Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUỖI DÀI
CẢM TẠ ƠN CHÚA

 

 

1.

Tôi biết mình đang được Chúa gọi về với Chúa.

2.

Cùng với tiếng gọi đó, Chúa cho tôi thấy mình là kẻ tội lỗi, yếu đuối, mọn hèn.

3.

Tuy nhiên, Chúa cho tôi biết tôi sẽ được Chúa cứu nếu tôi biết nương tựa vào Đức Mẹ.

4.

Tôi vui mừng chạy đến Đức Mẹ và Mẹ khuyên dạy tôi: nương tựa vào Mẹ là hãy làm những gì Mẹ muốn, đó cũng chính là những gì Mẹ đã nói ở Fatima.

5.

Ở Fatima, Mẹ khuyên mọi con cái Mẹ hãy:

+ Cầu nguyện bằng chuỗi lần hạt Mân Côi.
+ Tôn sùng trái tim Mẹ.
+ Sám hối.

6.

Cầu nguyện là việc chính yếu mà Mẹ muốn.

7.

Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa.

8.

Khi gặp Chúa, tôi luôn luôn được Mẹ dạy là hãy cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm cho con muôn vàn công việc lạ lùng.

9.

Chúa làm cho con bao việc lạ lùng không phải vì con có công trạng gì, mà chỉ là do lòng Chúa xót thương.

10.

Tôi cảm nhận Chúa xót thương tôi một cách lạ lùng, đến nỗi nếu Chúa không ban ơn kiềm hãm lại, tôi sẽ chết vì quá vui sướng cho dù đau khổ vẫn đang đồng hành tôi.

11.

Do vậy, tôi hết lòng cảm tạ Chúa đã nâng đỡ tôi.

12.

Tôi cũng thân ái cảm ơn mọi tấm lòng đã nâng đỡ tôi.

13.

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa (đến muôn đời). Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.
(ĐẾN MUÔN ĐỜI - Đàm Ninh Hoa

Long Xuyên, ngày 31.03.2023