Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Thiên Chúa Tình Yêu

Mt 16,24-28

Ðược mọi sự thế gian này mà mất linh hồn mình, thì nào được ích gì!”. Ðó là một lời Chúa được ghi trong bài Phúc Âm hôm nay. Tôi đã suy gẫm lời trên đây, và giờ đây tôi chia sẻ vắn tắt với anh chị em.

Khi đọc bài Phúc Âm đến lời đó, tự nhiên tôi cảm thấy như Chúa muốn rót lời đó vào lòng tôi. Lời đó dừng lại và tôi thấy ngay Chúa hiện diện trong lời đó. Và lời đó trở thành một sự gặp gỡ giữa Chúa và tôi. Trong gặp gỡ này tôi hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa, phần rỗi linh hồn là cái gì, đến nỗi Chúa đã đặt nó trên một chỗ rất cao. Cao hơn tất cả mọi lợi lộc thế gian này?. Chúa đã trả lời tôi, ban đầu bằng một cảm nghiệm nội tâm. Chúa cho tôi cảm thấy, Chúa chính là hạnh phúc của tôi, một hạnh phúc sâu sắc, một hạnh phúc lâu bền, một hạnh phúc cao vượt trên hết mọi thứ hạnh phúc trần gian. Và tôi thấy ngay rằng: Khi được chia sẻ hạnh phúc ấy, thì mình thấy: Phần rỗi linh hồn mình nó là như vậy.

Tiếp đó, Chúa cho tôi nhớ lại một lời Kinh Thánh xưa: “Hãy nếm thử và hãy nhìn xem, Thiên Chúa tốt lành dường bao”. Khi các linh hồn nếm được Chúa tốt lành, khi các linh hồn nhìn thấy Chúa tốt lành, thì tự nhiên cảm thấy rằng: Sự mình được ở lại trong sự tốt lành của Chúa, sự mình được chìm đắm trong sự tốt lành của Chúa, sự mình được hoà vào sự tốt lành của Chúa, đó là chính là hạnh phúc đời đời, đó chính là phần rỗi linh hồn. Khi tôi nhìn thấy phần rỗi linh hồn nó cụ thể là như vậy, tôi mới thấy các thánh đã đi con đường rất đơn sơ để giữ đạo, để nên thánh.

Mỗi lần tôi tới Pháp, tôi thường đến viếng thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu. Tôi thấy bất cứ chỗ nào, Têrêxa cũng là một con người dễ thương. Dễ thương ở chỗ: Chị chỉ nói lên một điều vắn tắt: Thiên Chúa là tình yêu. Hãy sống với Thiên Chúa là tình yêu. Hãy làm chứng Thiên Chúa là tình yêu. Hãy chia sẻ tình yêu Thiên Chúa cho những người chung quanh. Ðó là đạo đức, đó là con đường thánh thiện, và đó là con đường đi tới phần rỗi.

Rồi, mỗi khi sang Pháp, tôi vẫn thường đến cầu nguyện ở nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi kỷ niệm sự Thánh Tâm Chúa được mạc khải cho thánh Magarita. Tôi thấy ở đó, Chúa Giêsu chỉ mạc khải có một điều duy nhất: Thiên Chúa là tình yêu. Hãy nhìn trái tim Cha đầy tình yêu thương. Hãy tin vào trái tim đầy tình thương xót. Hãy sống với tình thương xót của trái tim Thiên Chúa. Hãy chia sẻ tình yêu Thiên Chúa cho mọi người chung quanh. Ðó là đạo đức, đó là thánh thiện, đó là phần rỗi.

Với những nhận thức trên đây, khi tôi kiểm điểm lại đời sống bản thân và đời sống cộng đoàn tín hữu trong địa phận, tôi thấy điều này là nhiều chỗ, nhiều người, vẫn loay hoay, vẫn lúng túng với những điều phức tạp, không cần thiết lắm, mà chưa đi vào con đường đơn sơ, con đường ngay chính của căn gốc Phúc Âm, của Tin Mừng. Ðó là Thiên Chúa tình yêu. Tôi nghĩ đơn sơ là như vậy.

Vì thế, trong thánh lễ hôm nay, tôi xin anh chị em tập trung lòng trí lại, giục lòng mến Chúa cho hết tình, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Xin Chúa đổi mới lại cái nhìn của chúng ta. Hãy nhìn Thiên Chúa thế nào? Thiên Chúa là tình yêu. Hãy đổi mới lại hình ảnh của Hội Thánh thế nào? Hội Thánh là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Hãy đổi lại cái nhìn của bầu khí cộng đoàn họ đạo chúng ta thế nào? Bầu khí họ đạo của chúng ta phải là bầu khí yêu thương bác ái, toả sáng ra tình yêu Thiên Chúa, toả sáng ra tình yêu tha nhân. Và cái nhìn của chúng ta về ngày phán xét phải thế này. Chúa sẽ phán xét chúng ta căn cứ vào tình yêu. Ðơn sơ như vậy, để chúng ta biết phần rỗi linh hồn hệ tại ở cái gì. Rất đơn sơ: Tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với nhân loại. Amen.

Lễ Thêm sức, Thạnh An ngày 5/8/1994