ảnh này mời gọi chúng ta trở nên bé nhỏ để được Mẹ hướng dẫn cuộc đời.

5.

Vâng lời Mẹ nhắn nhủ ở Fatima đã là đang thực hành sống đơn sơ rồi.

Thứ nhất, sám hối.

Sám hối là việc đầu tiên và là việc cuối cùng trong ngày tôi thường làm..

Sám hối là đơn sơ nhận mình là kẻ có tội.

Thứ hai, tôn sùng Mẫu Tâm.

Trái Tim Mẹ đầy tình yêu thương, là cung lòng luôn hướng về Chúa và là nơi nương náu cho loài người khổ đau.

Sùng kính Mẫu Tâm giúp cảm nghiệm sâu xa về kho tàng khổ đau.

Tôn sùng Mẫu Tâm là đơn sơ đến trú ngụ nơi Trái Tim Mẹ.

Thứ ba, lần chuỗi mân côi.

Người nào siêng năng lần chuỗi Mân Côi thì ở gần với Chúa và với Mẹ.

Chuỗi mân côi là việc đạo đức bình dân, nhưng có sức mạnh to lớn. Vì chuỗi mân côi là bản tóm tắt cuộc đời Chúa Giêsu và là “chiếc phao” cứu sinh Mẹ vẫn dùng để cứu con cái Mẹ.

Siêng năng lần chuỗi mân côi là đơn sơ dâng mẹ những đóa “hoa lòng”.

6.

Tôi thấy sự đơn sơ của Thánh Têrêsa chính là làm mọi việc vì yêu và sống một đời phó thác trong tay Chúa.

Tôi cũng chọn cho mình “Giới luật mới”, do đó tôi thường viết về yêu thương: yêu Chúa, yêu người, yêu quê hương, yêu thiên nhiên.

7.

Hoa trái của đời sống đơn sơ là sự bình an.

Bình an trong thời buổi hiện nay là điều mà ai cũng cần và thiếu. Bình an không đến từ những việc làm cao xa, những phô trương, nhưng đến từ những điều giản đơn chân thành.

Để sống bình an, tôi chọn:

đơn sơ vâng lời Mẹ nhắn nhủ,

đơn sơ yêu thương và phó thác đường đời cho Chúa.

Long Xuyên, ngày 29.09.2023