Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Chúa Ở Trong Tôi

Mt 1,18-24

Trong bài Phúc Âm hôm nay có một từ lạ. Từ đó là “Emmanuel”. Phúc Âm cắt nghĩa từ đó là: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Giờ đây, tôi mong muốn trình bày sự “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” nó phát xuất từ đâu, quá trình diễn tiến thế nào trong lịch sử, và ảnh hưởng sự “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” nó thế nào trong cuộc sống hôm nay. Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em một số những cảm nghiệm của riêng tôi về sự Thiên Chúa ở cùng tôi.

Sự chia sẻ của tôi sẽ giúp cho mỗi người anh chị em nhìn lại chính kinh nghiệm nội tâm của mình, để rồi từ đó chúng ta biết dọn mình đón nhận Ðức Kitô đến trong đêm Giáng Sinh, và xin Người ở lại với chúng ta.

Cái cảm nghiệm thứ nhất về sự Chúa ở cùng tôi là tôi cảm thấy có một mối tình thân mật được xây dựng giữa Chúa Ba Ngôi và tôi.

Tôi cảm thấy Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một Ðấng xa lạ, mà Ngài ở bên tôi, ở trong tôi. Tôi không nhìn rõ mặt Ngài, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng Ngài là tình yêu. Ngài là tình yêu đầy lòng thương xót. Ngài là tình yêu cứu độ. Tôi chỉ là con người bé bỏng, yếu đuối, hèn mọn. Ngài kiếm tôi mọi phút, mọi giây. Ngài tha tội cho tôi từng giây, từng phút. Ðiều đó làm cho tôi cảm thấy: Giữa Thiên Chúa và tôi có một sự thông hợp mật thiết, sâu sắc. Tôi không bao giờ cảm thấy mình cô đơn. Bởi vì, Ngài là Cha, Ngài là Mẹ, Ngài là tình thương, Ngài là Ðấng Cứu Ðộ. Cho nên, dù trong những hoàn cảnh bi đát nhất, coi như cô đơn nhất, tôi vẫn cảm thấy Thiên Chúa ở trong tôi.

Tôi nghe tiếng Ngài nói với tôi bằng nhiều cách khác nhau, nhất là những gì Ngài đợi chờ nơi tôi. Chúa đợi tôi ở Nhà Chầu trong thánh lễ, Chúa đợi tôi trong những giờ tĩnh tâm thinh lặng. Chúa đợi tôi ở trong sách thánh. Chúa đợi tôi ở trong bổn phận đời thường. Chúa đợi tôi ở trong những khổ đau. Chỗ nào tôi cũng cảm thấy Chúa gọi tôi, Chúa mong chờ tôi. Và tôi nghe rất rõ lời Chúa nói: “Con muốn theo Cha, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Cha”.

Những sự chờ đợi như vậy thường rất rõ ở trong trái tim tôi, và khi cảm thấy tiếng gọi ấy tôi biết Chúa ở trong tôi.

Một cái cảm nghiệm thứ ba là sự Chúa ở với tôi, là tôi cảm thấy có một ánh sáng mới, xuất phát từ Thiên Chúa, chia sẻ sang tôi, giúp tôi nhìn mọi sự vật xảy ra với một ý nghĩa mới.

Có những cuộc lễ rất linh đình, rất đẹp đẽ. Khi tôi không có ơn Chúa, tôi cho đó là những cuộc lễ vinh quang Thiên Chúa. Nhưng khi có Chúa ở trong tôi một cách phong phú, tôi lại nhìn thấy cuộc lễ đó trống vắng. Trái lại, một cuộc lễ nghèo nàn, nghèo như hang đá Bêlem, nghèo như núi Canvariô. Nhưng với ơn Chúa ở trong lòng, tôi lại nhìn đó là những cuộc lễ sinh ơn cứu độ, là vinh quang Thiên Chúa.

Cũng có những bài Phúc Âm khi tôi khô khan, tôi đọc mà chẳng cảm thấy gì. Nó trôi qua, nhưng khi có ơn Chúa ở cùng tôi, bài Phúc Âm ấy tỏa sáng ra, cho tôi nhìn thấy một chân trời mới, giúp tôi hiểu những gì Chúa dạy tôi.

Cái cảm nghiệm thứ bốn về sự Chúa ở với tôi, và tôi cảm thấy một sự an ổn tâm hồn.

Ðây là một sự an ổn mà không ai trong thế gian này ban tặng được. Nó là một sự an ổn không dựa trên công nghiệp của mình, không dựa trên một sức mạnh nào cả, mà chỉ dựa vào một nền tảng duy nhất là Ðức Kitô cứu độ.

Chỉ có Ngài là nền tảng, là hy vọng, là hạnh phúc của tôi. Và khi dựa trên Ngài, tôi cảm thấy bình an, mặc dù mình thấy vẫn còn vấp váp, vẫn còn lỗi lầm, vẫn còn yếu đuối, vẫn còn tội lỗi.

Những cảm nghiệm trên đây của tôi về sự Chúa ở với tôi, càng ngày càng làm cho tôi xác tín rằng: Muốn làm cho một cá nhân, muốn làm cho một cộng đoàn biết sống đạo, biết phát triển đức tin thì cần phải đi từ nguồn mạch Thiên Chúa ở với họ. Một khi có Thiên Chúa ở với mình, thì chúng ta sẽ có sức mạnh mới, chúng ta sẽ có sáng kiến mới, chúng ta sẽ có mùa xuân mới cho chính mình và cho cộng đoàn của mình.

Lúc nãy, khi tôi vừa bước xuống xe nhìn vào cuối nhà thờ, tôi đọc thấy ở hàng chữ “Thiên Chúa ở với chúng ta”.

Khi tôi đọc hàng chữ đó, tôi đã hỏi Chúa rằng: Ðây chỉ là biểu ngữ, hay đây là một sự thực đang xảy ra trong họ đạo Phú vĩnh này. Tôi phân vân, tôi muốn có những chứng từ, thì một lát sau tôi nghe cha phó Phêrô kể cho tôi biết: Trong họ đạo Kinh Xáng của anh chị em đã có nhiều tâm hồn được đổi mới, có nhiều tâm hồn trở về với Chúa, có nhiều người đi lễ đọc kinh, có nhiều người sống bác ái hơn, có nhiều người có tinh thần Hội Thánh, có nhiều người đã biết bỏ công, bỏ của cho những việc chung. Tôi cho những chứng từ đó là những chứng từ làm chứng: Thiên Chúa đang ở với anh chị em thật sự. Và ngay chính lúc này, nhìn thấy anh chị em quy tụ nơi đây, dâng thánh lễ một cách sốt sắng, cầu nguyện bằng lời kinh, bằng thánh ca, bằng tâm hồn sốt sắng thì tôi lại càng tin rằng Chúa đang ở với anh chị em. Ðây là một món quà lớn nhất Chúa ban tặng cho họ đạo Phú Vĩnh anh chị em.

Chớ gì ơn quí báu này vẫn tồn tại mãi mãi, vẫn ở với họ đạo Phú Vĩnh mãi mãi, và làm cho họ đạo Phú Vĩnh anh chị em phát triển thêm, mở mãi ra, về đàng thiêng liêng và về phía xã hội.

Trong thánh lễ này anh chị em hãy cùng với tôi, cùng với các Cha, cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta biết đón nhận Ðức Kitô và biết sống tốt ơn “Chúa ở cùng chúng ta”.

Lễ Thêm Sức, Phú Vĩnh ngày 16/12/1993