Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Thánh Ý Chúa

Mt 16,13-23

Ðọc bài Phúc Âm hôm nay, tôi để ý nhiều nhất đến đoạn cuối. Ðoạn cuối thuật lại một chi tiết sẽ là đề tài tôi chia sẻ hôm nay. Khi Chúa Giêsu cho Phêrô biết Người sẽ bị bắt bớ, bị khổ đau, bị giết, thì thánh Phêrô thưa lại: “Xin Thiên Chúa giúp Thầy tránh khỏi những sự đó. Chắc chắn Thầy sẽ không phải trải qua cơn đau khổ ấy”. Nghe vậy, Chúa Giêsu trách mắng Phêrô: “Satan hãy lui lại, đừng cản Ta theo thánh ý Chúa Cha”.

Ðoạn Phúc âm trên đây cho tôi thấy rằng: Thánh Phêrô là một người có thiện chí, chỉ vì thương mến Thầy thiết tha, nên đã phản ứng một cách tự nhiên. Và nội dung lời nói của Phêrô đâu có gì là tội lỗi, chỉ là can Thầy đừng đi nạp mình chịu chết. Có thế thôi, nhưng Ðức Kitô coi sự Phêrô không thông hiểu thánh ý Chúa Cha, coi sự Phêrô muốn cản ngăn việc thực thi thánh ý Chúa Cha là một lỗi lầm rất lớn.

Thánh ý Chúa, đó là một đề tài được coi là căn bản của Tin Mừng. Phải tìm hiểu thánh ý Chúa. Phải sống theo thánh ý Chúa. Phải chu toàn thánh ý Chúa. Ðây là những mệnh lệnh quan trọng có liên quan đến phần rỗi.

Quan trọng thế nào, tôi chỉ đưa ra một lời chứng của Ðức Kitô, khi Ngài nói về ngày phán xét. Ðức Kitô nói: “Ðến ngày phán xét, có những người sẽ nói với Ta rằng: Thưa Thầy, tôi đã nhân danh mà trừ quỷ. Tôi đã nhân danh Thầy mà làm phép lạ. Tôi đã nhân danh mà chữa lành bệnh tật”. Lúc ấy, Ta sẽ trả lời họ: “Ta không biết ngươi là ai. Hãy đi ra khuất mắt Ta”.

Như vậy, những lời trên đây là rất nghiêm khắc. Chúa từ bỏ những người đã có thời nhân danh Ngài mà làm được phép lạ, mà làm được những sự, như chữa bệnh, nói tiên tri.

Thế nhưng tại sao Chúa từ bỏ họ. Là bởi vì những việc ấy Chúa không muốn họ làm. Không muốn họ làm, hoặc là vì lúc ấy, thuở ấy, nơi ấy, chưa thuận tiện, nhưng họ đã cứ làm. Tội của họ là theo ý riêng mình, là không làm theo thánh ý Chúa. Chỉ có thế thôi mà Chúa kết án họ phải lìa xa Chúa.

Thực thi thánh ý Chúa đó là một điều tâm niệm của chúng ta, mỗi lần chúng ta đọc Kinh Lạy Cha. Ðạo đức của chúng ta là thực thi thánh ý Chúa. Sự thánh thiện và sự cứu độ của chúng ta, là thực thi thánh ý Chúa một cách trọn vẹn, và với sự từ bỏ chính mình.

Chúng ta phải tìm thánh ý Chúa ở đâu? Ở các điều răn Thiên Chúa và Hội Thánh, ở các bổn phận hàng ngày của mình. Có những điều thánh ý Chúa rất rõ rệt. Có những điều thánh ý Chúa mơ hồ, tìm ẩn trong những nguyên tắc, khi cụ thể hoá cần phải tra cứu, cần phải cầu nguyện, cần phải lắng nghe Chúa nói với lòng mình.

Trước đây, tôi thấy nhiều nơi phát động phong trào đổi mới. Hôm nay nhìn lại kết quả, tôi phải nói rằng kết quả phong trào đổi mới tại các xứ đạo chúng ta, nói chung là tốt. Nhưng cũng cần phải nói một điều này là tốt về phương diện bề ngoài, còn phương diện bề trong theo thánh ý Chúa, chưa tốt lắm đâu! Ðổi mới mà Chúa muốn theo thánh ý Chúa là trở về với Ðức Kitô, là trở về với Phúc Âm, là trở về với ơn gọi của mỗi người.

Có một lần khi tôi sang Pháp, tôi đến xứ Ars để viếng mộ thánh Gioan Vienney là quan thầy các cha sở. Quỳ trước mộ thánh Gioan Vienney, tôi cầu xin Chúa giúp tôi biết đổi mới bản thân, và đổi mới những lãnh vực Chúa trao phó cho. Chúa trả lời tôi: Không phải con đổi mới, mà con phải nhận định lại, Cha mới là người đổi mới. Có nghĩa là phải biết gặp gỡ Chúa, phải biết lắng nghe Chúa, để chính Chúa sẽ đổi mới bản thân tôi, để chính Chúa sẽ đổi mới những người thuộc về tôi. Ðó là chân lý mà Chúa dạy tôi, khi tôi viếng mộ thánh Gioan Vienney. Hãy gặp gỡ Chúa trong thánh lễ. Hãy gặp gỡ Chúa khi suy gẫm lời Chúa. Hãy gặp gỡ Chúa khi làm việc bổn phận của mình. Hãy lắng nghe Chúa nói trong tâm hồn mình. Có biết bao nhiêu điều Chúa muốn dạy ta, nhưng ta đã không lắng nghe, nhưng ta đã không đón nhận. Bởi vì lòng ta quá xôn xao. Ta thiếu sự im lặng. Ta thiếu sự cầm trí. Ta thiếu sự từ bỏ chính mình.

Vì thế, mỗi lần dâng lễ với các cha và anh chị em, tôi thường xin Chúa giúp tôi và tất cả cộng đoàn, cho chúng ta biết gặp được Ðức Kitô, biết lắng nghe Ðức Kitô, để chính Ðức Kitô đổi mới ta theo thánh ý Chúa. Và tôi thấy rằng: Nơi nào cộng đoàn để ý giữ sự thinh lặng nội tâm, từ bỏ mình để gặp gỡ Ðức Kitô, để lắng nghe Ðức Kitô, và biết đón nhận ơn Chúa Thánh Thần giúp sức, thì cộng đoàn đó có nhưng bước tiến đáng kể trong sự đổi mới chính mình.

Anh chị em thân mến,

Cuộc sống của chúng ta đang phức tạp. Tương lai của chúng ta rồi sẽ còn nhiều phức tạp, sẽ còn nhiều khó khăn cho đức tin. Nếu hôm nay chúng ta không chuẩn bị kỹ cho ta, cho con em của chúng ta về mặt sống đức tin là gặp gỡ Ðức Kitô, là lắng nghe Ðức Kitô, là để Chúa Thánh Linh đổi mới bản thân, thì chúng ta khó có hy vọng sau này ứng phó nổi trước những khó khăn mới sẽ đến với chúng ta.

Trong thánh lễ này, tôi xin anh chị em hãy hết sức cầm trí lại, gặp gỡ Ðức Kitô, lắng nghe Ðức Kitô. Xin Chúa Thánh Linh, mở lòng trí chúng ta ra, để chúng ta nhận biết đâu là phải, đâu là trái, và nhận biết Thiên Chúa là Cha, và nhận biết con đường đi về với Ngài qua con đường thánh ý Chúa.

Lạy Chúa Thánh Linh là Thần Chân Lý, là sức mạnh, xin đến với chúng con. Amen.

Lễ Thêm sức, Hải Hưng (Kinh C1) ngày 4/8/1994