Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Tinh Thần Phản Phúc Âm

Mt 15,21-28

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại một câu chuyện nhỏ: Khi Chúa Giêsu đến miền Tirô và Siđôn, thì một người đàn bà ngoại giáo đến nói với Chúa: “Lạy thầy, xin thương xót con, bởi vì con có một đứa con gái bị quỷ ám, quỷ hành hạ nó khốn cực lắm”. Chúa Giêsu coi như làm thinh. Sau đó, nể lời bà, nhất là vì thấy bà có lòng tin, Chúa đã chữa lành đứa con gái bị quỷ ám.

Khi tôi đem chuyện trên đây áp dụng vào tình hình hiện nay, thì tôi cảm thấy mình lạc quan. Bởi vì tôi thấy hiện nay, số người bị quỷ ám rất ít. Thế nhưng, niềm lạc quan của tôi vừa bùng cháy, thì lập tức bị giảm đi. Bởi vì Chúa cho tôi nhìn thấy, những hình thức mới mà ma quỷ đang ám vào người ta, trong thời đại này.

Xưa, ma quỷ ám con người một cách thô bạo, rất dễ nhận thấy. Còn bây giờ, ma quỷ ám vào con người một cách tinh vi, khó mà nhận thấy được. Trước kia, ma quỷ ám vào con người, rồi hành hạ con người cho thật cực khổ. Còn bây giờ, ma quỷ ám vào con người và làm cho con người cảm thấy mình sung sướng, hạnh phúc. Trước đây ma quỷ ám con người một cách kém văn minh. Bây giờ nó ám con người một cách văn minh.

Những hình thức mới mà ma quỷ ám vào con người hôm nay, đó là tinh thần phản Phúc Âm. Thí dụ như tinh thần ích kỷ, tinh thần kiêu căng, tinh thần hưởng thụ, tinh thần lười biếng bê tha, tinh thần chia rẽ hận thù.

Khi những tinh thần xấu đó ám vào con người, nó sẽ chỉ huy, sai khiến con người, thống trị con người. Lúc bấy giờ, có thể gọi con người ấy là bị quỷ ám, tức là bị tinh thần xấu của ma quỷ cai trị và hoành hành trong lòng. Chỉ có những ai có ơn Chúa Thánh Thần mới có thể phân biệt được, đâu là tinh thần xấu của ma quỷ ám vào con người, và đâu là tinh thần của Ðức Kitô hướng dẫn con người.

Phân định được xấu và tốt trong con người hôm nay không phải là chuyện dễ nếu không có ơn phân định của Chúa Thánh Linh. Và trừ được tinh thần xấu của con người hôm nay càng khó hơn. Không phải chỉ là học giáo lý, biết Thánh Kinh là có thể trừ được tinh thần ma quỷ ám vào con người.

Tuy nhiên, mặc dầu tinh thần xấu của ma quỷ hiện nay lộng hành nơi nhiều người, nơi nhiều địa phương, tôi vẫn thấy rằng: Ðức Kitô hôm qua trong Phúc Âm, Ðấng đã trừ quỷ bằng quyền năng của người, thì hôm nay, vẫn Ðức Kitô ấy, vẫn có quyền năng và lòng thương xót, để trừ bất cứ một hình thức xấu xa nào, mà quỷ đang dùng để ám vào con người hôm nay.

Tôi cũng nghĩ rằng: Trong thời bây giờ, cũng không thiếu những người đàn bà, những người đàn ông, dù họ là người công giáo, dù họ là người ngoại giáo như người đàn bà Cana hôm nay, không thiếu những người như vậy, đã có những đức tin hồn nhiên, khiêm tốn, và kiên trì, khiến Ðức Kitô phải trọng nể, để rồi Người đã làm phép lạ, để trừ quỷ ra khỏi những người mà họ xin.

Riêng trong họ đạo Rọc Lá này, như anh chị em vừa nghe cha sở nói: “Ðức tin đã đến đây, qua những con người đơn sơ, mộc mạc”. Họ đạo chúng ta bắt đầu từ một đức tin mộc mạc của những con người đơn sơ hồn nhiên.

Rồi từ lúc đó cho đến bây giờ, đức tin ấy có lúc chìm, có lúc nổi, có lúc bước vào những khó khăn rắc rối, và có những lúc cởi mở, gỡ ra cho khỏi những rắc rối.

Rồi từ đó đến bây giờ, đức tin ấy đã truyền lại cho những người hôm nay, hoặc là qua dòng có đạo, hoặc là qua những dòng người lương không có đạo. Nhưng vẫn có một niềm tin nào đó vào Ðức Kitô.

Tôi thấy người đàn bà xứ Cana mà người Do Thái gọi là người lương có một đức tin hồn nhiên, khiêm tốn, kiên trì, đã làm cho Chúa nể, để làm phép lạ hồi xưa, thì nay trong chúng ta, cũng có những người như vậy.

Khi nhìn thấy sự kiện trên đây, tôi cảm tạ Chúa. Và tôi có quyền hy vọng: Họ đạo của chúng ta, tuy rằng vẫn còn nhiều giới hạn, nhưng vẫn không thiếu hy vọng, một hy vọng là quà tặng của chính Thiên Chúa. Ngài tặng cho những tâm hồn đơn sơ chất phác. Ngài tặng cho những người hướng về tạo hoá, hướng về thượng đế như là một cứu cánh, như là một hạnh phúc, như là một điểm tựa của đời mình.

Trong thánh lễ hôm nay, tôi sẽ cùng với cha sở, cùng với tất cả các cha, cũng như anh chị em, người có đạo cũng như người lương nhưng cùng một đức tin, để chúng ta xin cho địa phương chúng ta, cho con cháu chúng ta được những yếu tố mới. Yếu tố mới đó là, sức mạnh của đức tin, tin vào một Ðấng yêu thương chúng ta, tin vào một Ðấng sau này sẽ gặp chúng ta khi chúng ta qua đời, tin vào một Ðấng luôn luôn nhìn thấy và kiểm điểm từng giây phút, từng hơi thở, từng việc làm của chúng ta, khi chúng ta làm, khi chúng ta sống vì người khác, vì đức tin của chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta và ban sức mạnh mới cho chúng ta. Amen.

Lễ Thêm sức, Rọc Lá ngày 3/8/1994