Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Ðổi Mới Con Người

Mt 18,15-20

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng: “Nếu hai người trong chúng con họp nhau để cầu xin một ơn gì, thì Cha Thầy ở trên trời sẽ ban cho chúng con ơn đó”.

Khi đọc lời hứa trên đây của Ðức Kitô, tôi có một mong muốn, muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay. Tôi mong muốn là: Cộng đoàn chúng ta ở đây, hãy hợp ý cầu xin cho mỗi người trong chúng ta được ơn đổi mới, được trở nên một tạo vật mới.

Thế nào là một con người mới theo những lời chỉ dạy của thánh Phaolô? Con người mới là con người mang hình ảnh Ðức Kitô. Con người mới là con người biết suy nghĩ giống như Ðức Kitô. Con người mới là con người biết tuân phục thánh ý Chúa Cha như Ðức Kitô. Con người mới là con người có sự sống của Ðức Kitô trong mình. Những đức tính này ở trong con người một cách sâu sắc, đến nỗi người đó có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Ðức Kitô sống trong tôi”.

Như vậy con người mới là rất mới. Không phải mới ở bên ngoài, mà rất mới từ bên trong, từ trí khôn, từ trái tim, từ ý chí, từ chính sự sống nhắm vào mục đích và ý nghĩa cuộc đời.

Tại sao người ta có thể trở nên một con người mới như vậy? Tôi thấy, theo kinh nghiệm là do ba công việc này:

Một là học hỏi lời Chúa.

Hai là thực thi lời Chúa.

Ba là cầu nguyện với Chúa.

Mới rồi, tôi đọc thấy trong một tập viết của một em bé, đang học giáo lý để chuẩn bị chịu phép Thêm Sức. Tôi không hiểu các thầy cô, các cha, các tu sĩ đã dạy em cái gì. Nhưng đọc qua tôi thấy:

Mục thứ nhất, mục em ghi lời Chúa: “Chúng con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chỉ một lời Chúa đó thôi, mà tôi nghĩ rằng: Khi đưa lời Chúa đó ra, những người giảng dạy phải chuẩn bị cho các em thật kỷ mới có thể cắt nghĩa cho các em hiểu thế nào là yêu thương, theo tinh thần Ðức Kitô.

Rồi mục thứ hai, mục em ghi thực thi lời Chúa. Tôi thấy em ghi: Hôm nay, con bớt tiền ăn quà, để giúp cho bà lão ăn mày ở trước cửa trường. Một việc rất cụ thể để áp dụng lời Chúa.

Rồi mục thứ ba, mục cầu nguyện với Chúa. Tôi thấy em ghi: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương yêu con. Con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã cứu chuộc con.

Khi tôi đọc những câu đơn sơ như vậy: Học lời Chúa, thực hành lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, thì tôi thấy em bé đó đang biến đổi. Và khi tôi dò hỏi trong gia đình: Thì cha nó trước đây vốn khô khan, mẹ nó trước đây vốn có nhiều thất vọng, nay vì đứa con của mình, học lời Chúa, thực hành lời Chúa, cầu xin với Chúa như vậy, nên cha mẹ trở nên sốt sắng hơn. Tối nào gia đình cũng cố gắng đọc kinh chung.

Thành ra, tôi thấy rằng: Con người đổi mới, dù chỉ là đứa bé, cũng đã là nhân chứng của Nước Trời, cũng đã là người đi rao giảng Tin Mừng. Nó đổi mới được gia đình của nó. Và khi ba người trong gia đình, tối đều lo đọc kinh chung, thì bầu khí gia đình dần dần ra khác và bầu khí ra khác. Ðiều đó chứng minh rằng: Khi hai ba người chúng con họp nhau cầu nguyện thì Cha ở giữa họ. Ðúng như vậy, khi cầu nguyện chung thì có Ðức Kitô ở giữa.

Những kinh nghiệm trên đây, mời gọi tôi chia sẻ với anh chị em: Chúng ta phải làm thế nào đây để trở nên người mới. Mà người mới tự bên trong sâu thẳm, chứ không phải là người mới bên ngoài. Tôi đi làm lễ Thêm Sức nhiều nơi, và tôi thấy cách chuẩn bị nhiều khi rất là kỹ lưỡng. Nhưng đôi khi tôi có cảm tưởng Ðức Kitô vẫn là một bóng mờ. Chúa Thánh Linh vẫn là một người vắng mặt. Bởi vì người ta không quan tâm đến sự cầu nguyện, không quan tâm đến sự mở tâm hồn để đón nhận Ðức Kitô, để nhận ơn Chúa Thánh Thần đổi mới từ bên trong.

Tôi mong rằng họ đạo Núi Sam anh chị em đây, bé nhỏ thôi, nhưng đã nhận được rất nhiều ơn Chúa, thì hãy dùng những ơn Chúa đó, để đổi mới con người của mình. Và nhờ sự đổi mới này, anh chị em sẽ trở nên những tông đồ truyền giáo, ngay trong địa phương này. Mà truyền giáo bằng chính đời sống của mình, chứ không phải bởi những việc làm bề ngoài.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới tâm hồn chúng ta từ bên trong, để chúng ta sẽ là hình ảnh của Ðức Kitô, biết suy tưởng như Ðức Kitô, biết phản ứng như Ðức Kitô, biết có sự sống của Ðức Kitô, để chúng ta trở thành Kitô hữu, có Ðức Kitô trong lòng: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Ðức Kitô sống trong tôi”. Amen.

Lễ Thêm sức, Núi Sam ngày 10/8/1994