Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Ðón Nhận Thánh Ý Chúa

Mt 1,18-24

Bài Phúc Âm hôm nay cho phép tôi tưởng tượng ra hình dung thánh Giuse hồi đó.

Tôi thấy một thánh Giuse đẹp, không phải chỉ đẹp vì tuổi còn trẻ, tính tình mau lẹ, kín đáo, mà còn đẹp, và nhất là đẹp, vì thái độ mau mắn đón nhận thánh ý Chúa, và thực thi thánh ý Chúa một cách trọn vẹn.

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy: Chúa muốn thánh Giuse chấp nhận Ðức Maria và đón nhận Ðức Kitô trong lòng trinh nữ Maria và hãy phục vụ hai Ðấng bằng cách chu toàn bổn phận của mình. Thánh Giuse đã đón nhận thánh ý Chúa trên đây, và đã thực hiện thánh ý Chúa một cách mau mắn, đơn sơ, khiêm tốn và phó thác.

Rồi bài Phúc Âm hôm nay cũng cho thấy: Chúa muốn Giuse hãy che chở nuôi dưỡng Ðức Mẹ và Hài Ðồng Giêsu, và hãy đặt tên cho Hài Ðồng bằng tên Giêsu nghĩa là “Ðấng Cứu Chuộc”. Thánh Giuse đã thực thi ý muốn trên đây của Thiên Chúa một cách khiêm tốn, đơn sơ và phó thác.

Qua những nét trên đây, tôi thấy thánh Giuse có một điểm rất nổi trong đời sống của Ngài. Nét nổi đó là luôn luôn đón nhận thánh ý Chúa, và luôn luôn tìm cách thực thi thánh ý Chúa.

Qua hình ảnh trên đây của thánh Giuse, tôi thấy mọi người Chúa chọn cần phải có vẻ đẹp như thánh Giuse. Cái vẻ đẹp đó không phải là biết nói nhiều về Chúa, cũng không phải là biết phô trương những việc về Chúa, mà là biết đón nhận Chúa vào đời mình, vào lòng mình, và biết chu toàn bổn phận Chúa trao cho mình.

Mỗi người chúng ta cũng ví như một cái giếng. Cái giếng nước nào càng biết đón nhận những nguồn nước từ ngoài chảy vào thì càng là một cái giếng tốt. Còn trái lại, cái giếng nào không có khả năng tiếp nhận được những nguồn nước từ ngoài chảy vào, thì cái giếng đó là cái giếng cạn, cái giếng khô. Mà đã là giếng cạn, giếng khô, thì là sao sinh ích lợi cho những người chung quanh được.

Với những nhận định đó, tôi thường nhìn hình dung các họ đạo trong địa phận ta. Tôi nhìn các gia đình, tôi nhìn thanh niên, tôi nhìn thiếu nhi, tôi nhìn gia trưởng, tôi nhìn Cha Sở. Tôi coi những người ấy, những đơn vị ấy, có phải là những chiếc giếng có khả năng đón nhận những nguồn ơn thiêng liêng từ ngoài vào hay đó chỉ là những giếng khô, giếng cạn. Và từ đó, tôi có thể đoán được, và đánh giá được sức sống thiêng liêng của những nơi đó.

Với cái nhìn trên đây, tôi cũng đang đánh giá họ đạo Kinh Xáng của anh chị em.

Như tôi vừa nói về thánh Giuse: Vẻ đẹp của Ngài là biết đón nhận Thiên Chúa, là biết phục vụ Chúa và nhân loại bằng cách chu toàn bổn phận của mình. Tôi biết họ đạo Kinh Xáng của anh chị em là một cộng đoàn nghèo không có linh mục ở thường xuyên, không có thánh lễ hằng ngày, ít có sinh hoạt tôn giáo.

Tuy nhiên, tôi vẫn thấy anh chị em đã biết đón nhận Chúa và cũng đã biết chu toàn bổn phận của mình, trong cái khả năng khiêm tốn của mình. Tôi biết nhiều gia đình anh chị em đã đón nhận Chúa bằng việc anh chị em tối sáng cùng nhau cầu nguyện trong gia đình. Chúa phán: “Nơi nào có hai ba người cùng nhau cầu nguyện, thì nơi đó có Cha hiện diện”. Tôi tin lời Chúa phán, cho nên mỗi khi anh chị em họp nhau cầu nguyện, dù tại nơi đây, dù trong gia đình, dù ban tối ban sáng, dù trước và sau bữa ăn, dù trước và sau khi đi ngủ. Mỗi khi anh chị em cầu nguyện là mỗi khi anh chị em đón nhận Chúa đến với anh chị em. Chúa đã hứa như vậy thì chắc chắn Chúa sẽ làm cho ta như vậy.

Ngoài ra Chúa cũng đã phán: “Ai làm cho người khác một sự lành, dù bé nhỏ nhất, thì Ta kể là làm cho chính mình Ta”. Tôi biết anh chị em trong gia đình, trong xóm ngõ, vốn thường phục vụ nhau bằng những việc nho nhỏ: Tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau, yêu thương nhau, che chở bao bọc cho nhau. Ðấy là những việc chúng ta phục vụ nhau, mà theo lời Chúa phán trên đây: Khi chúng ta phục vụ kẻ khác thì Chúa đến, và Chúa nhận lãnh những việc chúng ta làm cho kẻ khác, như là chính ta làm cho Chúa.

Qua những hình ảnh mà tôi thấy nơi anh chị em, tôi thấy có hình ảnh Ðức Kitô đang ngự giữa các gia đình, ngự giữa họ đạo anh chị em. Và nhất là tôi nhìn thấy tâm hồn anh chị em còn nhiều tiềm năng để đón nhận thêm ơn Chúa. Tiềm năng chưa được khơi động, bởi vì chưa có những linh mục ở thường xuyên, chưa có những tông đồ có thời giờ, có khả năng sống chung với anh chị em, để phục vụ anh chị em một cách thường xuyên hơn. Ðây cũng là một điều tôi băn khoăn, tôi áy náy và luôn cầu xin làm sao trong tương lai, chúng tôi có thể đáp ứng được những khát vọng của anh chị em.

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, nếu anh chị em làm hết việc của mình, bằng những việc trong tầm tay, như cầu nguyện, như phục vụ, thì mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân họ đạo cũng sẽ sáng lên như một ngôi sao sinh nhật. Và rồi Kinh Xáng của anh chị em sẽ là một kinh được sáng lên bởi những ngọn đèn đức tin, bởi những ngọn đèn cầu nguyện, bởi những ngọn đèn bác ái. Sáng, vì có Chúa ở với chúng ta. Vì những tâm hồn thiện chí của chúng ta.

Ðầu lễ, anh chị em đã hát bài “Xin Chúa hãy đến”. Khi nghe anh chị em hát lời đó, tôi cũng đã hợp ý với anh chị em xin Chúa hãy đến. Và khi tôi nói với Chúa lời ấy, Chúa soi sáng cho lòng tôi biết rằng: Chúa đang đến, Chúa sẽ đến. Nhưng cần chúng ta mở lòng ta ra đón nhận Chúa. Ðiều này Chúa nhấn mạnh trong tôi và cũng nhờ tôi nói lại cho anh chị em: Không phải Chúa không đến. Nhưng, sợ khi đến nhiều người chối từ không đón nhận Chúa. Ðó là điều làm ray rứt lòng ta, bởi vì chúng ta không có lòng sùng ái, không có sự nhiệt tình, không có lòng khát khao, không có lòng từ bỏ chính mình để đón nhận Chúa. Vì thế, trong thánh lễ hôm nay, tôi cầu xin cho tôi, cho họ đạo Kinh Xáng, cho các gia đình và từng cá nhân, biết đón nhận Ðức Kitô đang đến. Nhưng chúng ta cần phải biết đón nhận Ngài với tất cả những gì Ngài mong muốn chúng ta thực hiện.

Xin Chúa Thánh Linh là tinh thần của Ðức Kitô giúp chúng ta hiểu Chúa muốn gì, để chúng ta sống thực sự lời Chúa, sống thực sự ý Chúa. Và một khi chúng ta biết sống như vậy, thì chúng ta sẽ nên những thánh Giuse khác, biết làm sáng danh Chúa bằng cách đón nhận Ðức Kitô và thực thi ý muốn của Thiên Chúa, bằng sự chu toàn bổn phận hằng ngày. Amen.

Lễ Thêm Sức, Kinh Xáng ngày 16/12/1993