Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Chỗ Ðứng Của Kẻ Bé Nhỏ

Mt 19,13-15

Qua bài Phúc Âm hôm nay, tôi nghĩ tới quang cảnh Ðức Kitô qui tụ dân chúng hôm đó. Tôi thấy, có những đoàn lũ đông đảo, từng trăm người kéo đến bên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được bảo vệ, bởi một nhóm nhỏ môn đệ. Nhóm nhỏ này đi lui đi tới, để giữ trật tự và sắp xếp.

Khi thấy các trẻ nhỏ đến, nhóm giữ trật tự này quở mắng và đuổi chúng đi, cũng vì mục đích giữ trật tự. Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Ðừng xua đuổi trẻ nhỏ, nhưng hãy để chúng lại gần Ta”.

Thái độ trên đây của Chúa Giêsu dạy tôi điều gì?

Tôi thấy Chúa muốn dạy tôi điều này, là trong các cộng đoàn tín hữu nói chung, và trong các cuộc lễ thánh nói riêng, chúng ta đừng quên dành chỗ cho những người bé nhỏ. Những người bé nhỏ nói đây, là các trẻ em, là những người bệnh tật, là những người đau khổ, là những người quê mùa dốt nát. Chúa sẽ không hài lòng với ta, nếu chúng ta trở về với Chúa trên trời, mà quên trở về với Chúa ngự trong những người bé mọn. Chúa sẽ rất hài lòng với ta, khi ta làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu cứu độ, bằng cách chúng ta tỏ ra tế nhị với những người bé mọn xung quanh mình.

Tại Lộ Ðức bên Pháp, tôi thường rất xúc động, khi thấy trong thánh lễ trọng, hàng ghế đầu bao giờ cũng dành cho những người bệnh tật. Tôi nhìn thấy Ðức Kitô trên bàn thờ thánh lễ bí tích. Tôi nhìn thấy Ðức Kitô trong những người bệnh, một thánh lễ đời thường. Chúng ta đừng chia cắt Ðức Kitô ra. Không phải Ðức Kitô chỉ trong tấm bánh này, trên bàn thờ. Mà Ðức Kitô cũng ở trong những người bé nhỏ, những người nghèo túng, những trẻ em, những người quê mùa dốt nát, những người khổ đau bất cứ vì lý do nào.

Tôi thường đánh giá một họ đạo, theo mức độ bác ái mà họ đạo đó dành cho những người bé nhỏ. Một họ đạo nào, coi việc chăm sóc những người bé nhỏ, như là một hoạt động đạo đức hàng đầu, thì họ đạo đó được tôi đánh giá là một họ đạo tốt. Cách đánh giá của tôi, thiết tưởng rất hợp với Lời Chúa.

Chúng ta biết, đến ngày phán xét, Ðức Kitô cũng sẽ đánh giá chúng ta theo tiêu chuẩn bác ái, chúng ta dành cho những người bé nhỏ. “Ta đói các con đã cho ăn. Ta khát các con đã cho uống. Ta khổ đau các con đã đi thăm viếng”. Chỉ có thế thôi, và Chúa xếp hạng theo cái tiêu chuẩn bác ái chúng ta dành cho những người bé nhỏ xung quanh.

Nhìn họ đạo này, tôi thấy anh chị em, cũng đang thực hiện, những điều Chúa dạy hôm nay. Và trong sinh hoạt tôn giáo, chúng ta vẫn có những sinh hoạt xã hội, từ thiện, hướng về những người nghèo, những người bé nhỏ.

Hơn nữa, tôi thấy anh chị em, cũng có một sự chia sẻ thật sự, đối với những người khổ đau, những người bị cuộc đời bỏ rơi. Ðó là một điểm rất cần để làm chứng cho Hội Thánh công giáo hôm nay. Tôi mong anh chị em kiên trì và can đảm, thực hiện, và phát triển chiều hướng đó.

Xin Chúa Thánh Linh, là Ðấng an ủi những người khổ đau, hãy an ủi chúng ta, những người không thiếu khổ đau trong tâm hồn, trong gia đình, trong cuộc sống. Xin Chúa Thánh Linh, cũng giúp cho chúng ta có một sức sống, và một ngọn lửa yêu mến, để biết phần nào an ủi những người khổ đau bên cạnh. Dù chúng ta chẳng có tiền năng, chẳng có của cải, nhưng ít ra, chúng ta có trái tim, có lời nói ngọt ngào, có những đôi mắt thân thương, có những cử chỉ nhân ái, để chia sẻ, để đồng hành với những người khổ đau, nhất là trong thời buổi này, cuộc sống đang gặp nhiều thử thách khó khăn, về nhiều mặt. Chúng ta cần phải tỏ ra chúng ta là con cái Thiên Chúa, Ðấng đã dành một chỗ ưu tiên, cho những con người bé nhỏ.

Trong thánh lễ hôm nay, tôi nghe ca đoàn hát những bài rất hay. Và tôi nói với Chúa rằng: Chớ chi lòng họ đạo của con ở đây, cũng là những tiếng hát của những người nghèo dâng lên Chúa. Không có gì cả, nhưng chỉ có tấm lòng thành yêu mến Chúa, ca ngợi tình thương của Chúa, và tình yêu giữa đồng bào với nhau.

Tôi nghĩ tiếng hát chân thành đó sẽ là một bài ca tán tụng riêng của những người nghèo. Và khi bài ca là của người nghèo, thì Chúa sẽ rất vui mừng. Ðó là phần thưởng hôm nay, hứa hẹn cho phần thưởng đời đời mai sau. Amen.

Lễ Thêm sức, Năng Gù ngày 13/8/1994