Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

SỐNG YÊU THƯƠNG

 

 

1.

Từ mấy ngày nay tôi tha thiết xin Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì để tạ ơn Chúa, Đức Mẹ khuyên dạy tôi thế này:

+ Con hãy lo cho người khác.
+ Thích lo cho người khác
+ Biết lo cho người khác.

2.

Lo cho người khác một cách cụ thể và quảng đại, vì:

+ Đó là cách con cảm tạ Chúa.
+ Đó là cách con làm mới lại bản thân mỗi ngày.
+ Đó là cách con yêu Hội Thánh.
+ Đó là cách con yêu Tổ quốc Việt Nam.

3.

Thực vậy, lo cho người khác thì phải chấp nhận hy sinh bản thân, phải coi đó là việc đổi mới chính mình hằng ngày, hằng giờ, hằng phút.

4.

Đức Mẹ khuyên dạy tôi: Khi con lo cho kẻ khác, con sẽ làm sáng danh Chúa, con sẽ coi đó là cách để con cảm tạ Chúa.

5.

Để thực hiện những điều Đức Mẹ khuyên dạy trên đây, con hãy luôn biết nhìn về trước, đi về phía trước.

6.

Con hãy đi về phía trước cùng với nhiều người khác.

7.

Con đi cùng với nhiều người là để lo cho họ. Có thể họ cũng lo cho con như con lo cho họ.

8.

Dịp này tôi cũng hết lòng cảm ơn tất cả những người đã lo cho tôi khi tôi còn tại chức hay đã về hưu.

9.

Tôi mong tôi không bị ai coi là gánh nặng cho họ. Trái lại, họ coi tôi là một món quà của Chúa ban tặng bởi vì tôi rất biết ơn những người lo cho tôi.

10.

Với cái nhìn trên đây về cuộc đời, tôi nhận thấy Chúa đã làm những sự lạ lùng cho đời tôi.

Cùng với Đức Mẹ, tôi xin ngời khen Chúa qua bài thánh ca sau:

11.

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í - a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã rủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. (Vì vậy đến muôn đời) Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.

1. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu Người triệt hạ khỏi toà cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giầu sang đuổi về tay không những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Is-ra-el cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Long Xuyên, ngày 14.07.2023