Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Ðón Nhận Ơn Chúa

Mt 14,13-21

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có một lời như sau: “Chúa Giêsu thấy đám đông, người động lòng xót thương và chữa lành nhiều người bệnh tật trong họ”.

Khi đọc lời Chúa trên đây, tôi đã nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa Cứu Thế, xưa khi nhìn thấy dân chúng đông đảo, Chúa đã xót thương, và Chúa đã chữa lành nhiều người bệnh tật trong họ. Hôm nay, chúng con là một cộng đoàn đông đảo, xin Chúa xót thương chúng con, và nhất là xin hãy chữa lành những bệnh tật về tâm hồn chúng con. Con tin rằng, Chúa đã chữa lành nhiều bệnh tật phần xác, thì Chúa cũng sẽ có thể chữa lành nhiều bệnh tật về tâm hồn. Chúng con có rất nhiều bệnh tật về tâm hồn, rất nặng, rất khó trị. Xin Chúa thương xót chữa lành chúng con.

Tôi nói với Chúa như vậy, và Chúa trả lời trong lòng tôi rằng: Ðúng như con nói: Cha có thể chữa lành các bệnh tật phần xác. Cha cũng có thể chữa lành các bệnh tật về phần linh hồn. Nhưng, chỉ những ai biết đón nhận ơn phúc lành chữa bệnh của Cha thì mới khỏi bệnh được.

Những lời Chúa soi sáng trong lòng tôi đây là một sự thật. Qua lời dạy trên đây, tôi thấy điều quan trọng cho tôi, cho anh chị em, để đón nhận được ơn Chúa chữa lành bệnh tật linh hồn. Ðó là phải biết đón nhận, phải biết đón nhận ơn Chúa.

Thế nào là biết đón nhận ơn Chúa chữa lành bệnh tật linh hồn chúng ta?

Hôm nay tôi dựa trên kinh nghiệm những người đã được Chúa chữa lành bệnh tật linh hồn, để nêu ra một vài việc cần thiết nhất gọi là để giúp chúng ta đón nhận ơn Chúa chữa lành chúng ta.

Theo kinh nghiệm của những người đã được ơn Chúa chữa lành về linh hồn, thì bao giờ việc quan trọng nhất họ phải làm, vẫn là phải nhìn lên Chúa. Nhìn lên Chúa với nhận thức rằng: Chúa là Thiên Chúa giàu tình xót thương. Chúa sẽ cải thiện chúng ta không phải bằng áp lực, bằng những đắng cay, nhưng là bằng sự êm đềm của tình thương. Chúa là một tình thương đợi chờ. Chúa là một tình thương kêu gọi. Chúa là một tình thương kiên nhẫn. Ngài đòi chúng ta cần phải có một số chuẩn bị cần thiết. Khi nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ thấy Ngài dẫn dắt chúng ta, giúp chúng ta biết làm những việc cần thiết chuẩn bị đón nhận ơn Chúa. Những việc đó như sau:

Việc thứ nhất cần có để chuẩn bị đón nhận ơn Chúa chữa lành tâm hồn là sự khiêm tốn.

Trong quá trình chữa lành tâm hồn, bao giờ Chúa cũng tập cho linh hồn cảm thấy mình bất lực, cảm thấy mình thất bại, cảm thấy mình xấu xa hèn yếu. Kinh nghiệm về chính mình là bất lực, là tội lỗi, sẽ giúp cho linh hồn không còn tin vào mình, mà chỉ còn tin vào một sức mạnh của Thiên Chúa cứu chuộc mà thôi. Linh hồn sẽ dần dần từ bỏ chính mình, không còn tự hào vào kế hoạch này, kế hoạch kia, như là một phương tiện cứu độ, mà khiêm tốn chỉ nhìn vào Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của mình. Khiêm tốn, đó là việc thứ nhất được Chúa coi là sự chuẩn bị cần thiết, để đón nhận ơn Chúa chữa lành tâm hồn.

Việc thứ hai là Chúa tập cho linh hồn biết vững tin và phó thác.

Trong Kinh Thánh, Chúa dùng miệng tiên tri Isaia mà nói: “Ðến thời giờ Ta muốn, Ta sẽ hoạt động rất mau”. Nghĩa là phải chờ đợi thời điểm Chúa muốn. Ta muốn chữa lành tâm hồn ta. Ta muốn chữa lành tâm hồn người khác, nhưng Chúa có thời gian của Chúa, phương cách của Chúa, chúng ta không thể đòi Chúa phải chữa lành chúng ta ngày nào, giờ nào, cách nào. Giờ nào, ngày nào, cách nào Chúa sẽ chữa ta và những người thuộc về ta, thì chỉ một mình Chúa biết. Phần ta, cần phải khiêm tốn tin và phó thác vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Thiên Chúa bao giờ cũng rất kiên trì, Ngài không vội vàng hấp tấp và không ai có thể đặt chương trình cho Ngài. Cần phải biết vững tin và phó thác, mặc dầu bề ngoài ta nhìn thấy có những thất bại.

Việc thứ ba Chúa coi là sự chuẩn bị cần thiết, đó là tâm hồn bác ái.

Tôi đã thấy nhiều linh hồn rất vững tin vào Chúa, rất khiêm tốn cậy trông. Nhưng mãi mãi không sao thoát được chứng bệnh tâm hồn của mình. Sau cùng, tôi thấy Chúa đã cho họ nhìn thấy vết thương căn bản của lòng họ. Ðó là họ còn thiếu bác ái. Họ chưa tha thứ đủ. Họ chưa tha thứ chân thành. Họ chưa đón nhận sự tha thứ của người khác một cách đơn sơ khiêm tốn. Tha thứ, nhấn mạnh ơn tha thứ, đó là một việc cần thiết để chuẩn bị cho ơn Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta.

Anh chị em thân mến,

Ba việc trên đây có thể được coi là những việc chuẩn bị cần thiết để đón nhận ơn Chúa chữa lành tâm hồn chúng ta và chữa lành tâm hồn của những người thuộc về ta. Cả ba việc ấy cần phải thực hiện đồng thời với cái nhìn của linh hồn hướng về Thiên Chúa tình yêu, không bao giờ rời Thiên Chúa, không bao giờ quên rằng Thiên Chúa là tình yêu cứu độ.

Khi chúng ta nhận thức như vậy, chúng ta mới hiểu rằng lễ Thêm Sức hôm nay chỉ có thể ban ơn thêm sức chữa lành tâm hồn chúng ta bằng những việc chuẩn bị nội tâm. Chúng ta đừng tưởng rằng, Chúa Thánh Thần sẽ xuống trong tâm hồn chúng ta vì chúng ta đứng ngồi nghiêm chỉnh, vì chúng ta giữ lễ nghi đúng đắn, vì chúng ta ăn mặc sạch sẽ, vì chúng ta hát hay. Những cái đó cũng cần, nhưng cái chuẩn bị cần thiết để đón nhận ơn Chúa Thánh Linh chữa lành tâm hồn chúng ta, chính là nhìn lên Chúa, nhìn vào tình yêu của Chúa, với lòng tin, với lòng khiêm tốn, với lòng tha thứ bao dung đối với mọi người.

Giờ đây chúng ta hãy sống những điều mà chúng ta vừa tiếp thu, để cho Chúa Thánh Thần thực sự hôm nay đến đổi mới lòng ta. Tôi nghĩ rằng: Nếu chúng ta có một thiện chí tối thiểu, để biết vâng phục ơn Chúa Thánh Linh thúc giục qua bài giảng hôm nay, qua lễ hôm nay, thì thế nào Chúa cũng sẽ chữa linh hồn chúng ta cách này, cách khác, không những cá nhân mà còn cả gia đình, đoàn thể. Chúng ta chỉ được cứu, khi chúng ta cứu kẻ khác, bằng một đời sống kết hợp và tuân phục thánh ý Chúa, đã được chúng ta tiếp thu ngày hôm nay.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến và giúp chúng con có những chuẩn bị cần thiết, để đón nhận ơn Chúa chữa lành tâm hồn chúng con. Amen.

Lễ Thêm sức, Cù-lao-giêng ngày 01/8/1994