Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Giới Luật Yêu Thương

Trước thánh lễ hôm nay, tôi đã nói với Ðức Kitô rằng: Lạy Ðức Kitô yêu mến của con, Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa. Tự đời đời Ngài vẫn ngự trên trời. Trên trời có đầy đủ mọi sự tốt đẹp. Nếu Ngài cứ ở luôn trên đó, Ngài sẽ sung sướng biết bao. Thế nhưng, Ngài đã xuống thế làm người, sinh ra trong cảnh khó nghèo, suốt 33 năm nếm đủ mọi thứ đắng cay của cuộc sống con người, rồi hôm nay kết thúc cuộc đời trần thế bằng những khốn khổ nhục nhã chưa từng có. Tại sao vậy?

Ðức Kitô không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Nhưng Ngài đã trả lời gián tiếp. Ngài kéo lòng trí tôi tập trung vào một lời Ngài đã nói trong bữa tiệc ly: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Qua lời Chúa phán trên đây, tôi đã nhận ra lý do sau cùng giải thích tất cả mọi sự Chúa đã làm, đã chịu. Lý do đó chính là tình yêu của Ngài đối với chúng ta.

Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đã yêu thương ta đến thế nào, thì Phúc Âm hôm nay đang nhắc lại:

Nào là việc Ngài lập phép Thánh Thể. Vì yêu thương, Ngài đã mặc lấy thân phận tấm bánh bé nhỏ, để ở lại giữa loài người.

Nào là việc Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Vì yêu thương Ngài đã mặc lấy thân phận tôi đòi, để phục vụ con người.

Nào là việc Ngài cầu nguyện ở vườn Cây Dầu trong cô đơn, buồn phiền, lo sợ. Vì yêu thương, Ngài đã mặc lấy thân phận kẻ gánh tội chúng ta, để chúng ta được tha thứ.

Nào là việc Ngài để mình bị bắt, bị cáo gian, bị xỉ vả. Vì yêu thương, Ngài đã mặc lấy thân phận tội nhân, để đánh thức lương tâm ta hãy ý thức về hậu quả của tội lỗi.

Tất cả những sự việc đó, Ngài đã làm, đã chịu vì chúng ta và cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta cũng hãy bắt chước Ngài. Ý muốn đó của Ngài là một lệnh truyền: “Thầy cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”.

Ðã gần 2.000 năm rồi, điều răn mới đó vẫn còn mới. Bởi vì rất nhiều người vẫn chưa quan tâm đủ đến giới răn mới đó. Rất nhiều người vẫn chưa hiểu đúng giới răn mới đó. Rất nhiều người vẫn chưa thực hành nghiêm chỉnh giới răn mới đó. Thiết tưởng đó là điều chúng ta cần ăn năn sám hối một cách đặc biệt trong những ngày này.

Hôm nay, khi nhìn vào tình hình điều răn mới trong nhiều gia đình, trong nhiều cộng đoàn, tôi có cảm tưởng bi quan nhiều hơn là lạc quan.

Ðiều làm tôi bi quan hơn cả là đang có sự suy thoái về những giá trị nhân bản làm nên bản chất đích thực của tình yêu thương, là đang có sự tha hoá về những giá trị Phúc Âm làm nền tảng cho điều răn mới. Những giá trị nhân bản và Phúc Âm mà Ðức Kitô đã làm gương về tình yêu thương, đó là sự khiêm tốn, sự nhịn nhục, sự từ bỏ mình, sự biết nhận ra những khả năng tốt nơi người khác, sự tha thứ quảng đại, sự cầu nguyện cho kẻ làm khổ mình, sự nhìn kẻ khác cũng là con cái Cha trên trời, cũng được Cha yêu thương cứu độ. Những giá trị ấy nay đang bị thay thế, nay đang bị lãng quên, nay đang bị hạ thấp.

Tôi nghĩ rằng: Nếu tình hình về điều răn mới này cứ mãi xấu đi, cả trong nội bộ Hội Thánh tại nhiều cộng đoàn, thì sẽ không tránh được một tương lai đen tối cho đạo đức nói chung và cho Hội Thánh nói riêng.

Vì thế, tôi khuyên anh chị em trong những ngày này hãy tâm sự với Chúa Giêsu nhiều hơn về điều răn mới của Ngài. Tôi xác tín rằng: Thực thi điều răn mới này chính là cách tốt nhất để cứu các gia đình, để cứu Hội Thánh. Ðó cũng là cách tốt nhất để truyền giáo, để giới thiệu dung mạo đích thực dễ mến của Ðức Kitô, Ðấng cứu độ loài người.

Lạy Chúa Kitô, con cảm tạ Chúa đang yêu thương con. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho con, để con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương con.

Thứ Năm Tuần Thánh, Long Xuyên ngày 31/3/1994