Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

 

 

1.

Tình hình hiện nay ngày càng trở nên phức tạp và nguy hiểm,

Giữa tình hình đó, tôi hỏi Đức Mẹ, tôi nên làm gì để nhận ra Thánh ý Chúa?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Để nhận ra ý Chúa trong bối cảnh hết sức rối ren hiện nay, con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

Vâng lời Mẹ, tôi cầu nguyện liên lỉ trong những ngày gần đây. Tôi thấy cầu nguyện mang lại cho tôi vài điểm sau:

Thứ nhất, cần cầu nguyện để tỉnh thức và nhận ra ý Chúa.

Thứ hai, cầu nguyện để tìm thấy bình an trong Chúa.

Thứ ba, cầu nguyện đem lại sức mạnh cho tôi.

3.

Thứ nhất, cầu nguyện để nhận ra Thánh ý Chúa.

Tôi thấy để tìm kiếm thánh ý Chúa, không gì khác ngoài việc phải cầu nguyện, cầu nguyện liên lỉ.

Chúa Giê-su là mẫu gương cầu nguyện tuyệt vời nhất. Chúa Giê-su cho thấy để tìm kiếm thánh ý Chúa thì cầu nguyện chính là công cụ tốt nhất.

Như trong Tin Mừng Thánh Luca có viết rằng: Trước khi chọn mười hai tông đồ, Chúa Giê-su đã lên núi cầu nguyện suốt đêm cùng Chúa Cha: “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.” (Lc 6,12)

Trong nhóm mười hai, có những tông đồ được xem là kém cỏi, thậm chí còn có cả người phản bội. Từ đó mới thấy, ý Chúa luôn khác biệt ý định của con người.

Bởi, ý định của Thiên Chúa thì không giống như ý định của con người: “Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy.” (Is 55, 8.9).

Do đó, chỉ có cầu nguyện mới giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, và trong đó chúng ta tìm kiếm thánh ý Chúa cho đúng đắn nhất.

4.

Thứ hai, cầu nguyện để tìm thấy bình an trong Chúa.

Như cành nho kết hợp với thân cây nho, cầu nguyện là nguồn dưỡng chất chảy hai chiều từ thân đến cành và từ cành đến thân.

Cũng vậy, cầu nguyện nuôi dưỡng tôi và cho tôi được gắn mình vào Chúa Kitô: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.”(Tv 62, 2)

5.

Thứ ba, cầu nguyện đem lại sức mạnh cho tôi

Thánh Phêrô đã dạy: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự.” (x. 1Pr 5, 8-9)

Cầu nguyện đem lại can đảm để con người đứng vững trước cám dỗ. Vì khi chạy đến với Chúa trong cầu nguyện, thì Chúa sẽ bênh đỡ và che chở: “Mọi âu lo, hãy trút bỏ cho người, vì người hằng chăm sóc anh em.” (1 Pr 5,7)

Cầu nguyện đem lại cho tôi sự bình an nội tâm, để tôi cẩn trọng và tỉnh thức hơn.

Cầu nguyện giúp tôi dừng lại, để nhìn sự việc dưới lăng kính yêu thương của Thiên Chúa và ý thức Chúa luôn hiện diện ở bên tôi.

Qua đó, cầu nguyện, cầu nguyện liên lỉ là cần thiết nhất trong đời sống đầy sóng gió và nguy hiểm hiện nay.

Long Xuyên, ngày 19.01.2024