Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Tình Yêu Và Thánh Giá

Khi Chúa Giêsu lập phép Truyền Chức Thánh, trong buổi tối sau cùng, Ngài mới ba mươi ba tuổi. Tuổi ba mươi ba là tuổi thanh niên. Con người ba mươi ba tuổi là con người trẻ.

Như chúng ta biết: Sau khi lập phép Truyền Chức Thánh, con người trẻ đẹp Giêsu đã ra đi dấn thân vào một cuộc khổ nạn đớn đau nhục nhã. Lúc ấy Ngài bị coi như một kẻ thất bại, như một kẻ bị xoá tên trong lịch sử. Thế nhưng, từ đó đến nay, từng triệu triệu người vẫn nhớ tới Ngài, vẫn thương mến Ngài, vẫn tin vào Ngài, và nhất là vẫn theo gương Ngài. Bởi vì, với sự Ngài lập phép Truyền Chức Thánh và những sáng tạo lạ lùng của tình yêu nhiệm mầu, Ðức Kitô đã trở nên con người gương mẫu lý tưởng, nêu lên những giá trị cao đẹp tuyệt vời. Từ đó Ngài trở nên cùng đích, nên trung tâm của sự sống mới. Ngài trở nên nguồn suối của một sức mạnh thiêng liêng thu hút con người, thu hút các tâm hồn, không phải bằng những vinh quang, mà bằng sự khiêm tốn, bằng tình yêu thương cứu độ, quảng đại, bao dung.

Tới đây, tôi xin được phép chia sẻ kinh nghiệm riêng của tôi.

Cách đây hơn ba mươi năm, tôi được tham dự tuần thánh ở Giêrusalem: Ðêm thứ năm tuần thánh, tôi cùng với đoàn hành hương, đến làm giờ thánh tại vườn Giếtsêmani. Tôi quỳ cầu nguyện trên chính tảng đá xưa Ðức Kitô đã cầu nguyện. Lúc ấy, tôi thấy mình như nhìn thấy Ðức Kitô cũng đang cầu nguyện. Tôi thấy Ngài cầu nguyện trong lo sợ, trong khổ đau, trong thổn thức, trong bồi hồi. Thấy Ngài như vậy, tôi thương Ngài và muốn chia sẻ với Ngài.

Ngày hôm sau, thứ sáu tuần thánh, tôi cùng với đoàn hành hương, vác thánh giá từ sân Philatô cũ, cho đến núi Gôngôtha, trên con đường xưa Ðức Kitô đã vác thánh giá. Khi đi đàng thánh giá, tôi cũng cảm thấy như mình đang nhìn thấy Ðức Kitô gò lưng vác thánh giá giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy Người khiêm tốn, đầy yêu thương lặng lẽ hy sinh. Tôi thương Ngài, gắn bó với Ngài.

Rồi ngày thứ bảy tuần thánh, tôi đến cầu nguyện bên mồ đá, nơi xưa đã chôn táng Ðức Kitô, tôi cũng như nhìn thấy Ngài còn nằm đó, khiêm tốn, bình an, thinh lặng và đợi chờ ngày sống lại. Và Ngài đã sống lại trong khiêm tốn, trong âm thầm, trong sự bình an của Thiên Chúa.

Nhìn thấy Ngài như vậy, tôi cảm thấy rất thương Ngài và quyết tâm đi theo Ngài.

Như vậy, tôi thấy Ðức Kitô đã đi vào tâm hồn tôi bằng những bước khiêm tốn, bằng những hình ảnh đau thương, hơn là bằng những hình ảnh tươi vui, vinh quang, sáng láng. Tôi thấy sức mạnh của Ðức Kitô đã chinh phục tôi, đó là sức mạnh của tình yêu trong mầu nhiệm thánh giá.

Tôi nhìn Ðức Kitô là một tình yêu có hình thánh giá. Tôi nhìn cuộc đời Ðức Kitô là một thánh giá đậm tình yêu, toả sáng tình yêu.

Thưa anh chị em,

Khi tôi nhìn Ðức Kitô như vậy, và nhìn thấy Ðức Kitô là tình yêu gắn liền với thánh giá, tôi mới cảm thấy rằng: Ðời tu đức, đời truyền giáo, đời sống đạo của chúng ta sẽ vô nghĩa, sẽ vô vị, sẽ vô hiệu quả, sẽ vô bổ, nếu chúng ta không chia sẻ với Ðức Kitô, chia sẻ tình yêu của Ngài, và đồng thời chia sẻ thánh giá của Ngài.

Giá trị của chúng ta trước mặt Chúa sẽ không được cân đo bằng những công trình, bằng những thành công, mà được cân đo bằng tình yêu, bằng hy sinh.

Sự trẻ trung của chúng ta cũng không được đếm bằng tuổi, nhưng được cân đo bằng tinh thần, tinh thần không mệt mỏi sống lý tưởng của Ðức Kitô, yêu đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng.

Anh chị em thân mến,

Các linh mục của tôi ở đây hôm nay, mỗi người cũng đã suy nghĩ như tôi, và cũng đã sống theo những điều mình suy nghĩ. Hôm nay, chúng tôi họp lại đây, để một cách long trọng và một cách tập thể, nói lên ý muốn của mình, là muốn chia sẻ với Ðức Kitô, chia sẻ tình yêu của Ngài, chia sẻ thánh giá của Ngài.

Ðức Kitô đã chia sẻ cho chúng tôi chức thánh của Ngài. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với Ngài tình yêu trong mầu nhiệm thánh giá. Tôi biết rằng, mỗi cha đã nhận được rất nhiều tình yêu, và đồng thời cũng đã nhận được rất nhiều thánh giá. Tôi cũng biết rằng, trong tương lai, mỗi cha sẽ nhận thêm được nhiều tình yêu, và đồng thời cũng sẽ nhận thêm được nhiều thánh giá, và thánh giá quan trọng nhất có thể chính là bản thân mình, với những yếu đuối, với những bất toàn, với những thất bại. Thánh giá đó mới là thánh giá khó vác nhất, nhưng phải vác vì tình yêu Ðức Kitô.

Tôi nghĩ rằng, anh chị em giáo dân, khi tiếp xúc với các linh mục, cũng đã cảm thấy được phần nào tâm tình của các linh mục chúng tôi. Hôm nay, tôi xin anh chị em ý thức rõ tâm tình linh mục chúng tôi, lý tưởng của chúng tôi, ước vọng của chúng tôi, chia sẻ tình yêu Ðức Kitô và thánh giá của Ngài, để rồi anh chị em đừng quên cảm tạ Chúa, vì đã cho anh chị em các linh mục. Xin đừng quên bổn phận cầu nguyện thật nhiều cho các linh mục. Ðừng quên bổn phận nâng đỡ các linh mục của mình, bằng những cách nâng đỡ tế nhị nhất.

Với tâm tình đó, với cố gắng, tôi mong rằng Hội Thánh tại Việt Nam nói chung, Hội Thánh tại Long Xuyên, Hội Thánh tại mỗi giáo xứ nói riêng sẽ là một Hội Thánh trẻ trung, mãi mãi trẻ trung, do tinh thần chia sẻ với Ðức Kitô tình yêu và thánh giá của Người.

Sống trong tinh thần ấy, các linh mục chúng tôi sẽ dần dần trở nên một thứ dầu thiêng liêng, để Chúa dùng mà ban ơn cứu độ cho những người thiện chí. Với thứ dầu thiêng liêng sống động là các linh mục, tôi nghĩ rằng: Chúa sẽ làm nhiều việc lạ lùng trong tâm hồn anh chị em, và những việc lạ lùng ấy sẽ không diễn tiến ở trong nhà thờ, trong các nghi thức, mà trong chính cuộc đời ngoài nhà thờ, trong chính mỗi người chúng ta, trong xã hội chúng ta.

Ðó là những lời tôi muốn gởi tới anh chị em, để từ đây, chúng ta biết gắn bó với Ðức Kitô trẻ trung, do tình yêu và thánh giá. Ðồng thời, cũng biết hợp nhất với các linh mục của mình, những người đang cố gắng chia sẻ với Ðức Kitô tình yêu của Ngài, thánh giá của Ngài. Amen.

Lễ Truyền Dầu, Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp ngày 29/3/1994