Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

XIN CHO ĐƯỢC VỮNG TIN

 

 

1.

Trong những ngày cuối năm, mọi người đều tất bật để đón năm mới. Bên cạnh những điều vui, cũng đang diễn ra những chính biến khó lường.

Giữa bối cảnh đó, tôi hỏi Đức Mẹ tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Trong tình hình hiện nay, con hãy cầu nguyện cho được đức tin mạnh mẽ và có lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa, như lời Chúa Giê-su đã nói với ông trưởng hội đường: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,36).

Vâng lời Mẹ, tôi cầu nguyện để tạ ơn Chúa gìn giữ đức tin cho tôi. Tôi khẩn thiết xin Mẹ và Chúa tiếp tục ban cho tôi lòng tin mạnh mẽ trước những biến cố của cuộc đời.

Tôi cầu nguyện và tôi thấy:

Thiên Chúa che chở tôi, dù cho đức tin của tôi còn mỏng manh.

Chúa mời gọi tôi tin, và nhờ vào tin, mà tôi được chữa lành những đau đớn về phần xác cũng như phần hồn.

3.

Thiên Chúa che chở tôi, dù cho đức tin của tôi còn mỏng manh.

Vì Thiên Chúa là Đấng tín thành, nên chỉ cần con người tin vào Ngài thì sẽ được Thiên Chúa gìn giữ che chở, như Chúa đã dẹp yên cả gió bão: “Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: ‘Im đi! Câm đi!’ Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.” (Mc 4,39).

Chúa thức dạy và dẹp yên gió bão trong hoàn cảnh các Tông Đồ đang hoang mang lo sợ cùng cực, ông Phê-rô đứng ngồi không yên cầu cứu Chúa. Khi sóng yên biển lặng rồi, Chúa mới hỏi sao các ông lại yếu lòng tin đến thế.

Nhìn lại hành trình đời mình, tôi thấy đôi khi lòng tin tôi cũng yếu đuối như thế. Nhiều lúc bão giông phủ kín đời sống tôi, nhưng cũng trong hoàn cảnh đó, có bàn tay Chúa gìn giữ đức tin của tôi.

4.

Chúa mời gọi tôi tin, và nhờ vào tin, mà tôi được chữa lành những đau đớn về phần xác cũng như phần hồn

Chúa Giê-su đã dạy rằng “nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Lc 17,6)

Ngay trước khi Chúa chữa lành cho con gái ông trưởng hội đường, Chúa cũng đã chữa lành người đàn bà băng huyết mười hai năm. Chúa chữa lành với điều kiện là chỉ cần tin thôi. “Người nói với bà ta: Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,34).

Hay lần khác, sau khi vượt biển hồ Chúa đã chữa lành cả hồn lẫn xác cho anh bại liệt, vì anh ta có đức tin và đã kiên nhẫn nằm chờ Chúa đến.“Đức Giêsu bảo người bại liệt: Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi! Rồi Đức Giê-su lại bảo người bại liệt: Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà ! Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.” (x. Mt 9,1-8).

Qua đó, tôi tin tưởng rằng nhờ vào đức tin, đôi khi là tin cách mạnh mẽ như người đàn bà băng huyết, đôi khi tin tưởng và nhẫn nại như anh bại liệt, Chúa sẽ cứu giúp và chữa lành xác hồn.

5.

Đức tin, chính là hồng ân nhưng không của Chúa dành cho tôi. Nhưng Chúa cũng yêu cầu tôi phải ra sức nuôi dưỡng và gìn giữ đức tin đó, qua đời sống cầu nguyện và bí tích Thánh Thể. “Lạy Chúa, chúng con tin, nhưng xin tăng thêm đức tin cho chúng con” (Mc 9,24).

Nơi tôi ở nằm ngang với nhà nguyện của Tòa Giám Mục Long Xuyên. Nên khi đi ra hành lang tôi thường hướng mắt về nhà tạm để cầu nguyện và rước lễ cách thiêng liêng, để xin Chúa ban thêm ơn Đức Tin cho tôi, đặc biệt trong tuổi già yếu đau bệnh tật này.

Tôi nhớ lại lời các Tông đồ “Xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).

Long Xuyên, ngày 28.01.2024