Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (23) -2022-

 THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

NÉN BẠC NĂM QUA

 

 

1.

Hôm nay là ngày cuối năm, tôi xin Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì để nhìn lại một năm qua của mình?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Con hãy tính lại sổ sách xem năm qua con đã dùng nén bạc Chúa trao như thế nào.

Vâng lời Mẹ, tôi đọc lại dụ ngôn về những nén bạc. Trong dụ ngôn: “Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.” (Mt 25,19)

Tính sổ lại, tôi thấy Chúa đã ban cho tôi rất nhiều nén bạc. Tôi có nén bạc sức khỏe, nén bạc bình an, nén bạc được nhiều người nâng đỡ và nhiều nén bạc khác nữa. Trong đó, tôi thấy có một nén bạc làm tôi đắn đo và suy nghĩ rất nhiều, đó là nén bạc thánh giá.

3.

Thánh giá là nén bạc rất đặc biệt trong đời của tôi, vì:

Thánh giá là nén bạc tình yêu.

Thánh giá là nén bạc cứu độ.

Nén bạc thánh giá là phương tiện để tôi kết hiệp với Chúa.

4.

Thập Giá của Đức Giêsu, biểu tượng của tình yêu, một tình yêu hiến thân vì người mình yêu.” (x. Ga 15,13)

Chúa trao cho tôi nén bạc tình yêu là thánh giá, để tôi thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, và cần lan tỏa tình yêu ấy cho người xung quanh, nhất là những người bị bỏ quên.

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Khi nhận thấy nén bạc tình yêu là thánh giá, thì người ta sẽ nguyện chấp nhận mang lấy những vất vả gánh nặng trong đời sống vì yêu.

Thánh giá là nén bạc tình yêu.

5.

Thánh Phêrô đã nói: “Tất cả tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính.” (2 Pr 2,24).

Chúa Giêsu đã tự nguyện hiến mình làm của lễ đền tội cho nhân loại trên thánh giá để xóa tội trần gian và giao hòa loài người với Chúa Cha.

Chính Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3, 14-15).

Để rồi, mỗi lần nhìn lên thánh giá, tôi lại tràn đầy niềm vui, vì biết tôi sẽ được lòng thương xót của Chúa đoái thương.

Thánh giá là nén bạc cứu độ.

6.

Tôi biết: Nhờ thánh giá hằng ngày, tôi sẽ ở gần với Chúa.

Chúa Giêsu đã bị kết án tử và đóng đinh trên thập giá một cách bất công, mà Ngài vẫn luôn hiền dịu và tha thứ. Chính Ngài đã đi trước và làm gương cho tôi, để mỗi ngày tôi vác lấy thập giá mình mà kết hiệp với Ngài.

Qua thánh giá trong những ngày xế bóng của tôi, tôi ước mong mình được trở nên như cành nho kết hợp với cây nho là Chúa Giêsu.

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài Thập Giá của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”(Gl 6,14).

Nén bạc thánh giá là phương tiện để tôi kết hiệp với Chúa.

7.

Tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những nén bạc Chúa đã trao cho tôi năm qua. Tôi cảm ơn những ai đã mang lấy những thánh giá ấy cùng tôi, giúp tôi vì yêu mến.

Long Xuyên, ngày 31.12.2023