Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV THAO THỨC (24) -2023-

 THAO THỨC (25) -2024-

 

 

BÌNH AN NỘI TÂM

 

 

1.

Những ngày gần đây, tôi cũng được nhiều người yêu thương đến thăm hỏi và cầu chúc cho tôi những điều tốt đẹp.

Nhân dịp ấy, tôi ngồi suy ngẫm lại mình nên dành cho người khác những lời chúc và lời cầu như thế nào để đẹp lòng Chúa, ấm lòng người nhất.

Tôi hỏi Đức Mẹ tôi nên dành cho người khác lời chúc nào đây?

2.

Đức Mẹ trả lời:

Để dành cho người khác những lời chúc tốt đẹp nhất, con hãy dùng chính lời của Chúa Giêsu Phục Sinh đã chúc lành cho các môn đệ: “Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em” (Ga 20,19).

Con hãy suy nghĩ về lời chúc bình an, để thấy đó là lời chúc tốt lành nhất, vì không có gì bằng bình an nơi nội tâm của chúng ta.

Vâng lời Mẹ, tôi nhìn lại Kinh Thánh và nhận thấy rằng:

Thiên Chúa là Đấng ban bình an cho chúng ta.

Bình an của Thiên Chúa không giống như kiểu bình an của thế gian.

3.

Thiên Chúa là Đấng ban bình an cho chúng ta.

Tôi thấy điều mà con người từ xưa tới nay khao khát nhất đó là sự bình an.

Bình an trong đời sống. Bình an trong gia đình. Bình an trong nội tâm

Suốt chiều dài Kinh Thánh, tôi thấy hình ảnh một Thiên Chúa là Đấng ban bình an cho dân Ngài, nhất là những lúc gian truân.

Tôi lắng nghe điều Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về Người.”(Tv 85,9)

Thiên Chúa chính là nguồn bình an đích thực, người gìn giữ hồn xác chúng ta được bình an. Chính thánh Phaolo cũng quả quyết rằng:

Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy! Amen.” (Rm 15,33)

4.

Bình an của Thiên Chúa không giống như kiểu bình an của thế gian.

Tôi thấy sự bình an là nguồn khao khát, nhưng tại sao tôi lại chỉ khao khát sự bình an của Chúa mà thôi. Thánh Augustino đã làm rõ khao khát bình an của Chúa nơi lòng tôi: “Lòng con khắc khoải cho đến khi con được nghỉ yên trong Chúa.

Nhìn cao hơn một chút, chính Chúa Giê-su cũng đã cho tôi biết bình an của Chúa không như bình an của con người, bình an đó là bình an nội tâm.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27)

Bình an nội tâm có sức mạnh to lớn, đó là ân huệ của Chúa, là niềm xác tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và trông đợi hạnh phúc đời sau.

Bình an nội tâm có sức trấn an và gìn giữ chúng ta ngay ở đời này.

Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm.” (x. Mc 10, 29)

5.

Dẫu biết Thiên Chúa là Đấng ban bình an, nhưng Ngài cũng đòi hỏi chúng ta trung thành với Giao Ước, hướng lòng trí về Ngài bằng việc cầu nguyện và sống đời bác ái.

Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia … Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó.” (Cl 3,12-15).

Ước mong tôi dùng thời gian xế bóng của mình để chuyển tải bình an của Chúa đến cho mọi người.

Mến Chúc tất cả nhận được bình an của Chúa Kitô Phục Sinh và đạt được bình an nội tâm. Amen.

Long Xuyên, ngày 30.01.2024