Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Truyền Giáo Bằng Cách
Làm Chứng Qua Chính Con Người

 

Dòng Thánh Gia là một dòng truyền giáo. Truyền giáo bằng những hoạt động thích hợp, mà dòng đã chọn theo tinh thần của dòng. Nhưng trước hết bằng cách làm chứng cho Chúa qua chính con người của mình. Bởi vì làm chứng cho Chúa qua chính con người của mình, đó là điều Ðức Thánh Cha Phaolô VI, trong tông huấn “Rao giảng Tin Mừng” đã khẳng định như một nhiệm vụ căn bản, mà các tu sĩ dòng phải thực hiện trong việc truyền giáo.

Thế nào là làm chứng cho Chúa qua chính con người của mình? Thưa tất nhiên không phải bằng tên gọi, bằng áo mặc, bằng chỗ ngồi, nhà ở, mà bằng những gì là nội tâm sâu thẳm được toả ra trong thái độ sống. Tất cả trong ngoài của mình là một dấu chỉ, làm chứng rằng mình tự đặt mình trong dòng chảy của một Hội Thánh luôn tích cực trở về với Thiên Chúa Cha bằng sự sống Ðức Kitô, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Một con người là dấu chỉ như vậy tất nhiên phải được thấm nhuần sâu đậm tinh thần của Ðức Kitô. Tinh thần của Ðức Kitô phải hiện diện trong mọi tâm tình, mọi suy tưởng, mọi phán đoán, mọi chọn lựa, mọi ước muốn. Ðến mức có thể nói lời thánh Phaolô xưa: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi”.

Một con người là dấu chỉ như vậy sẽ có thể nhận ra được, và sẽ dễ nhận ra được. Bởi vì ở đâu họ cũng sẽ toả ra bầu khí êm đềm của bác ái, bầu khí thanh thoát của sự từ bỏ mình, bầu khí linh thiêng của sự cầu nguyện, bầu khí tạ ơn của người con Thiên Chúa.

Huấn luyện một người để họ trở thành một dấu chỉ có khả năng làm chứng cho Chúa như vậy là công cuộc rất khó. Công cuộc này đòi nhiều thời gian, nhất là đòi những cách huấn luyện đúng.

Một trong những cách huấn luyện đạo đức nói chung và đạo đức dòng nói riêng, mà hiện nay đang được đề cao, đó là lắng nghe Lời Chúa.

Lắng nghe Lời Chúa trong các kinh nguyện, thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa trong các bài thánh ca, lắng nghe Lời Chúa trong các bài suy gẫm. Ðâu đâu Lời Chúa cũng là những tiếng gọi. Chính Chúa hiện diện trong Lời Chúa. Do đó, đón nhận Lời Chúa có nghĩa là đón nhận chính Chúa vào hồn ta. Ở đó, Chúa soi sáng, Chúa uốn nắn, Chúa đổi mới ta.

Tôi thí dụ: Bài Phúc Âm hôm nay có bài ca chúc tụng Chúa của Ðức mẹ. Bài ca đó là cả một hệ thống chân lý đầy sự sống Thiên Chúa. Ðức Mẹ đã hát bài ca đó, đã sống bài ca đó, và con người Ðức Mẹ đã trở thành dấu chỉ làm chứng cho Chúa. Một dấu chỉ khiêm tốn âm thầm, nhưng lại là tấm men có sức đổi mới biết bao thế hệ.

Xin Ðức Mẹ thương giúp chúng ta nói chung, và các tu sĩ dòng Thánh Gia nói riêng, được trở thành những dấu chỉ của Tin Mừng, qua chính con người của mình.

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, dòng Thánh Gia ngày 15/8/1994