Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Giúp Nhau Sửa Lỗi

Mt 18,15-20

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói đến việc giúp người trong cộng đoàn sửa mình để nên được tốt: Bắt đầu, hãy nói chuyện riêng với họ. Nếu không có kết quả, hãy nhờ nhóm. Và nếu cũng không có kết quả, thì phải nhờ đến cộng đoàn.

Khi nghe lời Chúa trên đây, tôi vừa nghĩ đến những người có lỗi cần được đổi mới. Và tôi cũng vừa nghĩ tới những người có bổn phận, hoặc có thiện chí giúp người khác sửa mình. Tôi thấy công việc của cả hai bên đều rất khó. Tôi coi người có lỗi, có thói hư tật xấu, cũng giống như người có bệnh. Chữa bệnh phần xác, nhiều khi dễ hơn là chữa thói hư tật xấu cho những người chung quanh, hay cho chính bản thân mình.

Bởi vì, tôi thấy rằng: Mỗi người chúng ta là một lịch sử riêng. Mỗi tội, mỗi lỗi của ta, mỗi thói hư nết xấu của ta, đều có cội rễ từ rất xa. Thí dụ, từ tính tình, từ di truyền, từ các nền giáo dục đạo đời, từ tình hình sức khoẻ, từ môi trường bạn bè, từ tình hình kinh tế gia đình. Tất cả những cái đó gom lại, trở thành một sức nặng đè trên con người, khiến con người nhiều khi muốn vươn lên cái tốt mà không sau tự mình vươn tới được. Ðây là một sự thực bẽ bàng. Chính thánh Phaolô đã có lần tâm sự: “Những điều tốt tôi muốn làm, thì tôi lại không làm. Mà những điều xấu tôi không muốn làm, thì tôi lại làm”. Ðó là một kinh nghiệm mà tất cả mọi người chúng ta thường phải trải qua.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cũng cho thấy, mặc dầu trong con người có những thứ đối nghịch nhau, mà thường khi sự ác mạnh hơn là sự thiện. Nhưng, người ta vẫn có thể đổi mới nên tốt được. Người ta vẫn có thể bỏ được tính mê nết xấu, tội lỗi của mình. Nhờ đâu? Thưa nhờ ơn Chúa. Nhiều khi ơn Chúa ban cho chúng ta qua bạn bè, qua nhóm, qua cộng đoàn, như Chúa Giêsu đã cho thấy trong bài Phúc Âm hôm nay: Cộng đoàn, bạn bè, nhóm, đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với người có tội!

Tôi thấy, người ta chỉ có thể giúp người khác sửa mình, bằng cách làm cho họ cảm thấy họ được yêu thương. Cần phải có một sự yêu thương chân thành tế nhị, giống như tình thương của Ðức Kitô đối với những người tội lỗi như ta. Tình thương chân thành, tình thương tế nhị, khôn khéo, có sức thuyết phục, và làm quên đi những tội lỗi, những thói hư nết xấu, để thay thế vào đó những nhân đức, những việc lành.

Tôi có hai kinh nghiệm xin được chia sẻ:

Kinh nghiệm thứ nhất: Tôi là người rất hay đau yếu. Ðau yếu có thể về thân xác. Ðau yếu có thể về tâm hồn. Và tôi chỉ có thể lướt được những đau đớn bằng cách quên đi những lo âu, những phiền muộn. Tôi chỉ có thể quên đi được những cái đó, nhờ những tình thương chân thành của bè bạn, những tế nhị của những người chung quanh, giúp cho tôi lấy lại được sự yên tĩnh, sự quân bình và niềm tin tưởng.

Kinh nghiệm thứ hai: Những khi tôi đi cấm phòng, những khi tôi đi cầu nguyện nơi đám đông, tôi thấy nhờ bầu khí yên tĩnh, nhờ bầu khí yêu thương của những người chung quanh, chân thành với mình, tế nhị với mình, tin tưởng nơi mình, nên mình quên đi được những lỗi lầm của mình, để rồi trở nên người tốt hơn.

Những kinh nghiện trên đây cho phép tôi nghĩ rằng: Những lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm hôm nay, mời gọi chúng ta hãy biết giúp nhau sửa mình. Hãy biết giúp cho nhau từ bỏ được những thói hư nết xấu, những lỗi lầm. Mà giúp bằng cách, chúng ta có những tình yêu tế nhị, khôn khéo và kiên trì.

Tôi thấy rằng: Chính những cái đó sẽ giúp cho con người gặp gỡ được Ðức Kitô cứu độ. Khi đã gặp được Ðức Kitô cứu độ, chúng ta sẽ thấy tình yêu của Ngài lớn hơn bất cứ sự yếu đuối nào của ta. Tình yêu của Ðức Kitô cứu độ sẽ xoá mờ tất cả những gì là xấu, là hèn, là thấp kém nơi ta, để cho ta không còn mặc cảm, để cho ta quên đi dĩ vãng xấu xa. Hãy gặp Ngài, qua bầu khí tình thương của cộng đoàn, của bạn bè, của nhóm.

Vì thế, lễ Thêm Sức hôm nay không phải là lễ Thêm Sức cho trẻ em, mà Thêm Sức cho mỗi người. Bởi vì, tình thương cứu độ tế nhị, khôn khéo, chúng ta chỉ nhận được khi chúng ta cần xin Chúa Thánh Linh. Tự sức mình, chúng ta có thể làm được đôi chút, nhưng làm cho có kết quả để giúp người khác sửa chữa tính xấu, thì chúng ta cần phải xin ơn Chúa Thánh Thần.

Giờ đây, tôi xin anh chị em hãy nhớ đến con em của mình. Chúng có nhiều nết xấu. Hôm nay và sau này, chúng vẫn còn nhiều nết xấu cần phải sửa lại. Chúng ta hãy nhớ đến những người trong gia đình, và nhất là hãy nhớ đến chính bản thân mình, cũng có vô số nết xấu, vô số tội lỗi cần phải sửa lại. Và chỉ có một cách như tôi vừa nói: Nhờ bạn bè, nhờ gia đình, nhờ nhóm, nhờ cộng đoàn, những người được ơn Chúa Thánh Linh, giúp ta gặp gỡ được Ðức Kitô, để tình yêu Ðức Kitô đổi mới lại chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần đến giữa chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta gặp gỡ Ðức Kitô. Amen.

Lễ Thêm sức, Châu Ðốc ngày 10/8/1994