Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Cảm Tạ Ơn Chúa

Ðọc sách Tông Ðồ Công Vụ, tôi thấy các môn đệ Ðức Kitô đã rất thay đổi, sau khi được Chúa Thánh Thần ngự đến viếng thăm.

Các ngài thay đổi về cách nhìn, về tâm tư, về thái độ. Nhiều thay đổi, và thay đổi nào cũng sâu sắc.

Có một thay đổi từ lâu vẫn kéo chú ý tôi rất mạnh, đó là sự các ngài hay cảm tạ Chúa. Các ngài cảm tạ Chúa trong mọi trường hợp, đặc biệt là những trường hợp đau đớn.

Khi các ngài bị bắt, bị đánh đòn, bị bỏ vạ cáo gian, bị đau ốm, đói khát, các ngài phản ứng bằng tâm tình cảm tạ.

Lý do khiến các ngài cảm tạ Chúa trong những trường hợp đau đớn ấy là vì các ngài thấy mình được dịp nên giống Ðức Kitô hơn và có dịp phó thác trọn vẹn hơn nơi thánh ý Chúa Cha.

Trước đây, khi gặp những gì trái ý, các ngài hay cằn nhằn, bực bội, đổ lỗi bên này, trách móc bên kia. Nay các ngài bình thản, bình an, khiêm tốn đón nhận thử thách, chỉ tìm giải quyết nơi lòng thương xót Chúa mà thôi. Cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, đó là trình độ đạo đức cao, mà Chúa muốn và có sức làm sáng danh Chúa. Cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, đó cũng là động lực giúp cho con người biết tế nhị, biết ơn đối với tha nhân.

Bởi đâu các ngài đã có những thay đổi sâu sắc như vậy? Tôi thấy không do tác động từ bên ngoài, mà do tác động từ bên trong.

Kẻ tác động từ bên trong, chính là Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh đã đến, đã ngự vào trong tâm hồn các ngài. Tại đó, chính Chúa Thánh Linh đã đốt lên ngọn lửa tạ ơn, ngọn lửa cảm mến, ngọn lửa bình an, ngọn lửa tin yêu. Chính ngọn lửa đó đã làm thay đổi mặt địa cầu.

Những gì Chúa Thánh Linh đã làm xưa cho các tông đồ, thì nay cũng đang được Người thực hiện cho bao người trong Hội Thánh.

Tôi đã gặp nhiều người già yếu, ốm đau, nghèo túng, cô đơn. Tôi tưởng rằng họ sẽ than trách. Nhưng không, tôi thấy họ chịu đựng một cách can đảm phi thường, với tinh thần cảm tạ đầy đức tin trong sáng.

Tôi đã gặp nhiều người trẻ hoạt động, dấn thân. Tôi tưởng họ sẽ khoe khoang. Nhưng không, tôi thấy họ đơn sơ hồn nhiên, cũng với tinh thần cảm tạ đầy khiêm tốn chân thành.

Qua thái độ cảm tạ của đủ loại người, tôi thấy rõ ràng sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong Hội Thánh thời nay, trong thế giới bây giờ. Chúa đang dùng những người bình thường để xây dựng sự bình an trong các tâm hồn. Những người bình thường, trong đời thường, với các việc rất thường, nhưng có lửa mến tin cảm tạ của Chúa Thánh Linh, họ đang là những khí cụ bình an của Chúa. Họ đang là chứng nhân của lễ Hiện Xuống hôm nay.

Họ không ở xa đây. Họ đang ở trước mắt tôi. Họ là chính anh chị em.

Tôi chúc tụng Chúa, vì những người già cả, bệnh tật, khổ đau như anh chị em đang cảm tạ Chúa vì được Chúa chọn để nên giống Chúa trong mầu nhiệm thánh giá.

Tôi chúc tụng Chúa, vì những người trẻ, khoẻ mạnh như anh chị em, đang cảm tạ Chúa vì được Chúa chọn để nên giống Chúa trong mầu nhiệm nhập thể.

Tôi chúc tụng Chúa, vì Chúa đang dùng chúng ta để minh chứng mầu nhiệm hiệp thông.

Trong tinh thần cảm tạ, giờ đây chúng ta khiêm tốn xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta, và đặc biệt là trên các vị già cả, bệnh tật của họ đạo ta, mà chúng ta thấy một phần khá lớn đang hiện diện nơi đây, trong thánh lễ trọng thể này.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Long Xuyên ngày 22/5/1994