Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Hội Thánh Trẻ

Lc 1,26-38

Lễ Truyền Tin gợi ý cho tôi về hình ảnh một Hội Thánh rất trẻ. Bởi vì sự kiện truyền tin đã cho thấy những nhân vật rất trẻ và bầu khí rất trẻ.

Trước hết, thiên thần hiện đến với Trinh Nữ Maria dưới hình dáng một thanh niên rất trẻ. Thiên thần chào Trinh Nữ cũng bằng một lời rất trẻ. Tiếp đến là Trinh Nữ Maria, lúc bấy giờ là một cô gái trẻ. Cái phản ứng của Trinh Nữ Maria đứng trước người thanh niên xuất hiện cũng là một phản ứng rất trẻ.

Rồi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng Trinh Nữ hôm ấy, cũng bào thai bước vào bước đầu của tuổi thời gian rất trẻ.

Các sự kiện lễ Truyền Tin được diễn tiến gọn nhẹ hồn nhiên và trẻ trung.

Như vậy lễ Truyền Tin có thể nói là một lễ của trẻ trung về nhân vật, về bầu khí.

Ðối với tôi, đặc điểm của trẻ trung là cởi mở đón nhận những giá trị mới, biết phát triển những giá trị mới, và biết sáng tạo những giá trị mới.

Cái giá trị mới của ngày Truyền Tin hôm nay là gì? Thưa là mầu nhiệm nhập thể, thưa là cách yêu thương của Thiên Chúa rất mới. Ngài yêu thương nhân loại, đến nỗi mặc lấy thân phận con người, trở nên bé bỏng, để ở với con người, để ở giữa con người, để thương con người, để hy sinh cho con người, để xả thân cho con người. Ðấy là một sáng kiến quá lạ lùng. Ðối với Thiên Chúa hôm nay, thương con người, nhắc con người lên là phải đi xuống, là phải nhìn xuống, là phải hướng xuống, hướng tới những người nghèo hèn, những người đau khổ, những người bé mọn.

Riêng Ðức Maria hôm nay, khi được thông báo kế hoạch cứu độ của tình thương Thiên Chúa như vậy, đã hết lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha. Lời xin vâng của Ðức Mẹ hôm nay là lời xin vâng của một trái tim rất trẻ, yêu thương đến cùng, chấp nhận khiêm tốn đến cùng.

Với những suy nghĩ trên đây, tôi nhìn họ đạo Rạch Ðùng anh chị em:

Tôi thấy Rạch Ðùng cũng đang là một cộng đoàn Hội Thánh trẻ trung. Trẻ trung, không phải vì tuổi của Hội Thánh ở đây, cũng không phải vì nhân sự trẻ ở đây, cũng không phải vì cái ngôi thánh đường mới tại đây, mà trẻ trung là vì đang sống mầu nhiệm nhập thể một cách sáng tạo và cởi mở. Trước mắt tôi đang có những hình ảnh gợi ý về sự sáng tạo ấy:

Tôi nhìn con đường ngoài kia, con đường mà cha sở và anh chị em đã góp phần tích cực xây dựng nên. Khi nhìn con đường ấy, tôi nghĩ rằng: Cộng đoàn chúng ta nói chung và từng cá nhân chúng ta nói riêng, hãy sống đạo thế nào, để mình có thể trở nên một con đường giúp cho người ta đến với nhau, giúp cho người ta đến với Chúa, giúp cho người ta liên hệ tốt với nhau, giúp cho liên hệ đạo đời đoàn kết tốt đẹp.

Rồi, một hình ảnh khác về sự sáng tạo sống mầu nhiệm nhập thể hôm nay là cái giếng nước ngoài kia. Khi tôi nhìn cái giếng nước ngọt mà cha sở đã làm ở đây cho mọi đồng bào lương giáo, tôi đã nghĩ rằng: Chúng ta phải sống đạo thế nào, sống mầu nhiệm nhập thể thế nào, để bản thân chúng ta cũng giống như một cái giếng nước ngọt, để những người xa gần chung quanh có thể đến đó múc ra những chân lý, múc ra những tình thương.

Rồi, một hình ảnh khác về sự sống đạo trong mầu nhiệm nhập thể hôm nay là ngôi nhà thờ mới này. Nhìn ngôi nhà thờ mới này, tôi tự nói với mình: Chớ chi mỗi người chúng ta trở nên một nhà thờ, để những ai tới gần, sẽ cảm thấy trong chúng ta có một Ðấng thiêng liêng thánh thiện đáng tôn thờ.

Với những suy nghĩ trên đây, tôi dâng thánh lễ này cùng với anh chị em không phải chỉ là tạ ơn Chúa vì ngôi nhà thờ mới, mà còn tạ ơn Chúa vì cách sống đạo của chúng ta, một cách sống đạo hướng về con người, phục vụ con người, đến với con người, chia sẻ thân phận và cuộc sống con người.

Nhà thờ mới này chẳng mấy năm nữa rồi sẽ cũ đi, nhưng tình thương không bao giờ sẽ cũ. Nhất là khi tình thương ấy được khơi nguồn từ tình thương của Thiên Chúa bao la, một tình thương đã dấn thân, đã chịu chấp nhận khiêm tốn. Tình thương ấy sẽ trẻ trung mãi. Tôi nghĩ rằng: Nếu chúng ta có làm được gì cho sáng danh Chúa thì không phải là nhà thờ, không phải là những công trình vật chất, mà là chính những công trình của tình thương. Tình thương mới đi vào được lòng người. Tình thương mới kết hợp được lương giáo, đạo đời. Tình thương mới để lại được trong lòng người những hạt giống cứu độ của Nước Trời, mà Ngôi Hai Thiên Chúa hôm nay đã khởi sự trong lòng Trinh Nữ một cách yêu thương, một cách khiêm tốn.

Trong thánh lễ hôm nay, tôi xin anh chị em cùng với các cha và tôi, cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết sống đúng mầu nhiệm nhập thể mà Chúa dạy chúng ta trong lễ Truyền Tin. Chỉ có cách đó, chúng ta mới thấy mình là những người đi theo Ðức Kitô, làm chứng cho Ðức Kitô, đặc biệt trong thời điểm rất phức tạp và đang chuyển biến trong địa phương này, trong đất nước này. Amen.

Thêm Sức và khánh thành nhà thờ Rạch Ðùng, ngày 25/3/1994