Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

KHẮC GHI LỜI MẸ NHẮN NHỦ

 

 

1.

Hôm nay ngày 13/10, kỷ niệm 106 năm lần cuối Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tôi xin Đức Mẹ chỉ dạy tôi nên làm gì trong dịp kỷ niệm này?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Con hãy nhớ lại và khắc ghi lời Mẹ đã nhắn nhủ tại Fatima.

Con hãy loan truyền cho mọi người cùng nhớ tới và thực hành những lời Mẹ đã nhắn nhủ tới nhân loại và ngày nay vẫn còn nguyên giá trị như thế.

Vâng lời Mẹ. Tôi cầu nguyện và suy ngẫm, tôi thấy:

Thực hành lời Mẹ nhắn nhủ tại Fatima chính là con đường dẫn tới sự sống, con đường hòa bình và bình an dành cho nhân loại.

3.

Đức Mẹ chọn những điều bé nhỏ và ngược dòng để thực hiện điều to lớn:

Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ.

Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10. Ngày mà con người cho là điểm gở.

Thông qua những điều bé nhỏ và ngược ngạo như thế, Mẹ gửi tới cho nhân loại những sứ điệp bình an. Đó là con đường giúp con người được sự sống.

Những sứ điệp ấy vẫn con nguyên giá trị và tính thời sự trong thời buổi hiện nay, là:
- Sám hối
- Tôn sùng Mẫu Tâm
- Siêng năng lần hạt Mân côi

4.

Sứ điệp thứ nhất, SÁM HỐI.

Cùng với sự phát triển của thế giới thì con người trở nên xa lìa Thiên Chúa. Mà hậu quả là trở nên kiêu ngạo. Cũng từ kiêu ngạo mà bao nhiêu đau thương, chiến tranh, chết chóc diễn ra khắp nơi trên thế giới.

Lời kêu gọi sám hối của Đức Mẹ dẫn chúng ta đi vào con đường khiêm nhường nhận mình là kẻ có tội, ý thức thân phận “tro bụi” để trở về với cội nguồn là Thiên Chúa.

Mà chỉ những ai khiêm nhường và thống hối thì mới mở lòng đón nhận lòng thương xót Chúa.

5.

Sứ điệp thứ hai, TÔN SÙNG MẪU TÂM.

Trái Tim Mẹ đầy tình yêu thương, là cung lòng luôn hướng về Chúa và là nơi nương náu cho loài người khổ đau. Sùng kính Mẫu Tâm giúp cảm nghiệm sâu xa về kho tàng khổ đau.

Một trái tim biết khổ đau là một trái tim biết yêu thương, khi gắn liền với Trái Tim Mẹ sẽ trở nên sống động.

6.

Sứ điệp thứ ba, NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI.

Kinh Mân côi, lời kinh đơn giản mà tuyệt diệu:

Là tóm tắt cuộc đời của Chúa Giê-su, Đọc kinh Mân côi đòi hỏi nhịp điệu phải chậm rãi và có thời gian thư thả, để người ta có thời gian suy gẫm sâu xa về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu. (ĐHG PIO VI)

Là tình yêu dành cho Đức Mẹ. Bởi vì chỉ có người yêu mới lặp lại một chuyện, một lời mà không biết nhàm chán. (Đường Hy Vọng số 947)

Là chiếc phao cứu vớt các linh hồn như lời Mẹ đã hứa.

7.

Ngày xưa Đức Mẹ đã hứa sẽ ban cho thế giới hòa bình nếu mọi người siêng năng lần hạt mân côi và chỉ có Mẹ mới làm được.

Ngày nay giữa những đau thương đang diễn ra, đừng xem thường những lời mẹ nhẳn nhủ xưa tại Fatima. Vì, những lời ấy chính là con đường để nhân loại được hòa bình, bình an và là con đường sự sống.

Hãy khắc ghi và thực hành lời Mẹ nhắn nhủ tại Fatima luôn luôn.

Long Xuyên, ngày 13.10.2023