Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - 11 - 2010-

 THAO THỨC (12) -2011-
 

TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

 

Sống vất vả và mang nhiều thứ gánh nặng, đó là thân phận con người, nhất là thời nay.

Cảm thương thân phận đó, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy. Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học cùng Thầy, vì Thầy có lòng hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Thầy thì êm ái, và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30).

Ở đây, chỉ xin nói về một số vất vả và gánh nặng trên đường thiêng liêng gợi ý cho chúng ta chạy đến với Trái tim Chúa.

 1/ Trước hết là đổi mới con người cũ

Tâm hồn chúng ta có nhiều dơ bẩn và sai trái. Những tính mê nết xấu chứa nhiều ác tính. Tội nặng, tội nhẹ, cho dù được tha, vẫn để lại nhiều hậu quả xấu. Những hậu quả đó vẫn sống. Chúng chìm vào tiềm thức, rơi sâu xuống vô thức, trở thành những đợt sóng ngầm với những khát vọng thầm kín không kiểm soát nổi.

Xoá được những vết nhơ tâm hồn không là việc dễ. Dẹp tan được những sức mạnh xấu trong con người càng không đơn giản. Mà cứ thế, chúng sẽ bị ác thần lợi dụng. Con người cũ của ta là gánh nặng cho ta và cho bao người khác.

Chúng ta phải đổi mới con người của ta. Thấu suốt hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu khuyên dạy ta một cách giải quyết, đó là hãy đến với Trái tim Chúa hiền lành và khiêm nhường.

Thực vậy, khi chúng ta chạy đến với Trái tim Chúa và học ở Trái tim Người sự hiền lành và khiêm nhường, thì chính Trái tim Chúa sẽ dần dần đổi mới tâm hồn ta.

Sự đổi mới tâm hồn được thực hiện trong thẳm sâu con người. Trước hết và căn bản là trái tim sẽ tập sống hiền lành và khiêm nhường. Nhờ đó, sẽ đón nhận được ơn đổi mới Chúa ban cho, như tiên tri Edekiel mô tả: "Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi" (Ed 36,26-27).

Với thần khí mới, chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa là tình yêu xót thương, hiền lành và khiêm nhường. Chúa sẽ ban cho chúng ta ơn biết cộng tác với Chúa trong việc đổi mới chính ta. Khi ta được Chúa biến đổi trái tim ta nên giống Trái tim Người, thì chính trái tim ta sẽ là một tác phẩm tuyệt vời có sức làm sáng danh Chúa hơn mọi tác phẩm trần thế.

Một thứ vất vả và gánh nặng khác thúc giục chúng ta chạy đến với Trái tim Chúa hiền lành và khiêm nhường, đó là những đau khổ của ta.

 2/ Cách chịu đau khổ

Những đau khổ chúng ta gặp hằng ngày thực rất nhiều. Quen nhất là bệnh tật, túng thiếu, thiên tai, bị khinh khi, bị hiểu lầm, bị xúc phạm, thiếu khả năng, thiếu tài đức.

Đàng nào chúng ta cũng phải đau khổ. Nhưng khi chúng ta đem những đau khổ của ta đặt vào Trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa, thì chúng ta sẽ được nhận ra những ý nghĩa cao đẹp của những đau khổ ấy, và được Chúa làm cho đau khổ dịu đi.

Chắc chắn là chúng ta cần phải đền tội và cần được thanh luyện.

Chắc chắn là chúng ta có phần nào trách nhiệm về cuộc tử nạn của Chúa. Chắc chắn là chúng ta có phần nào trách nhiệm về tội lỗi người khác, và về những đau khổ của họ. Thế thì những đau khổ của ta sẽ là của lễ đền tội chính đáng.

Cũng chắc chắn là khi chúng ta chịu đau khổ trong cầu nguyện, thì bao người sẽ được nhờ. Việc hy sinh hãm mình cầu nguyện của chúng ta sẽ xua đuổi được ma quỷ ra khỏi lòng nhiều người. Những đau đớn của chúng ta cũng sẽ góp phần đưa Hội Thánh đến vinh quang (x. Mt 16,21).

Rất nhiều khi, những đau khổ ta chịu chứng tỏ được lòng mến yêu của ta đối với Chúa, với Hội Thánh và với người khác một cách có chất lượng. Đau khổ là trường dạy yêu thương. Những người đau khổ là những địa chỉ Chúa tìm đến. "Không phải những người khoẻ mạnh cần đến thầy thuốc, nhưng là những người đau bệnh" (Lc 5,31).

Đau khổ mang biết bao ý nghĩa cao đẹp. Những ý nghĩa đó được Trái tim Chúa dạy ta, nếu chúng ta chấp nhận cũng sống hiền lành và khiêm tốn như Người. Lúc ấy, đau khổ sẽ bỏ được nhiều tính cách khắc nghiệt, nhiều khi còn được an ủi đỡ nâng.

Sau cùng một thứ vất vả gánh nặng của chúng ta, đó là đẩy lùi hận thù, và xây dựng yêu thương hoà bình

 3/ Xây dựng yêu thương hoà bình.

Chúng ta là con cái Chúa tình yêu. Chúng ta được sai đi đem yêu thương đến cho mọi người. Chúng ta có sứ vụ xây dựng hoà bình cho cộng đoàn đạo đời của ta.

Việc đó khá phức tạp. Tuy sao, chúng ta vẫn cứ thực hiện bổn phận của mình. Cách thực hiện tốt nhất là chúng ta cậy nhờ Trái tim Chúa.

Trái tim Chúa sẽ huấn luyện trái tim ta nên hiền lành khiêm nhường. Nhờ đó, chúng ta sẽ đón nhận được những ơn Chúa Thánh Thần cần cho việc xây dựng hoà bình.

Thánh Phaolô viết: "Hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ" (Gl 5,22).

Cũng nhờ hiền lành và khiêm nhường, chúng ta cũng sẽ biết cách đối xử với mọi thứ người, như thánh Phaolô dạy: "Hãy chúc lành cho mọi người bắt bớ anh em. Chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau. Đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan. Đừng lấy ác báo ác. Nhưng chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người" (Rm 12,14-18).

Chúng ta hãy hiền lành và khiêm nhường, để khi chúng ta nói về chân lý, chúng ta cũng sẽ nói một cách khiêm nhường hiền từ, nhất là, để khi chúng ta phục vụ, chúng ta sẽ cố gắng chu toàn bổn phận của mình như người tôi tớ.

Chúng ta không những học nơi Trái tim Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, mà chúng ta còn dâng mình ta cho Trái tim Chúa. Qua sự dâng mình này, chúng ta xin Chúa cho trái tim ta, được đầy tình yêu Chúa.

Đạo đức đang xuống dốc một cách trầm trọng. Chúa muốn thanh luyện chúng ta. Chúng ta hãy khiêm nhường đón nhận ơn thanh luyện đó, nhờ Trái tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường.

Long Xuyên ngày 2/6/2010