Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

MƠ ƯỚC ĐẦU XUÂN

 

Xuân Canh Dần trùng với Xuân Năm Thánh Việt Nam 2010. Nhiều mong ước xuất hiện trong tôi. Tất cả đều đẹp như những bông hoa Tết.

Một hương sắc đã lôi cuốn tôi. Đó là mong ước phát triển đạo đức. Đạo đức là hương thơm sắc đẹp. Phát triển hương sắc ấy là điều kiện cần thiết cho mọi phát triển các giá trị khác.

Ở đây, tôi xin nói qua về phát triển đạo đức, theo tu đức Phúc Âm.

 1/ Những chặng đường

Đạo đức ví như một hạt giống. Nó được gieo trồng trong tâm hồn. Nó cần được phát triển trong thời gian. Thời gian của nó chia ra từng chặng.

a) Chặng đường thanh luyện

Trong chặng này, con người sẽ làm hết sức mình, để thoát ra khỏi tội lỗi. Đầu tiên là phải nhìn nhận mình tội lỗi (x. 1 Ga 9). Nhận mình tội lỗi là một khám phá lương thiện. Tự sức mình, ta không dễ đi sâu vào khám phá khó chịu đó. Rất cần ơn Chúa.

Với ơn Chúa, chúng ta sẽ nhận ra tính cách phức tạp của đạo đức. Có hạt giống tốt trong ta. Và trong ta cũng có hạt giống xấu. Như tính ích kỷ, tính kiêu căng, tính ghen tương, tính ham mê những điều xấu. Những tính xấu ấy qua thời gian đã đưa ta đến tội. Thanh luyện mình khỏi các tội và cội rễ của tội là việc cần làm. Ta làm việc đó nhờ ơn Chúa. Nhờ ơn Chúa, chúng ta cũng sẽ nhận ra Đấng Cứu độ ta chính là Đức Giêsu Kitô.

b) Chặng đường đi theo Chúa

Ra khỏi đường hầm tội lỗi, chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa Giêsu gọi: "Hãy đi theo Thầy". Để đi theo Chúa Giêsu, chúng ta phải từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà đi theo (x. Mt 16,24).

Khi từ bỏ mình và vác thánh giá mình mà đi theo Chúa Giêsu, chúng ta chỉ mưu tìm một sự, đó là vinh quang Chúa. Chúa sẽ soi sáng cho ta biết phải trở nên giống Chúa. Dấu ấn đẹp nhất của sự trở nên giống Chúa Giêsu là hiền lành, khiêm nhường (x. Mt 11,29). Lúc đó, chúng ta sẽ sống khó nghèo, luôn mở lòng ra về phía tình yêu Thiên Chúa.

c) Chặng đường kết hợp với Chúa

Chúa Thánh Thần sẽ đưa chúng ta vào tình yêu Chúa. Người giúp chúng ta ở lại trong tình yêu ấy (2 Ga 15,9). Lúc đó, chúng ta như được biến thành tình yêu. Mến Chúa hết lòng, và yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương ta. Thương người và mến Chúa chỉ là hai mặt của một tình yêu.

Sống trong tình yêu Chúa, chúng ta chỉ muốn làm mọi sự theo thánh ý Chúa. Nhất là khi được tình yêu Chúa thúc đẩy, chúng ta sẽ dấn thân vào việc phục vụ dưới mọi hình thức.

Ba chặng đường trên đây sẽ được thực hiện dần dần từ từ trong thời gian. Không thể nóng vội. Muốn nên đạo đức ngay lập tức là điều không đạo đức. Phải kiên nhẫn với thời gian. Nhất là phải kiên nhẫn với những thử thách.

 2/ Những thử thách

Thử thách có thể là những biến cố xảy ra, đụng chạm đến ta. Gặp biến cố, có người trở nên tốt hơn. Nhưng cũng có người trở thành xấu hơn.

Thử thách là một cách huấn luyện. Dù thử thách xuất hiện dưới hình thức nào, con người tin Chúa chỉ có một cách đối phó là cầu nguyện và tỉnh thức (x. Mc 14,38). Với tinh thần đó, chúng ta bám chặt vào Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, bước theo con đường cứu độ của Chúa.

Chúa Giêsu đã gặp thử thách. Có lúc thử thách sập xuống Ngài một cách thê thảm. Ngài cô đơn. Ngài đau đớn. Ngài chỉ biết phó thác nơi Chúa Cha.

Nhiều khi chúng ta cũng bị ném vào những hoàn cảnh hết sức bi đát. Ngày nào cũng gặp trở ngại. Phút nào cũng cảm thấy mong manh. Hướng nào cũng đụng vào giới hạn. Đó là những đêm tối kinh hoàng.

Trong tình trạng như thế, chúng ta, theo gương Đức Mẹ, luôn tin tưởng vào lời Chúa: Phải trải qua đau khổ thánh giá, để đi đến Phục Sinh (x. Lc 24,26). Tin như thế, chúng ta sẽ thấy thánh giá trong thử thách là vinh quang.

Chấp nhận thánh giá vì tình yêu, đó là việc của sự tự do được đức tin soi sáng. Khi tự do được đức tin chỉ dẫn, con người sẽ không đành làm nô lệ bất cứ thế lực nào, mà chỉ chọn một Chúa mà thôi. Lựa chọn đó mới chính là sự tự do đích thực. Bởi vì chọn Chúa là chọn tình yêu tuyệt đối được ban tặng cho chúng ta. Nhờ vậy, chúng ta sẽ biết yêu thương phục vụ người khác một cách vị tha, dù phải hy sinh chồng chất.

ù

Năm mới sẽ có thời cơ và nguy cơ. Xin Chúa thương giúp chúng ta biết dùng mọi sự xảy ra, để tiến triển trên đường đạo đức.

Năm mới sẽ có nhiều phức tạp, chúng ta sẽ luôn phát triển đạo đức, chỉ trên nền tảng Đức Giêsu Kitô mà thôi, để chúng ta có thể nói như thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).

Năm mới sẽ có nhiều tổ chức để thờ phượng Chúa. Nhưng cách thờ phượng Chúa tốt nhất là "Hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa." (Rm 12,1).

Với chia sẻ trên đây, tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa đã ban cho tôi được phục vụ anh chị em.

Cũng xin tận tình cảm ơn anh chị em đã giúp tôi hiểu rõ hơn ơn gọi của tôi, và đã nâng đỡ tôi sống tốt ơn gọi đó.

Xin Chúa giàu tình yêu thương xót ban muôn phước lành cho tất cả chúng ta.

Long Xuyên, ngày 25/1/2010