Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Bài Ca Của Người Mẹ

Lc 1,39-59

Phần nổi nhất trong bài Phúc âm hôm nay, là bài ca chúc tụng Thiên Chúa của Ðức Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Tôi gọi bài ca này là bài ca của Người Mẹ.

Lý do thứ nhất, là bởi vì trong bài ca này, Ðức Mẹ đã trình bài thân phận hèn mọn của mình. Ngài coi bản thân mình là bé nhỏ, là nữ tỳ, là người đói khát.

Lý do thứ hai, là vì trong bài ca này, Ðức Mẹ không hề có một lời ám chỉ về những công phúc của mình. Trái lại, Ðức Mẹ tỏ ra mình tồn tại, chỉ do lòng thương xót Chúa mà thôi.

Lý do thứ ba, là vì trong bài ca này, Ðức Mẹ đã dùng một phương tiện nghèo để ca tụng Chúa. Ngài không có một công trình lớn lao nào. Ngài không có tiền bạc. Ngài chỉ ca tụng Chúa bằng niềm tin, niềm tin đơn độc. Chỉ có niềm tin thế thôi. Ðó là phương tiện nghèo của một Người Mẹ.

Bài ca hôm nay của Ðức Mẹ, chính là bài ca suốt đời của Mẹ sau này. Suốt đời Ðức Mẹ, tuy Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng bao giờ, Ðức Mẹ cũng vẫn giữ một thái độ, âm thầm, kín đáo, khiêm từ. Ðức Mẹ đã không tỏ mình ra là người có chức vị cao hơn mọi người khác. Suốt đời, Ðức Mẹ, tuy là người cộng tác đắc lực với Ðức Kitô trong chương trình cứu độ. Nhưng, Ðức Mẹ không bao giờ nói đến công ơn của mình. Không bao giờ kể ra hy sinh của mình. Không bao giờ kể đến những việc lành của mình, mà chỉ nhấn mạnh đến tình yêu thương xót cứu độ của Chúa mà thôi. Rồi suốt đời, Ðức Mẹ, sống nghèo, không dựa vào của cải, không dựa vào sự thông thái, không dựa vào lễ lạc linh đình, không dựa vào công trình lớn lao, để mà ca tụng Thiên Chúa. Mà chỉ ca tụng Thiên Chúa, bởi vì Chúa là Cha, bởi vì Chúa là tình yêu, bởi vì Chúa là lòng thương xót. Phương tiện nghèo của một đức tin mà Ðức Mẹ dạy, là đề cao lòng thương xót Chúa, chứ mình chẳng có gì để mà dâng tiến Chúa.

Bài ca của một Người Mẹ, mà hôm nay Ðức Mẹ đã nói lên, sẽ là cái mô hình để cho chúng ta biết sống theo gương Ðức Mẹ.

Tôi thấy trước mắt tôi, biết bao người đang đi theo Ðức Mẹ, hát bài ca người mẹ, để phát triển Hội Thánh. Tôi biết anh chị em, phần đông không có của cải. Tôi biết anh chị em phần đông không phải là những nhà trí thức. Nhưng phần đông anh chị em đang sống nghèo, và dùng những phương tiện nghèo để phát triển Hội Thánh. Phương tiện nghèo của anh chị em, là thánh giá đời thường, là chiều sâu nội tâm, là lòng mến Chúa yêu người kín đáo, là những lời cầu nguyện, một mình. Ðó là những phương tiện nghèo, của những người nghèo đi theo Ðức Mẹ.

Ngày 25/05/1985, tại công trường thánh Phêrô. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã trao mũ Hồng Y cho một vị Tổng Giám Mục bất toại, ngồi trên xe lăn. Trong bài giảng hôm đó, Ðức Thánh Cha cắt nghĩa tại sao Ngài đã chọn vị Hồng Y bất toại, ngồi trên xe lăn này. Ðức Thánh Cha đã có nói: “Tôi biết Ðức Tổng Giám Mục Deskur ngồi trên xe lăn này đã giúp tôi rất nhiều, bằng những phương tiện nghèo của Ngài. Ðó là sự cầu nguyện, khiêm tốn. Ðó là những đau khổ, hy sinh suốt đời. Phương tiện nghèo thôi, nhưng với phương tiện nghèo ấy, Ðức Tổng giám Mục Deskur, đã giúp Hội Thánh nói chung, và cá nhân tôi rất nhiều”.

Hôm nay, tôi muốn nói lại điều đó với anh chị em, để anh chị em, những người nghèo, hãy hoan lạc như Ðức Mẹ. Và hãy biết ca tụng Thiên Chúa, trong cảnh nghèo của mình.

Lúc nãy, khi nghe ông đại diện giáo xứ, nói đến tình hình họ đạo còn nhiều tiêu cực, tôi đã nói với Chúa rằng: Trong những hoàn cảnh như thế, chúng con sẽ hát bài ca nào để tạ ơn Chúa? Chúa đã trả lời tôi ngay: Con hãy hát bài ca của Người Mẹ, tức là bài ca của những người tội lỗi trở về. Không có gì để ca tụng cha, thì ít là hãy ca tụng bằng tấm lòng ăn năn sám hối, khiêm nhường, nhận lỗi. Ðó cũng là một bài ca, mà chúng ta có thể đem ra để hát, để ca tụng Thiên Chúa, khi lòng ta nặng nề tội lỗi.

Anh chị em thân mến,

Biết hoan lạc trong cảnh nghèo của đức tin, đó là một điều Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận thức. Chúa Thánh Thần sẽ mở con mắt linh hồn chúng ta ra, để chúng ta nhìn thấy trong thân phận bé mọn của mình. Trong những phương tiện nghèo hèn của mình, vẫn có đầy dẫy ơn Chúa. Hãy biết ca tụng Chúa. Hãy biết ngợi khen Chúa. Và như Ðức Mẹ, lời ca tụng Magnificat, sẽ là khởi đầu cho cuộc sống, hạnh phúc tương đối trần gian, và sẽ dẫn tới cuộc sống hạnh phúc tuyệt đối trên trời. Amen.

Lễ Thêm sức, Năng Gù ngày 14/8/1994